Skip to main content

Vervolmaking QR-route

14 februari 2022

De werkgroep Bussum en de Televisie van de Historische Kring Bussum blijft in de weer met de QR-route door het oude tv-dorp. Op bijgaande foto is te zien dat Leo Thijssen onder het wakend oog van Jaap van Hassel weer een verbetering aanbrengt. Hij bevestigt een nieuwe QR-sticker bij de toegang van Villa Engh Huize, Brinklaan 137.

Aanvankelijk was het een notariskantoor, waar in de latere tv-jaren een technische afdeling van de Nederlandse Televisie Stichting in was gevestigd. Nu huist er een opleidingsinstituut voor zorgpersoneel.

De hele QR-route vindt u via het menu: Uitgelicht- Bussum en de TV