Skip to main content
Feestverlichting Brinklaan 80

Viering jubileumjaar !

24 juli 2023

Onze vereniging viert dit jaar in september haar 40-jarig bestaan. De HKB werd op 7 juni 1983 in kleine kring opgericht en groeide van de eerste dertig leden naar de meer dan elfhonderd nu. Ook het aantal vaste vrijwilligers groeide mee. 'Het visitekaartje van de vereniging', het gestencilde Contactblad, was voor het eerst in december 1984 verschenen, om vanaf 2006 verder te gaan als Bussums Historisch Tijdschrift, een heuse glossy! Al deze bladen zijn op deze website digitaal terug te vinden onder 'Publicaties'. Het digitale archief van de HKB bevat inmiddels meer dan 40-duizend items. Het achtste lustrum van onze verening wordt in september gevierd met een expositie  in het voormalige klooster Mariënburg over het Bussum van 100 jaar geleden. In het jaar 1923 werd het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina gevierd en daarover zal op de tentoonstelling in Mariënburg ook van alles te zien zijn.

ereboog aan het begin van de Nassaulaan