Skip to main content

Cursus Omgevingswet en cultureel erfgoed

24 mei 2022

26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water komen straks samen in één nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. De nieuwe wet geldt voor ondernemers en particulieren en gaat in op 1 januari 2024. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. 

Met de komst van deze nieuwe omgevingswet verandert er veel in de verantwoordelijkheden en werkwijzen in het zogenoemde fysieke leefomgevingsdomein (bouwwerken, infrastructuur, water, watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed) van de overheden. Veel meer dan voorheen ligt door deze wet de verantwoordelijkheid voor uitvoering op gemeentelijk niveau. Daarom hebben deskundigen vanuit de Nederlandse Archeologie Vereniging en Erfgoedvereniging Heemschut voor vrijwilligers en geïnteresseerden in erfgoed (archeologisch, landschappelijk, monumentaal en immaterieel) een digitale kennismakingsmodule gemaakt met als doel het verwerven van enige basiskennis over de omgevingswet, de erfgoedwet en burgerparticipatie.

De cursusduur is afhankelijk van hoe uitgebreid u de stof tot u neemt. Reken op een 30 tot 60 minuten. Bent u geinteresseerd, klik dan op https://maken.wikiwijs.nl/178415/Omgevingswet_en_cultureel_erfgoed__een_eerste_kennismaking