Skip to main content

Kranslegging bij verzetsplaquette

04 mei 2022

Woensdagmiddag 4 mei is een krans gelegd ter nagedachtenis aan de Bussumse verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Dat gebeurde in het plantsoentje op de hoek van de Fokke Bleekerstraat en de P.M.R. Versteeghstraat, in aanwezigheid van burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren en een groot aantal belangstellenden, waaronder twee veteranen uit  WO2

De namen van de elf verzetsstrijders staan op een plaquette die twee jaar geleden door de Historische Kring Bussum op deze plek is aangebracht. Door de corona-maatregelen is dat toen in stilte en zonder publiek gedaan. De straten in ‘het verzetswijkje’ in de Westereng zijn naar deze mensen vernoemd zonder verwijzing naar hun achtergrond. De HKB wilde met de plaquette hun namen en daden onder de aandacht brengen. De kranslegging op 4 mei j.l was de eerste officiële herdenking op deze plaats in Bussum. De plaquette hangt aan de zijgevel van Fokke Bleekerstraat 1.

Lees HIER het artikel van Klaas Oosterom dat in 2020 in het Bussums Historisch Tijdschrift stond. Het blad was toen gewijd aan 75 jaar bevrijding.