Skip to main content

In memoriam Chris Leenders

18 juni 2023

Opnieuw is onze vereniging een bevlogen vrijwilliger ontvallen. Chris Leenders, die in de nacht van zaterdag 17 juni op 70-jarige leeftijd overleed, was net als Nel Krijnen jarenlang lid van de vrijdagmiddagclub in het documentatiecentrum. Zijn moeder was bij de oprichting van de HKB in 1983 een van de eerste leden. Chris ontpopte zich als vrijwilliger snel als een wandelend archief als het ging om zijn favoriete onderwerpen 'Bussum en de Televisie', de Spoorwegen, de geschiedenis van de Palmkazerne en kamp Crailo, en Bussum en de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft daar veel over geschreven. Over Bussum en de TV gaf hij ook diverse lezingen, en hij was mede-organisator van de grote tentoonstelling over dit onderwerp in 2008. Chris wist het altijd te waarderen als hij op zijn praatstoel zat en dat dan mensen aan zijn lippen hingen om alles te weten te komen over zijn 'avonturen'. Dit onder het motto ' wat mij nu weer is overkomen !' Chris werd de laatste jaren gehinderd in zijn mobiliteit en kreeg steeds meer kwalen. Toch hield hij de moed er in en kwam hij bij activiteiten van de Kring meestal wel opdagen. Hij liet bij herhaling weten dat hij het betreurde dat hij in 2000 na de dood van zijn moeder van zijn geliefde Bussum (Lothariuslaan) naar Almere was 'geëmigreerd'. 'Maar 't kon toen helaas niet anders'. Chris had rechten en geschiedenis gestudeerd en deed in zijn werkzame leven boekhoudkundig en fiscaal werk. Hij is altijd vrijgezel geweest en had daarom niet de steun van een partner. Chris is nooit onderscheiden met een erelidmaatschap, hoewel hij dat eigenlijk wel had verdiend wegens zijn jarenlange grote betrokkenheid bij de Kring. We zullen zijn belezenheid, kennis van de lokale geschiedenis en zijn bijzondere humor niet snel vergeten.

Jan Schippers

                                      ChrisLeennders.jpeg     chriseten.jpeg