Skip to main content

09 Café de Brink

Een van de markantste televisieplekjes in Bussum was café-restaurant De Brink, liefkozend 'Het Brinkje' genoemd, gevestigd aan de Brinklaan.
Begonnen in 1937 als café en lunchroom, werd het na de Tweede Wereldoorlog een café-restaurant, en sinds november 1951, een maand nadat de NTS zich in Bussum vestigde, het televisie-stamcafé van de NTS. Nu kun je er tapas eten.

 

BN’ers

Eenmaal binnen Het Brinkje kwam je terecht in een vrij donker pijpenlaatje met diepbruine wanden. Niet gekleurd door verf maar door de jarenlange inwerking van tabaksrook. Opvallend was de grote collectie van honderden foto’s van televisie omroepsters, presentatoren, showmakers, bekende actrices en acteurs, die op willekeurige plaatsen op de muren geprikt waren. Veel foto’s waren voorzien van een handtekening.

     
 
eigenaar Cees Duller
   

De zaak werd gedreven door de familie Duller, vader Cees en zijn vrouw Bep, en later door hun twee zonen Hans en Peter. Verder was er in de zomer een buitenterras, waar de vele BN-ers van toen een bruin kleurtje opdeden. Ome Cees en Moe stonden elke dag meer dan veertien uur in hun zaak: dat maakte dat zij op den duur haast vanzelf de vertrouwenspersonen van honderden televisiemakers waren geworden, een soort pleegouders. In Het Brinkje werden ruzies bijgelegd en vriendschappen gesloten en verstevigd.

 

Sluiting

De sluiting van café De Brink kwam vrij plotseling in 1971. Vader Cees was kort daarvoor onverwacht overleden en zoon Peter vertelde dat hij het jammer vond de zaak te sluiten, maar dat de kosten te hoog waren geworden. Als familiebedrijf kon je dat nog een beetje opvangen maar toen er personeel aangenomen moest worden was het niet meer haalbaar. En toen ook nog Studio Vitus afbrandde in maart 1971 was het over en uit.