Skip to main content

Het Brediuskwartier

Brediuskwartier, een wijk in Bussum op de grens met Naarden. De wijk is ontwikkeld in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw, waarbij het stratenpatroon van K.P.C. de Bazel afkomstig was en de landschappelijke inbreng van D.F. Tersteeg. Opvallend aan deze buurt is dat er parken, waaronder het Mouwtje en het Willem Bilderdijk Park in zijn aangelegd langs diep uitgegraven vaarten van de zandafgravingen. Daardoor biedt de wijk, die ogenschijnlijk vlak is, unieke en verrassende hoogteverschillen.
De routebeschrijving van de wandeling is gratis af te halen bij het documentatiecentrum van de HKB of  HIER te downloaden