Skip to main content
laatste bezoekers in de Mariënburg-kapel

Mooie afsluiting jubileumtentoonstelling

23 september 2023

Zaterdag 23 september was de laatste dag van de expositie in Mariënburg van de 40-jarige Historische Kring Bussum. Het was een gedenkwaardige tentoonstelling die meer dan 2000 bezoekers uit Bussum en omstreken veel bijzonders te bieden had en ook flink wat nieuwe leden heeft opgeleverd, ruim honderd. De afsluiting van de vijf openingsdagen is een moment om veel waardering te uiten voor de inzet en inbreng van diverse vrijwilligers. Met name Annet Betsalel heeft veel werk verricht. De expositie 'Bussum in 1923' werd op 2 september door burgemeester Han ter Heegde geopend. De sluiting  betekent het einde van een drukke periode voor de HKB met naast de expositie de activiteiten rond Open Monumentendag en Bussum Cultureel. Onze vereniging kijkt terug op een inspirerende jubileumviering.  (foto's Jaap van Hassel, Eric Bor en Jan Schippers)

                  balieMariënburg.jpeg  fietsenMariënburg.jpeg      

                                                        groepMariënburg.jpeg

laatste uren in de Mariënburg-kapel