Skip to main content

Algemene Jaarvergadering 2022

24 mei 2022

De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op 23 mei werd geopend met een boeiende lezing van de heer Kees Schipper over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ongeveer zestig toehoorders werden vergast op overvloedig foto en filmmateriaal.

De eigenlijke ledenvergadering voltrok zich volgens een bekend stramien: de notulen van de jaarvergadering van 29 september 2021 werden vastgesteld evenals het jaarverslag 2021. De jaarrekening 2021 werd goedgekeurd op voorspraak van de kascommissie en daarmee werd het bestuur decharge verleend.

Daarop volgde de aanstelling van een nieuwe kascommissie. De financiële toestand ziet er gezond uit, mede door minder uitgaven als gevolg van de recente coronabeperkingen. De penningmeester gaf ook een toelichting op begroting voor 2023. Er is een bedrag van €7500 ingeruimd voor de viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging in 2023. De nadruk van de viering zal waarschijnlijk liggen in het najaar, rond de Open Monumentendagen. Iedereen kan daarvoor ideeën aandragen.

Het bestuur reageerde positief op de suggestie om na te denken over een langetermijn-visie van de Kring. Een compliment was er voor het mooie Jumbo-plakplaatjesboek over de geschiedenis van Bussum. Verder kwam de veelbesproken 'omgevingswet' aan de orde die nog in de steigers staat. Het bestuur wil daar zeker aandacht aan schenken.
Tenslotte was er een verrassing voor webmaster Jan Schippers: hij werd benoemd tot Lid van Verdienste, ofwel Erelid. Jan begon in 2008 als vrijwilliger bij de Kring en ging sindsdien ook op andere terreinen dan de website voortvarend te werk.