90 jaar Goois Natuurrreservaat

28 augustus 2022

Het Goois Natuur-reservaat timmert aan de weg met zijn 90-jarig jubileum. Op diverse plekken is dat te zien. Bijgaande foto's zijn gemaakt in de buurt van Heidezicht aan de rand van de Bussumerheide. Op de website van GNR is een kaart te bekijken met alle natuurprojecten in het Gooi. Er wordt gevraagd een favoriet te kiezen en daarvoor een een-malige donatie te doen.

© Historische Kring Bussum