Skip to main content

Historie van historische verenigingen

27 januari 2022

Op de website van Oneindig Noord Holland wordt beschreven hoe in Nederland geleidelijk historische verenigingen ontstonden. In 1859 werd in Dordrecht een eerste initiatief genomen, maar dat kwam niet van de grond. In 1861 werd de 'Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der stad ’s-Gravenhage'opgericht. Die werd in 1890 vervangen door een nieuwe en nog altijd bestaande vereniging Die Haghe.

Vanaf die tijd werden er meerdere historische verenigingen opgericht: Amstelodamum in 1900, Haerlem in 1901 en Oud-Leiden in 1902. Ook op het platteland kwam er steeds meer aandacht voor de plaatselijke geschiedenis. Veel schoolhoofden en predikanten hielden zich daarmee bezig. De Historische kring Bussum is opgericht in 1983.

In het artikel wordt ook aandacht besteed aan Heemkunde, een benadering van de geschiedschrijving die werd beïnvloed door de opkomst van het nationaalsocialisme, waarin opvattingen over bloed en bodem een belangrijke rol spelen. Klik HIER om het artikel te lezen.