Jaarvergadering 2023

Op donderdag 30 maart houdt onze vereniging de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Die vindt dit keer plaats in de Tindalvilla, Nieuwe ’s-Gravelandseweg 21.
Voorafgaand aan de ALV verzorgt secretaris Eric Bor een lezing over de geschiedenis van Landgoed Cruysbergen.

Ontvangst 19.30 uur - Lezing 20.00 uur - Pauze 21.00 uur - ALV 21.15 uur - Afsluitende borrel 22.00 uur

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda 
3.Vaststelling van de notulen van de ALV van 23 mei 2022*
4. Vaststelling van het Verslag van het bestuur over 2022
5.Verslag van de kascontrolecommissie
6. Vaststelling van de jaarrekening 2022 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2023
8. Herziening van de begroting 2023 en vaststelling van de begroting 2024   
9. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
10. Rondvraag en sluiting. 
Voor meer informatie: ga naar de jongste Nieuwsbrief

De vergaderstukken:   Jaarrekening 2022    Begroting 2024    Conceptverslag ALV 2022 

© Historische Kring Bussum