Boekenlijst
Open Menu

De Historische Kring heeft in de loop der jaren een heleboel boeken verzameld over Bussum en omgeving en zijn inwoners.  Hieronder staan al die  boeken vermeld. U kunt deze inzien op ons documentatiecentrum, Stationsweg 3, Bussum.
Mocht u toevalligerwijs nog boeken in uw bezit  hebben die u ons zou willen doneren, dan houden we ons altijd aanbevolen.
Voor openingstijden van het documentatiecentrum zie Contactpagina

Laatst bijgewerkt: 12  juli 2019

De laatste kolom geeft met de letter i aan of het boek geïllustreerd is.

Zoek in deze lijst met toetscombinatie Control+F.

ISBN Cat. nr Titel Beschrijving Auteur 1 Auteur 2 Uitgever Jaar  i 
  HKB0033 Bussum door schrijversogen De biografie van Frederick van Eeden Heide M. van der   Gooibergpers - Bussum 1984 i
  HKB0041 Help me … het zelf te doen Uitgave van de Bussumse Montessorischool Vereniging ter gelegenheid van het 65 jarige jubileum     Bussumse Montessorischool Vereniging - Bussum 1981 i
  HKB0045 Beelden en Bruggen            
  HKB0053 Geschiedenis van een honderdjarige. Zijnde de opkomst van het dorp Bussum (in Gooiland),  Oorsprong en ontwikkeling van Bussum, voorzien van aanteekeningen, bijlagen en register Fabius A.N.J.   Weduwe G. M. Märckelbach - Bussum 1917 i
  HKB0097 Uit het land van St. Olav. Tijdschrift gewijd aan de Noorsche missiebelangen Ingebonden 46e jaargang van het tijdschrift (Dit boek bevat artikelen en foto's over het St Olavshuis uit 53 jaargangen)     Eigen uitgave - Bussum 1973 i
  HKB0098 Uit het land van St. Olav. Tijdschrift gewijd aan het culturele en godsdienstige leven in Noorwegen Ingebonden 22ste jaargang van het tijdschrift nr1. (In dit boek staan zeer veel gegevens over het Olavshuis, zie blz. 92 t/m 97)     Eigen uitgave - Bussum 1950 i
  HKB0129 Willem Kloos. 1859-1938 zijn jeugd zijn leven een bloemlezing uit zijn gehele oeuvre ingeleid en samengesteld door Hubert Michaël Biografie over en bloemlezing uit het werk van Willem Kloos Michaël H.   Semper avanti - Den Haag 1965 i
90-6011-462-0 HKB0133 Waarom de Naarders kraaien genoemd worden. en andere Gooise vertellingen Volksverhalen en beknopte anekdotische geschiedenissen van en over het Gooi Poolman H.   De Walburg pers - Zutphen 1976 i
  HKB0134 Sint Vitus Over de religieuze achtergrond van de St. Vitus. De man Vitus en de ontwikkeling van zijn verering Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Paul Brand - Bussum 1955 i
90-6939-001-9 HKB0135 Metterdaad. Vijf jaar onderdrukking en verzet in Bussum. De gemeenteraad in oorlogstijd De situatie in, en het gedrag van, Bussum in de tweede wereldoorlog Bruineman- Kaarsgaren J.   Walden - Bussum 1985 i
  HKB0137 Herinneringen   Schimmel H.J.   J.C.Loman - Amsterdam 1878  
  HKB0163 Voor eigen Kring bloemlezing voor het voortgezet onderwijs aan R.K. meisjesscholen Rel. Ursulinen van de Romeinse Unie   Paul Brand - Bussum 1948  
  HKB0164 Gedichtjes. Mijn Cijfer Prentenboek Geïllustreerd door H. Slabbers Clinge Doorenbos J.P.J.H.   Van Holkema en Warendorf - Amsterdam   i
  HKB0167 Sinjeur Semeyns roman,deel II Schimmel H.J.   H.A.Roelants - Schiedam 1926  
  HKB0186 Bruiloft in Europa   Philips M.   Salamander - Amsterdam 1965  
  HKB0190 "De geschiedenis van Bussum begon met spitten, spinnen, delven en mennen". Verkorte geschiedenis van Bussum, door de gemeente zelf. Twee exemplaren aanwezig Bureau voorlichting gemeente Bussum   Bureau interne zaken gemeente Bussum - Bussum 1980 i
  HKB0224 Koeiebad en Laegieskamp. Inventarisatie en vergelijkend onderzoek van twee terreinen in het Laegieskampgebied rapportage van een onderzoek naar natuur en milieu in 't Gooi Stichting biologische werkgroep 't Gooi   Staatsbosbeheer rijksdienst voor bos natuur en landschap 1985 i
90-228-4089-1 HKB0250 Van vader op zoon. Nederlandse familiebedrijven Albert Hein, Vroom en Dreesmann, Smit, DAF, Philips De ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van 5 Nederlandse bedrijven (zie ook blz. 126, 127 voor verwijzingen naar Bussum) Hogendoorn W.   Unieboek BV - Bussum 1981 i
  HKB0251 De kip die kraaide S.Greup, historica, was lerares op de Gooise HBS Greup Roldanus M.   Arbeiderspers - Amsterdam 1963  
  HKB0263 Tussen Hemel en Aarde   Philips M.   Salamander - Amsterdam 1960  
90-6010-484-6 HKB0264 Het meest bekeken programma. 25 jaar NOS-journal Behandeling van de eerste 25 jaar van het NOS TV journaal Scheepmaker N.   Strengholt's Boeken - Naarden 1981  
  HKB0265 Zingend door het leven Autobiografie van J.P.J.H. Clinge Doorenbos met toevoeging van eigen poëzie. We hebben ook een verzamelbundel van zijn poë zie onder HKB0862 Clinge Doorenbos J.P.J.H.   A.J.G. Strengholt - Amsterdam    
  HKB0302 Daar wordt gebeld!. Verhalen, gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog geschreven voor de nog niet geboren achter-kleinzoon van de schrijver. Illustraties door F. van Bemmel Clinge Doorenbos J.P.J.H.   Scheltens & Giltay - Amsterdam 1946 i
  HKB0311 Goilanda pittresca. citta o campagna. Een kort boekje over Het Gooi in de italiaanse taal. We hebben ook de nederlandse vertaling, onder HKB nr. 783 Biegel J.H.   Onbekend - Hilversum. 1906 i
  HKB0331 Kleine Tragedie. K.Luberti woonde en werkte op de Meerweg 12 , gehuwd met E.Tamminga van Eysinga. Luberti K.   De Gulden Pers - Haarlem. 1946  
  HKB0368 Het kind van Staat. Toneelstuk. Schimmel H.J.   C.A.J. van Dishoeck - Bussum 1913  
  HKB0383 Een handvol bloemen. gedichten. Braam B.   Eigen uitgave - Bussum 1984  
  HKB0413 Veel geluk, Katrijne.   Bruineman J.   Kluitman - Alkmaar.    
  HKB0418 Stad en Lande van Gooiland. geschiedenis en problemen van de Erfgooiers. De ontwikkeling van het Gooi in een periode van duizend jaar Vrankrijker Dr. A.C.J. de   C.A.J. van Dishoeck - Bussum 1968 i
  HKB0419 Dorp met de groene spieghel. Honderdvijftig jaar Bussum Ontstaan en ontwikkeling van Bussum Bruineman-Kaarsgaren J. Vliet C.D. van C. de Boer jr - Hilversum. 1966 i
  HKB0429 Antiquarische Verkenningen. speurtocht naar antiek en curiosa. verzameling van artikelen over kunst verschenen in het Goois Nieuwsblad. Rust W.J. pseudoniem van Benckhorst H.J. Strengholt's Boeken - Amsterdam 1968  
  HKB0438 Biljartnieuws voor 't Gooi. 6e jaargang 1951-1952. Bundeling van het nieuwsblad van "De Nederlandse biljartbond" district 't Gooi zesde jaargang 1951-1952. (eerste deel van drie exemplaren) De Nederlandse biljartbond   Eigen uitgave - t Gooi. 1951 i
  HKB0438 Biljartnieuws voor 't Gooi. 7e jaargang 1952-1953. Bundeling van het nieuwsblad van "De Nederlandse biljartbond" district 't Gooi zevende jaargang 1951-1952. (tweede deel van drie exemplaren) De Nederlandse biljartbond   Eigen uitgave - t Gooi. 1951 i
  HKB0438 Biljartnieuws voor 't Gooi. 8e jaargang 1953-1954. Bundeling van het nieuwsblad van "De Nederlandse biljartbond" district 't Gooi achtste jaargang 1951-1952. (derde deel van drie exemplaren) De Nederlandse biljartbond   Eigen uitgave - t Gooi. 1951 i
  HKB0511 Hart van jade. Herdichtingen van Chinese lyrische poëzie. Verzameling van 2500 jaar oude Chinese poëzie geredigeerd door Willem Brandt . Brandt W.   Eigen uitgave - Bussum 1957  
  HKB0522 Het Goois natuur reservaat. Uitgebreide geschiedenis van het Goois natuurreservaat tot 1957, met volledig achterin een ingeplakt kaartje van het natuurreservaat Vrankrijker Dr. A.C.J. de   C.A.J. van Dishoeck - Bussum 1957 i
  HKB0529 De gooische dorpen. Overzicht van de dorpen die 't Gooi vormen Rust W.J.   Allert de lange - Amsterdam 1943 i
  HKB0530 "De geschiedenis van Bussum begon met spitten, spinnen, delven en mennen".. Verkorte geschiedenis van Bussum, door de gemeente zelf. Twee exemplaren aanwezig Bureau voorlichting gemeente Bussum   Bureau interne zaken gemeente Bussum - Bussum 1983 i
  HKB0531 Kent u ze nog… De Bussumers. de oorsprong van bewoners in Bussum Heyne M.J.M.   Europese bibliotheek - Zaltbommel.   i
  HKB0533 De Nieuwe Gids Twee maandelijks Tijdschrift . Dit nummer is gewijd aan de 80-ers: J.Perk, W.Kloos, F.van Eeden, H.Gorter. Zie ook HKB0266     De Nieuwe Gids 1961  
  HKB0698 Gereformeerde Kerk van Bussum 100 jaar gereformeerde kerk in Bussum 1887-1987 met foto's, ook HKB2985 en HKB3426(beide in AD03)       1987  
  HKB0703 Naarden-Bussum in onze eeuw. Grepen uit de geschiedenis. De geschiedenis van Naarden en Bussum in de twintigste eeuw Schneiders P.Dr.   Bestuur en directie van de Rabobank Naarden-Bussum - Naarden-Bussum 1987 i
  HKB0703 Naarden-Bussum in onze eeuw. Grepen uit de geschiedenis. De geschiedenis van Naarden en Bussum in de twintigste eeuw   Schneiders, Dr. P. Bestuur en directie van de Rabobank Naarden-Bussum 1987 i
  HKB0707 Rapport Bomen Brediusweg            
  HKB0782 Verhalen over het oude Bussum Artikelen geschreven door een persoon met verschillende bronnen voor materiaal. Twee (2) exemplaren aanwezig Bruin A. de Enkele verhalen geschreven door anderen Bussum   i
90-72184-01-7 HKB0783 Schilderachtig Gooiland. Oorspronkelijk uitgegeven in 1906 onder de titel Goilanda pittoresca. We hebben ook de oorspronkelijk italiaans geschreven uitgave, onder HKB nr. 311 Biegel J.H.   Gooibergpers - Bussum 1987 i
  HKB0828 Boertje.   Pieck A.F.   Sleeswijk - Bussum    
  HKB0859 Een vriendschap.   Boudier Bakker I.   Elseviers Weekblad 1957 - . 1957  
  HKB0860 Kleine Kruisvaart.   Boudier Bakker I.   van Kampen & Zoon - Amsterdam 1968  
  HKB0861 Momenten.   Boudier Bakker I.   Salamander - .    
  HKB0862 Twee woorden. Verzamelbundel uit het werk van J.P.J.H. Clinge Doorenbos ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Clinge Doorenbos J.P.J.H.   C de Boer jr. - Hilversum. 1964  
  HKB0878 Het dorp Bussum . Beknopte beschrijving van het ontstaan van Bussum          
90-6761-007-0 HKB0887 Gooise verhalen. een bonte verzameling over 'het lieve leven'in Het Gooi. korte anekdotes en afbeeldingen over en van T'Gooi in de twintigste eeuw   Dagblad De Gooi en Eemlander Michon b.v. - Bussum 1986 i
90-6081-094-5 HKB0915 Gooise legenden. Een bundel van Gooische volks-verhalen met vermelding van de gemeenten waar ze zich afspelen. (Er kunnen zich twee exemplaren in de kast bevinden) Weerd Wz. H. de   Andries Blitz BV - Laren. 1974 i
  HKB0916 Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland. Leefgedrag, leef en werk-omgeving, en de daarmee samenhangende ziektebeelden/ epidemieën in het 't Gooi verwerkt in statistieken en beschrijvingen, door Dr. J.F. van Hengel. (bijgesloten kaarten van Hilversum en Gooiland). Hengel J.F. van Dr.     1875  
  HKB0921 Naerdincklant. Gooische studies over: koptienden boekwijt en bijen kerken en kloosters weversheiligen. Voornamelijk een beschrijving van het landschapsverleden van Het Gooi en in iets mindere mate het dorpsverleden. (zie in het bijzonder pagina:70, 82, 86/89, 106.) Vrankrijker Dr. A.C.J. de   De Kern - Den Haag. 1947 i
  HKB0924 Verslag van den toestand der gemeente Bussum over het jaar 1917. Art. 182 der Wet van den 29sten Juni 1851, (staatsblad No. 85). De staat waarin Bussum zich bevond in het jaar 1917. Gemeente Bussum        
  HKB0939 Avonden op drienerwolde. Herinneringen en ontmoetingen. Autobiografisch getint boek met verwijzingen naar bekende/ beroemde personen/auteurs. Leeuwen W.L.M.E. van   J.M. Meulenhoff - Amsterdam 1966  
  HKB0984 Uit het land van St. Olav. Tijdschrift gewijd aan de noorsche missiebelangen. Ingebonden jaargang van het eerste jaar van het tijdschrift     Eigen uitgave - Bussum 1923 i
  HKB0989 Een zeer onfrisse geschiedenis. studies over niet-industriele vervuiling in Nederland,1850-1920. Zon H.van   Eigen uitgave. 1986  
  HKB1084 Die van Lage Bussum. Een beschrijving van de groei van buurtschap tot zelfstandige gemeente.. De ontwikkeling van Bussum voor zijn onafhankelijkheid in 1817 Out. J.V.M.   Kerckebosch - Zeist. 1976 i
  HKB1105 Tuinen in beeld een tuinbeeld. Bussum 28 mei t/m 17 juli 1988. Abstracte beeldende kunst in Bussumse tuinen Stichting Bussumse Gemeenschap   Eigen uitgave - Bussum 1988 i
  HKB1338 het Gooi 2. Het Gooi uit 1967 afgebeeld in foto's. Bevat een fietskaart uitgegeven door o.a.Vereniging van vrienden van het Gooi Vrienden van het Gooi   C.A.J. van Dishoeck - Bussum 1967 i
  HKB1419 De Majella Bussum . MCMX-MCMLX. De eerste vijftig jaar in het bestaan van het Majella ziekenhuis, drie examplaren aanwezig VrankrijkerA.C.J. Dr   Paul Brand - Hilversum. 1960 i
90-6550-317-X HKB1422 Hilversums historie vanuit de straatnaam. Straatnamenboek van Hilversum. De geschiedenis van de straat-namen in Hilversum. (toegevoegd is een losse kaart van Hilversum, zie ook de toegevoegde informatie op blz. 2) Mijer A.H.   Hilversum verloren - Hilversum. 1988 i
  HKB1427 Het leven van H.Joannes Berchmans. 1e prijs voor het veelvundig bijwonen der H.Mis. A.M.D.G.   G.Mosmans Zoon - s Bosch. 1906  
  HKB1429 Van Christen-Moed. 3 verhalen uit de eerste eeuwen der Kerk. 1e prijs voor Trouw Schoolbezoek.     F.H.J.Bekkers - Amsterdam 1910  
  HKB1440 het Gooi. Het Gooi uit 1959 afgebeeld in foto's, met een beknopte geschreven geschiedenis Vrienden van het Gooi   C.A.J. van Dishoeck - Bussum 1959 i
90-72853-01-6 HKB1441 Wouter Hamdorff. Architect 1890-1965. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling over Hamdorff, het is een beknopte beschrijving van leven en werk Estourgie-Beijer M.   Singer museum - Laren. 1989 i
  HKB1614 K.P.C. De Bazel - architect. Proefschrift over de architect K.P.C. de Bazel (zie ook HKB3430) Reinink A.W.   Universitaire pers Leiden - Leiden. 1965 i
  HKB1615 Bitter en Zoet. Bensdorp. samengebonden tijdschriften personeel Bensdorp jaargang 1/15, naar Opslag          
  HKB1706 Historisch tijdschrift voor Naarden "De omroeper. De foto's komen uit de verzameling van W.A.F. Noppe en beslaan het Gooi met Naarden als zwaartepunt     Historisch tijdschrift voor Naarden "De omroeper - Naarden. 1989 i
  HKB1715 De gids. Herman Gorter 100 jaar mei. Tijdschrift over en gewijd aan auteurs en poëzie.( nr. 55, nr. 57, nr. 58, nr.67, nr.69).     Meulenhoff Nederland BV - Amsterdam 1989  
  HKB1799 Amalia. Beelden van een spiegelpand. Foto's en geschiedenis van Villa Amalia Holthuizen-Seegers M.E.Th. Drs.     1989 i
  HKB1845 De Hilversumse Schutterij            
  HKB1846 Poezie in Grafiek en Kalligrafie. Zoals het komt. Uitgave ter gelegenheid v d expositie in 't Spant 1-29 okt 1989. Namias de Crasto M.H. Hilsum-Beuckens C.   1989  
90-6550-331-5 HKB1849 Grepen uit Hilversums historie van 900-1800. 9 eeuwen van Hilversumse geschiedenis in drie hoofdstukken, onderverdeeld in kleine brokjes Lange P.W. de   Hilversum verloren - Hilversum. 1990 i
  HKB1900 Genealogie. Stamboom tot familiegeschiedenis. Handleiding voor genealogisch onderzoek Drie R. van Plomp N. Stichting Teleac - Utrecht. 1988 i
  HKB1901 Bitter en Zoet. Bensdorp. samengebonden tijdschriften personeel Bensdorp jaargang 1/15, naar Archief .          
  HKB2006 Ons Hilversum, hoe het ontstond en hoe het groeide.   Bruijn C.   Ploegsma - Amsterdam 1957  
  HKB2042 Mensen,leven en werken in de Gouden Eeuw. maatschappelijk leven in de gouden Eeuw. Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Nijhoff - Den Haa g. 1981  
90-72184-08-4 HKB2128 10 jaar Gooise Dichterskring. "De Bron". Jubileum uitgave christelijke dichtbundel. Vanwege het tienjarige bestaan van de Gooise dichtkring "De bron"     Gooibergpers - Bussum 1990  
  HKB2131 Bussums boek. Aangeboden ter gelegenheid van de boekenweek 1979. Verzamelbundel proza en poëzie ter gelegenheid van de boekenweek van 1979. (Er zijn hiervan twee examplaren aanwezig). Stichting culturele gemeenschap Bussum   Stichting culturele gemeenschap Bussum - Bussum 1979  
  HKB2159 Spieghel in beeld. De Hervormde Spieghelkerk in Bussum en zijn voorgeschiedenis 1915-1990. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan van de Hervormde Spieghelkerk in Bussum. (er zijn twee uitgaven aanwezig) Poll E. van der   Eigen uitgave - Bussum 1990 i
90-6196-386-9 HKB2180 Lambertus Zijl's in steen gehouwen medaillons. Beeldhouwwerk uit de gevel van "De Algemeene"in het trappenhuis van het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Beschrijving van het ontstaan van de vier stenen koppen aan de gevel van het gebouw van het Centrum voor Wiskunde en Informatica ter Amsterdam Nuis J.   Mathematisch Centrum - Amsterdam 1990 i
  HKB2191 Monumentenbeschrijving deel 1. Eerste deel van een inventarisatie van monumenten in Bussum Bosch van Drakestein R.G. Ir.   Eigen uitgave - Bussum 1989 i
  HKB2192 Monumentenbeschrijving deel 2. tweede deel van een inventarisatie van monumenten in Bussum Bosch van Drakestein R.G. Ir.   Eigen uitgave - Bussum 1989 i
90-6010-720-9 HKB2196 Geletterd Bussum. Verleden en heden van een schrijversdorp. De beknopte biografieën van in Bussum woonachtige auteurs Schölvinck-Stork A.   A.J.G. Strengholt's boeken - Naarden. 1990 i
  HKB2198 Het Spiegel in kaart gebracht. Jubileum uitgave van de stichting. Geschreven door een bewoner van Het Spiegel Langemeijer G. Vereniging vrienden van het Spieghel Vereniging vrienden van het Spieghel - Bussum   i
  HKB2199 Zorgzaam door de jaren. St. Jan's ziekenhuis Laren, Diaconessenhuis Naarden, Majella ziekenhuis Bussum Korte beschrijvingen van de geschiedenissen van de, St. Jan's ziekenhuis Laren, Diaconessenhuis Naarden, Majella ziekenhuis Bussum Heesels J. Schoondergang R. Ziekenhuis Gooi-Noord - Blaricum. 1990 i
  HKB2207 Winkelpuien in Bussum 1880-1940. Doctoraal scriptie over de ontwikkeling van winkelpuien in Bussum over een periode van 60 jaar Bouman-van Hemert P.   Eigen uitgave - Bussum 1990 i
  HKB2220 Driekwart eeuw Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden c.a. 1915-1990. Uitgegeven ter gelegenheid van het bestaan van de Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden en omstreken. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan van de Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden en omstreken Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden   Eigen uitgave. 1990 i
90-6388-071-5 HKB2246 Walden in droom en daad. Walden-dagboek en notulen van Frederick van Eeden e.a. 1898-1903. Het Walden dagboek en de notities van Frederik van Eeden e.a. 1898-1903 Ley J.S. de Luger B. Huis aan de drie grachten - Amsterdam 1980 i
  HKB2296 Mensen Zus en Dieren zo.   Beer I. de   Bussum 1991  
90-6109-270-1 HKB2297 Bussum. honderd jaar met de muziek mee. Het muziekverenigingsleven in Bussum in een periode van honderd jaar Holthuizen-Seegers G.H.J. Drs.   Bekking - Amersfoort. 1991 i
90-6455-115-4 HKB2503 Holland rond 1840. Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland. Uitgave ter gelegenheid van het 150 jarige bestaan van de afzonderlijke provincies Noord- en Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Zuid-Holland Pirola - Schoorl. 1991 i
  HKB2506 25 jaar Vrienden van de Vesting Naarden. 1953-1978. Gids tergelegenheid van het 50 jarige bestaan van Vrienden van de Vesting Naarden met daarin een beknopte geschiedenis     Vrienden van de Vesting Naarden - Naarden. 1978 i
  HKB2507 Beelden van Bussum Foto's van publieke kunstwerken met korte tekst. Er zijn twee exemplaren aanwezig HKB2813 en HKB2507 Gemeente Bussum Stichting WEB : GOCK   1991 i
90-214-6301-6 HKB2509 Tweespalt. Het leven van Frederick van Eeden tot 1901. Eerste deel van een biografie over Frederik van Eeden in de vorm van een proefschrift Fontijn J.   EM. Querido's - Amsterdam 1990 i
90-70884-34-8 HKB2510 Lambertus Zijl. 1866-1947. Over het werk van lambertus zijl, geboren in Kralingen, overleden in Bussum in 1947Gepubliceeerd 1990/91 Provinciaal Museum van Drenthe Museum Kempenland Drents Museum - Drente. 1991 i
  HKB2512 Bussum Naarden. Fotografische herdruk uit De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver; door L. van Olleffen, en R. Bakker. uitgegeven ter gelegenheid van de heropening van boekhandel LOS. Olleffen L. van Bakker R.   1978  
90-9004104-4 HKB2513 Van ziekenfonds tot zorgverzekeraar. een historie uit het Gooi en Omstreken. De beknopte geschiedenis van het ziekenfondswezen in Gooi- en Vechtstreek Memoriael   Ziekenfonds Het Gooi en Omstreken - Huizen. 1991 i
  HKB2514 50 jaar Remonstranten in 't Gooi. Ontstaan en ontwikkeling van de Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van de Remonstrantse gemeente 't Gooi Remonstranten in 't Gooi   Remonstranten in 't Gooi - Bussum 1986 i
  HKB2589 Tevreden terugblik. Autobiografie van de heer P.E. Moes Moes P.   Eigen uitgave - Bussum 1987 i
90-70842-05-X HKB2620 Marius Bauer 1867-1932. Reisimpressies uit India en de oriënt. Beschrijvingen van de ervaringen van Bauer tijdens zijn reizen door de Oriënt Jansen M. Kraayenga A. Hannema-de Stuers Fundatie - Haarlem. 1991 i
90-6097-277-5 HKB2625 Gooische villaparken. De verstedelijking van het Gooi in de vorm van villaparken in de periode 1874-1940 Haan J. de   Schuyt en Co BV - Haarlem. 1990 i
90-288-5356-1 HKB2628 In Bussum kan alles. Van dorp tot poort van het Gooi, 1817-1992. Geschiedenis van Bussum uitgegeven door de Historische kring van Bussum. Twee exemplaren aanwezig (HKB3385) Historische Kring Bussum   Europese bibliotheek - Zaltbommel. 1992 i
90-6255-253-6 HKB2633 In en om het Gooi. Behandeling van voornamelijk het Gooische landschap, Bussum komt summier aan het bod, maar zie vooral de hoofdstukken 2 blz.17, hoofdstuk 3 blz.26, hoofdstuk 4 blz.41, hoofdstuk 6 blz.80. Zie ook het register op blz.137 Borman R.   Terra - Zutphen. 1992 i
  HKB2659 Herman Gorter en Henriette Roland Holst in hun tijd. Nederlands letterkundig museum en documentatiecentrum Den Haag. Biografieën over Herman Gorter en Henriette Roland     Eigen uitgave - s-Gravenhage. 1977 i
90-274-5291-1 HKB2728 Redeskundige grondslagen van verstandhouding. Filosofische beschouwingen uit het begin van de twintigste eeuw. Eeden F. van   Het Spectrum - Utrecht/Antwerpen. 1975  
90-71135-01-2 HKB2735 16/84. Overzicht van uitingen van moderne kunst.Hans Cornelissen heeft een link met Bussum Klaasman R. Galerie de Vonk Works - Ijsselstein . 1984 i
90-6010-288-6 HKB2736 Schimmen in het muiderslot. Geschiedenis van het Hooge Huys te Muyen. De geschiedenis van het Muiderslot in semi historische roman vorm, met twee schilderij personages, mr. Coenraed Burgh en Christina Hellemans Hooft als de hoofd figuren. Bruineman J.   A.J.G. Strengholt's boeken - Naarden. 1973  
  HKB2737 Brieven van Marius Bauer. Reisverslagen in briefvorm door Marius Bauer Bauer M.   De Spieghel/ Het Kompas - Amsterdam/Mechelen. 1933 i
90-800599-1-9 HKB2745 Kroniek van een Erfgooiersdorp. Blaricum 1872-1904. De geschiedenis van Blaricum 1872-1904 Klein H.   Historische kring Blaricum - Blaricum. 1990 i
90-6550-237-8 HKB2746 Holland in wording. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende eeuw. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende eeuw Stichting 'Comite Oud Muiderberg'   Verloren - Hilversum. 1991 i
  HKB2749 Geschiedenis van Gooiland. Derde deel nieuwe en nieuwste geschiedenis . Derde deel in de serie Geschiedenis van Gooiland, waar in het Gooi uitvoerig behandeld wordt, van het steentijdperk tot 1941 Vrankrijker Dr. A.C.J. de Enklaar D.Th. Dr. Parnassus - Amsterdam 1941 i
  HKB2749 Geschiedenis van Gooiland. Tweede deel nieuwe en nieuwste geschiedenis . Tweede deel in de serie Geschiedenis van Gooiland, waar in het Gooi uitvoerig behandeld wordt, van het steentijdperk tot 1941 Vrankrijker Dr. A.C.J. de Enklaar D.Th. Dr. Parnassus - Amsterdam 1940 i
  HKB2749 Geschiedenis van Gooiland. Eerste deel nieuwe en nieuwste geschiedenis . Eerste deel in de serie Geschiedenis van Gooiland, waar in het Gooi uitvoerig behandeld wordt, van het steentijdperk tot 1941 Vrankrijker Dr. A.C.J. de Enklaar D.Th. Dr. Parnassus - Amsterdam 1939 i
  HKB2749 Nieuwste geschiedenis van Gooiland. 1925-1975. Vierde en laatste deel in de serie Nieuwste geschiedenis van Gooiland. Het behandeld de periode 1925-1975 (HKB nummer gewijzigd, orgineel nummer HKB0780) Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Interbook international BV - Schiedam. 1976 i
  HKB2750 Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.   Pott M.   J.B. Wolters - Groningen.    
  HKB2751 Vragen over vroeger. handleiding voor het maken van historische intervieuws. Handleiding voor het maken van historische intervieuws. Hagen J.   Stichting Nederlands Centrum voor Volkscultuur - Utrecht. 1993  
  HKB2752 Het dorp Bussum . Zeer beknopte beschrijving/ geschiedenis van Bussum Poolman H.   Eigen uitgave - Naarden.   i
90-274-1078-X HKB2753 Stamboom onderzoek. Speuren naar het familieverleden. Handleiding voor het stamboom onderzoek en de verdere uitwerking daarvan voor de amateur Tang A. van der   Het Spectrum - Utrecht. 1981 i
  HKB2754 Bussum rond 1900. De ontwikkeling van een suburbane gemeente. Doctoraal scriptie over de ontwikkeling en suburbanisatie van Bussum in het begin van de twintigste eeuw. Maas A.   Eigen uitgave - Amsterdam 1993  
90-6007-612-5 HKB2758 De Gooische stoomtram en andere lijnen in het Gooi. De geschiedenis van de tram in Het Gooi, van paardentram tot elektrische en in het bijzonder de Gooische stoomtram Engel W.I.   Wyt - Rotterdam. 1972 i
90-72184-17-3 HKB2763 Dagboek 1917-1920. Herinneringen aan Rene De Clercq. Dagboek van Rene De Clerq met toevoegingen van herinneringen door Betty Pieck Pieck A.F. Pieck B. Gooiebergpers - Bussum 1993 i
90-269-4514-0 HKB2764 Het leven en werken van Gretha en Adri Pieck. Biografie van de gezusters Pieck, nichten van Anton Pieck Stichting Gretha en Adri Pieck   Van Holkema en Warendorf/Unieboek BV - Weesp. 1983 i
  HKB2766 Vijftig jaar Gooise H.B.S.            
90-229-1863-7 HKB2773 Het zwijgen van Signora Giacomini. Detective verhaal geschreven door I. van Schevickhaven. (IVANS was een pseudoniem) IVANS J.   A.W. Bruna en Zoon - Utrecht/Bussum 1928  
  HKB2774 Maakt blijde het hart.   Alofs A.C.   Bussum 1983  
90-5327-091-4 HKB2775 Bussums verleden Bussum in foto's in de 20ste eeuw Zwart S.   Van Geyt productions - Hulst . 1993 i
90-70403-28-5 HKB2776 Kadastrale uitkomsten van Noord- en Zuid-Holland 1832. Heruitgave, ingeleid door W.J. van den Berg em Ph. Kint. Apparaat voor de geschiedenis van Holland 10 Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1993. Kadastrale overzicht van Noord- en Zuid Holland in het jaar 1832. Hoeufft J.D.Jhr. Hoorn van Burgh van J.C.R. Jhr. Historische Vereniging Holland - Holland. 1993  
90-73316-05-7 HKB2778 Oud Naarden . Verdronken stadje, middeleeuws klooster, oude buitenplaats. De geschiedenis en ontwikkeling van Naarden, beginnend bij Oud Naarden eindigend in de late twintigste eeuw Schaftenaar H.   Stichting Vijverberg - Naarden. 1993 i
  HKB2779 1973 naarden 300 jaar oranjevesting. Herdenkingsgids tergelegenheid van het 300 jarige bestaan van Naarden met daarin o.a. beknopte beschrijvingen van historische gebeurtenissen en een programma overzicht van de festiviteiten Stichting burgerzin Naarden   Stichting burgerzin Naarden - Naarden. 1973 i
  HKB2780 Nederlands Omroepmuseum. Beknopte beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van de omroepen, zowel radio als TV Nederlands Omroepmuseum   Nederlands Omroepmuseum - Hilversum.   i
  HKB2784 In andermans ogen. Een beschrijving van Nederland door de eeuwen heen, in de ogen van europese niet-nederlanders Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Het Spectrum - Utrecht.   i
  HKB2789 De tamme kastanje. De Hartekamp, Berkenrode, Spanderswoud. De overpeinzingen over deze buitenplaatsen (Spaanderswoud, De Hartenkamp, Berkenrode) en de levens van hun bewoners Lennep F.J.E. van Jhr.   H.D. Tjeenk Willink en zoon n.v. - Haarlem. 1969 i
  HKB2790 In de gekroonde trapgans. Drie eeuwen 's-Graveland. De ontwikkelingen en achtergronden van de hervormde kerk in 's--Graveland. Wumkes A.D.   G. van Dijk - Breukelen. 1973  
90-6499-003-4 HKB2791 Gooi en Vechtstreek in vertellingen (1). Korte stukjes , volksverhaalachtig, over het 't Gooi Poolman H.   Eigen uitgave - Naarden. 1980 i
  HKB2794 Oud Valkeveen . van hofstede tot uitspanning. De geschiedenis en ontwikkeling van Oud Valkeveen, van hofstede tot recreatie Schaftenaar H.   Stichting Vijverberg - Naarden. 1990 i
90-205-0555-6 HKB2795 Het land van Gooi en Eem . Een beschrijving van het landschaps verleden van Het Gooi en het dorpsverleden Broer A.L.   M. Westfriesland - Hoorn. 1971 i
  HKB2796 De historie van de vesting naarden. Een uitgebreide geschiedenis van Naarden en Naarden vesting Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Dishoeck C.A.J. van - Bussum 1965 i
90-6446-028-0 HKB2797 De Synagoge van Naarden 1730-1935. De geschiedenis en ontwikkeling van de synagoge van Naarden in een periode van 205 jaar Henrichs H.   Amphora books - Amstelveen. 1982 i
90-6499-004-2 HKB2798 Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem. Een rijk geïllustreerde studie van de banistiek en heraldiek in de regio. De geschiedenis en de verdere ontwikkeling van de heraldiek en banistiek in de regio Sierksma K.   H. Poolman - Naarden. 1980 i
90-6134-081-0 HKB2799 Het Gooi - toen en nu. rondgang in oude ansichten en hedendaagse foto's. De veranderingen van Het Gooi in beeld gebracht door middel van prentbriefkaarten, op twee verschillende momenten in de twintigste eeuw gemaakt     Bigot & Van Rossum B.V. - Blaricum. 1972 i
  HKB2800 De buitenplaatsen van 'S-graveland. Een verkenning. Het ontstaan en verdere ontwikkeling van de Buitenplaatsen, uithoven en tuinen in s--Graveland Tromp H. Six. J. Kerckebosch - Zeist . 1975 i
90-228-3409-3 HKB2801 Een kabinet van Gooi-en Eemland. Getekende afbeeldingen van het t Gooi en Eemland Zwaan J.   Fibula -van Dishoeck en Canaletto - Bussum 1973 i
90-269-4714-3 HKB2802 Het Gooi. Bekeken en besproken. Bespreking van het hedendaagse Gooi en vergelijkingen met het Gooi in het verleden   F. Renou Van Holkema en Warendorf - Bussum 1982 i
90-9002071-3 HKB2803 Een dagje uit met de Gooische stoomtram. een reis in oude prentbriefkaarten. Een korte geschiedenis over de Gooische stoomtram uitgebreid aangevuld met foto's Petersen J.G.E.   Eigen uitgave - Hilversum. 1988 i
  HKB2804 Tusschen Vecht, Eem en Zee. Een gids voor personen die door Gooi en vechtstreek en omgeving willen wandelen in het jaar 1934. 70 illustraties van Toon de Jong Polak H. Dr.   N.V. Dagblad De Gooi- En Eemlander - Hilversum. 1934 i
  HKB2805 150 jaar Bussum Bussum in foto's van 1817 tot 1967 W.J. Rust Zwart S.J.   1967 i
90-70043-26-2 HKB2806 Het veranderend dorpsgezicht in Noord-Holland. Publicatiereeks van de provinciale atlas Noord-Holland. Architectuur ontwikkeling en geschiedenis van 13 dorpen/steden in Noord-Holland Sliggers B. Rijksarchief in Noord-Holland Smits - Den Haag. 1992 i
90-274-7083-9 HKB2807 Volksverhalen uit Utrecht en het Gooi. Een bundel van Gooise en Utrechtse volksverhalen. Haan Tj. W.R. de Dr.   Het Spectrum - Utrecht/Antwerpen. 1979  
90-6045-003-5 HKB2808 Eemland . Beschrijving van een weerbarstig landschap. De geschiedenis van het Eemland verdeeld in (sub)hoofdstukken die elk een ander tijdsgedeelte van het Eemland behandeld Hoog S. de   Hollandia - Baarn. 1978 i
90-228-33-77-1 HKB2809 De geschiedenis van het Gooi en zijn Erfgooiers. Met grote stappen word de geschiedenis van het Gooi en de Erfgooiers behandeld. Het boekje is gebaseerd op een tentoonstelling geïllustreerd met foto's van de panelen, geschilderd door Eppo Doeve, die de expositie begeleidde Vrankrijker Dr. A.C.J. de Doeve E. Fibula -van Dishoeck - Weesp. 1984 i
  HKB2810 Nostalgisch gezicht Bussum . Nostalgie in woord en beeld. Wat wel vergeelt maar nooit verveelt… Foto's van Bussum in de 20ste eeuw Bunt A.J.J. van de   Technipress b.v. - .   i
  HKB2812 Monumenten van Bussum Monumentale gebouwen in Bussum Gemeente Bussum Stichting WEB     i
  HKB2814 Open brief aan partijgenoot Lenin. Van Herman Gorter. Open brief aan Lenin met toevoegingen door o.a. Trotski Gorter H.   de Vlam - Amsterdam 1978 i
  HKB2816 Jong leven in een oude dorpskern. De jaren 1907/1925 uit mijn levensverhaal door Dr. A.C.J. de Vrankrijker. De autobiografie van Dr. A.C.J. de Vrankrijker in anekdotische vorm Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Kerckebosch - Zeist. 1977 i
  HKB2817 Bussum in oude ansichten.   Vrankrijker Dr. A.C.J. de        
90-6481-307-8 HKB2818 Het Gooi. in tekst en beeld 1. Verzameling van poëzie geschreven door en betrekking hebbend op het Gooi     Kwadraat - Utrecht. 1987 i
90-6707-013-0 HKB2819 Liudger 742-809. De confrontatie tussen heidendom en christendom in de Lage Landen. Het leven en werk van Liudger bischop van Munster, geboren ter Nifterlake de huidige Vechtstreek De Bataafse leeuw jn.v.t. Stichting "Comite Oud Muiderberg" - Muiderberg. 1984 i
90-74922-01-5 HKB2820 Zouaven. Tussen Vecht en Eem 1860-1870. Een behandeling van de nederlanders woonachtig in het Gooi en Vecht en Eemstreek, die in de periode 1860-1870 in Rome de Kerkstaat verdedigde Boer G.L. de sr.   Uitgave De Boer - Laren. 1994 i
  HKB2835 Mededelingen van het museum voor het Gooi en omstreken. 1943. Mededelingen van het Gooisch museum uit het jaar 1943, over o.a. de periode 1942. Enigste exemplaar uit de oorlogsjaren Goois museum   Goois museum - Hilversum. 1943 i
  HKB2839 Als de luiken open gaan. autobiografie van J.Meyers-Bosson. Bosson J.   Daja-Stichting - Den Dungen. 1993  
90-73180-19-8 HKB2839 Als de luiken opengaan. Autobiografie van de aan de M.S. lijdende, in Bussum woonachtige, auteur Josje Bosson. Bosson J.   Daja-stichting - Den Dungen. 1993  
  HKB2865 Fondscatalogus van C.A.J. van Dishoeck uitgever te Bussum. Uitgegeven op den eersten juli van het jaar 1910. Bestelcatalogus van de van Dishoeck uitgeverij uit 1910 (onderdeel van drie boekjes uitgegeven door Van Dishoeck in een houder)     C.A.J. van Dishoeck c.v. - Bussum 1910 i
  HKB2865 Zonneschijn leesboek voor het lager en het voortgezet onderwijs door T. van Buul; geïllustreerd door Tjeerd Bottema en Albert Geudens eerste reeks vierde stukje-zeventiende druk. Kinderleesboek uit 1927 (onderdeel van drie boekjes uitgegeven door Van Dishoeck in een houder)     Uitg. MIJ. C.A.J. van Dishoeck c.v. - Bussum 1927 i
  HKB2865 Catalogus van schooluitgaven. Een catalogus met bestelbare boeken voor het onderwijs in 1946 (onderdeel van drie boekjes uitgegeven door Van Dishoeck in een houder).     Uitg. MIJ. C.A.J. van Dishoeck c.v. - Bussum 1946  
90-72342-10-0 HKB2866 Twee glazen champagne en drie gebakken boterhammen. Noord-Holland in 1945, de laatste oorlogsmaanden en daarna. Gebeurtenissen en oorlogs-handelingen tijdens de laatste maanden van en de eerste maanden na de tweede wereldoorlog Annegarn I. Keizer W. Provinciale bibliotheekcentrale Noord-Holland - Noord-Holland. 1994 i
  HKB2875 Verzet-verzen Bedreigd, beoorloogd, bezet, bevrijd Fedder H.        
  HKB2880 Een paar minuten is het stil. Beelden van de oorlog.            
90-6097-394-1 HKB2886 Overleven. Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Gooi, Eemland en vechtstreek. Korte oorlogsbiografieën van mensen woonachtig in het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Een van de biografieën van de familie Bensdorp, zie ook HKB3278     Schuyt en Co BV - Haarlem. 1995 i
  HKB2887 Provinciehuis Noord-Holland. historie van het Provinciehuis. Roy van Zuijdewijn N. van   Provincie Noord-Holland - Haarlem. 1975  
90-6550-139-8 HKB2890 Huize Godelinde. 75 jaar ouderenbeleid in Bussum Uitgave vanwege het 75 jarige jubileum van de Stichting Huize Godelinde Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Verloren - Hilversum. 1995 i
  HKB2897 Ach lieve tijd. Duizend jaar het Gooi, de Gooiers en hun rijke historie. Gebundelde tijdschriften serie Ach lieve tijd. Een samenwerkings verband van Streekarchief Gooi en Vechtstreek-zuid, Stadsarchief Naarden en het Goois Museum onder de overkoepelende organisatie Tussen Vecht en Eem Tussen Vecht en Eem   Waanders - Zwolle.   i
  HKB2900 Miniaturen. uit het leven van een wonderlijk man, Sint Gerardus Majella, 1726 - 1755. Het leven van Gerardus Majella. Delft, M. van   Sint Gerardusklok - Wiitem. 1983  
90-258-3369-1 HKB2906 Gebakken rat met beukenblad. Jeugdboek die het beleg van Haarlem behandeld tijdens de tachtigjarige oorlog. Ede B. van   Leopold - Amsterdam 1994  
90-288-6199-8 HKB2909 In Bussum hebben straten namen… De Bussumse straatnamen verklaard. Samengesteld als vervolg en aanvulling op het in 1992 gepubliceerde boek In Bussum kan alles… (zie ook HKB0019) Historische Kring Bussum   Europese bibliotheek - Zaltbommel. 1995 i
  HKB2916 N.V. Melkerij "Hofstede Oud-Bussum". Overpeinzingen over het hoe en waarom van M. Tjebbes, die er dichtbij veel van meemaakte.. De geschiedenis van de Hofstede Oud-Bussum Tjebbes M.   Eigen uitgave - Bussum 1995 i
90-70884-46-1 HKB2918 Johan Cohen Gosschalk. 1873-1912. Catalogus van het werk van Johan Cohen Gosschalk Crimpen H. van Boreel J. Drents museum/Rijksmuseum Vincent van Gogh - Drente - Amsterdam 1991 i
90-5345-048-3 HKB2926 Onder de hei. Archeologische en historische-geografische landschapselementen in het Gooi. Een overzicht en bespreking van de archeologische vondsten en het historische landschap, bijgevoegd is een kaart Zeiler F.D.   Matrijs - Utrecht. 1994 i
  HKB2927 Een tragisch vrouwenleven . Marianne Phillips en haar biecht. Doctoraal scriptie over Marianne Philips en haar werk, in het bijzonder haar boek De Biecht Plettenberg C.M.   Eigen uitgave - Leiden. 1995 i
  HKB2930 Geschiedenis van het slot te Muiden. Vanaf de oudste tijden tot aan het begin van de twintigste eeuw. De geschiedenis van het Muiderslot beschreven door het oude slotvoogd K TH. Engelbert van Bevervoorde, in opdracht van de bewaarder van het Muiderslot C. Reder. Engelbert van Bevervoorde K.Th.   Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur Amsterdam - Amsterdam 1926  
  HKB2934 Plant den Meiboom Landjuweel van vrede en vrijheid, Spel in zes tafereelen W.Snitker, muziek Han van Koert     1940  
90-6499-013-1 HKB2935 Kinderspelen in het Gooi. Kinderspelen in het Gooi van circa 1880 tot circa 1940. Dit boekje is uit de serie 'Gooi en Vecht' Vrankrijker Dr. A.C.J. de   H. Poolman - Naarden. 1981 i
  HKB2936 Gooi en Vechtstreek . Beschrijving van Het Gooi en Vechtstreek aangevuld met foto's Smit G.   A. Roelofs van Goor - Amersfoort.   i
90-6013-608-X HKB2938 De paardetram in Nederland. De paardentram in Nederland vanaf 1864 Leideritz W.J.M.   De Alk - Alkmaar. 1970 i
  HKB2939 Dat was te Muiden. De Geschiedenis van het Muiderslot verhaald door Ton Koot slotvoogd 1948-1972. De geschiedenis van het Muiderslot door Ton Koot slotvoogd 1948-1972 Koot T.   Meijer pers BV - Amsterdam 1976 i
90-73316-02-2 HKB2940 Het Burgerweeshuis te Naarden. Van Weeshuis tot archief. De geschiedenis van het Burger-weeshuis in Naarden, behandeld in 5 hoofdstukken. Voor elk hoofdstuk een andere auteur Dekema D. Schaftenaar H. Stichting Vijverberg - Naarden. 1991 i
  HKB2941 Strijd om schoonheid. 50 jaar Heemschut. Monumenten zorg of het gebrek er aan, in de eerste helft van de 20ste eeuw in Nederland Koot T.   Ploegsma - Amsterdam 1961 i
  HKB2942 Beeld van Eemland. Over geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland. De geschiedenis en het leven in het Eemland in een wijd spectrum Heupers E.   Kruseman's - Den Haag. 1968 i
90-6262-332-8 HKB2943 Gerard Albert Vader (1865-1940). Een sociaal bewogen leven in Weesp. Het leven en de politieke carrière van de radicaal socialist Gerard Vader Melle M. van Veelen R. van De Ark-Heureka - Weesp. 1993 i
  HKB2949 1000 jaar Erfgooiers, deel 1. 1000 jaar erfgooiers in beeld gebracht door Eppo Doeve naar gegevens van dr. A.C.J. de Vrankrijker voor de tentoonstelling in Singer te Laren, 1971, deel 1. Doeve E.     1971  
  HKB2949a 1000 jaar Erfgooiers, tekstboekje. 1000 jaar erfgooiers in beeld gebracht door Eppo Doeve naar gegevens van dr. A.C.J. de Vrankrijker voor de tentoonstelling in Singer te Laren, 1971, tekstboekje.       1971  
  HKB2949b 1000 jaar Erfgooiers, deel 2. 1000 jaar erfgooiers in beeld gebracht door Eppo Doeve naar gegevens van dr. A.C.J. de Vrankrijker voor de tentoonstelling in Singer te Laren, 1971, deel 2. Doeve E.     1971  
  HKB2952 Naarden's Beleg fotokopie van HKB2958          
  HKB2953 Schoolboek over de Geschiedenissen van ons Vaderland. Vaderlandse geschiedenis, antiquarisch? Wester H.   Maatschappij tot nut van 't algemeen - Leiden, Deventer, Groningen. 1827  
  HKB2956 Een verkenning door stad en lande van Gooiland. Beknopte beschrijving van het Gooiland uitgegeven tergelenheid van het 10 jarige bestaan van de stichting Gooiland Stad en lande stichting   Eigen uitgave - Huizen. 1988 i
  HKB2957 Guide pour Naarden. Reisgids voor Naarden, uitgegeven door een vroegere variant van het huidige VVV. Uitgegeven door de Esperanto vereniging Hilversum. (Is gedrukt in de franse taal) Drijver F.W.   Neoficiala konsulejo esperantista - Hilversum.   i
  HKB2958 Naarden's Beleg Origineel, in AD44          
  HKB2959 Het Gooi en de Erfgooiers . Voorzitter van het bestuur van stad en lande van Gooiland. De geschiedenis van de Erfgooiers en hun ontwikkeling van het Gooiland. Bijbehorend zijn kaarten en foto's van bezittingen en leden Luden E.   Drukkerij De Kroon - Hilversum. 1931 i
  HKB2963 De Javalaan in Hilversum. van toen tot nu . De geschiedenis van de Javalaan te Hilversum grotendeels in de woorden van de bewoners Nieuwenburg-Bron A. Rekke F. Hilversum. 1995 i
  HKB2964 Verklarend Zakwoordenboekje der Nederlandse taal Behelzende een verzameling van de in en na de oorlog van 1940 ontstane oorlogswoorden, waaraan toegevoegd een lijst van zwart verkochte artikelen en derzelver prijzen, in AM19-6          
90-214-6302-4 HKB2965 Trots verbrijzeld. Het leven van Frederick van Eeden van 1901. Tweede deel van een biografie over Frederik van Eeden Fontijn J.   EM. Querido's BV - Amsterdam 1996 i
  HKB2966 Bussum Buurmeesterboek. vanaf 12 mei 1750 tot en met 4mei 1809. Kasboek waarin per jaar inkomsten en uitgaven van het buurtschap werd opgeschreven. Beer L.J. de   Eigen uitgave - Amersfoort. 1996  
  HKB2968 De Rijksarchieven in Nederland. overzicht van de Rijksarchieven in Nederland.     Ministerie van Onderwijs ,Kunsten en Wetenschappen - s Gravenhage. 1953  
  HKB2985 Gereformeerde Kerk van Bussum 100 jaar gereformeerde kerk in Bussum 1887-1987 met foto's, ook HKB0698 en HKB3426          
90-70715-02-3 HKB2990 Daar reed toen de Gooische. Een historische tramrit van Amsterdam naar het Gooi. Geschiedenis van de Gooische stoomtram     Albis - Hilversum. 1996 i
90-74455-01-8 HKB2992 Begraafplaatsen als cultuurbezit. Met inventarisatiehandleiding. Een handleiding voor het inventariseren en begrijpen van begraafplaatsen, met een beknopte geschiedenis van begraafplaatsen en begraven in Nederland De Terebinth   De Terebinth - Utrecht. 1992 i
90-5479-029-6 HKB2994 Archeologische kroniek. Provincie Utrecht 1988-1989. Behandeling van de archeologische vondsten in de jaren 1988-89 in de provincie Utrecht Provincie Utrecht Stichting Publicaties Oud-Utrecht Eigen uitgave - Utrecht. 1996 i
  HKB3004 Fiets er eens uit. Vierhonderd kilometer door en rond het Gooise land. Fietsgids om door het Gooise landschap en haar dorpen te fietsen. Uitgebreide hoeveelheid foto's aanwezig. (er zijn 2 examplaren aanwezig onder HKB3004 en HKB3297) Zwart S.J.   Goois nieuwsblad - Onbekend.   i
90-6499-017-4 HKB3039 Drie eeuwen Lutheranisme in Naarden-Bussum Geschiedenis van het Lutheranisme in Naarden-Bussum in een periode van drie eeuwen. Langelaar M.   Antiquariaat Poolman - Naarden. 1983  
  HKB3047 Hilversum . in 80 foto's en 5000 woorden. Hilversum in 80 foto's afgebeeld, te oordelen naar het afgebeelde zijn ze gemaakt in de jaren zeventig. Het was bedoeld als cadeau voor kinderen in het laatste jaar van school Stokvis S.   Gemeentebestuur Hilversum - Hilversum.   i
90-802023-3-9 HKB3053 Op zoek naar huis straat of buurt . Handleiding voor historisch huizenonderzoek. Handleiding voor het onderzoek van eigen huis, straat en/of buurt en de verdere uitwerking daarvan voor de amateur (eerste editie) Wiel K. van der Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland - Hilversum. 1997 i
90-9011-218-9 HKB3061 Bussum . Verdwenen dorpsbeelden. Bussum in de jaren zestig in foto's     Boekhandel LOS BV - Bussum 1997 i
  HKB3065 Gooische dorpsvertellingen. Verzameling van Gooische volksverhalen. Moes W.   Scheltema en Holkema - Amsterdam    
90-228-3375-5 HKB3066 Hallo hier Hilversum. Driekwart eeuw radio en televisie. De eerste 75 jaar van het Nederlandse omroepstelsel, zowel radio als televisie Wijsjes H.   Fibula -van Dishoeck - Weesp. 1985 i
  HKB3081 Zalig zijn de Barmhartigen. een verhaal uit de dagen van den Negeropstand op Haiti. 1e prijs voor het veelvundig bijwonen der H.Mis. Spillmaan J.s.t.   G.Mosmans Zoon - s Bosch. 1900  
  HKB3082 Een echo van vitaliteit. Herinnering aan de bevrijders van 50 jaar terug. Spoel S. van der   Eigen uitgave - Bussum 1994  
  HKB3083 100 jaar Walden. Beknopt overzicht van Walden vanwege de honderdste verjaardag Graaf A. de   Vereniging vrienden van het Spieghel - Bussum   i
  HKB3084 Walden toen en nu. Jubileumuitgave t.g.v. het 10 jarig bestaan van drukkerij Walden. Ontstaansgeschiedenis van Walden en Walden drukkerij in de eerste tien jaar van zijn bestaan Stichting Drukkerij Walden   Stichting Drukkerij Walden - Bussum 1984 i
90-5594-072-0 HKB3094 t Gooi. een fotografische impressie. Het Gooi afgebeeld in hedendaagse foto's met voorin een beknopte beschrijving van de geschiedenis Doorn H.H. van Hart P.'t Scriptum books - Schiedam.   i
  HKB3112 Flick-Flack. anecdotes en verhalen uit het Nederlandse variéte-leven. overzicht van de ned. variéte waarin een beschijving van Clinge Doorenbos voorkomt. Wagter R.   Loek - Hengelo. 1947  
  HKB3127 De trui met de zwaluw.   Wolf Catz L.   Gooibergpers - Bussum    
  HKB3130 De geschiedenis van Brediusweg 28 te Bussum Geschiedenis van de Brediusweg Egmond R. van   Eigen uitgave - Bussum 1999 i
  HKB3131 Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken. Een gids voor personen die door Gooi en vechtstreek en omgeving willen wandelen. (Er staan veel advertenties in, van bedrijven in Gooi en Vechtstreek en omgeving) Rijk J.A. de Prof.   Gysbers en Van Loon - Arnhem. 1974 i
90-6010-982-1 HKB3141 Het Gooi leeft. vroeger, nu en straks. De ontwikkeling van het Gooi in het verleden en toekomst vanuit gaand van de hedendaagse situatie. (zie blz.132 voor een afbeelding van stoomtrein De Gooische moordenaar) Vereniging van vrienden van het Gooi   A.J.G. Strengholt's boeken - Naarden. 1999 i
90-805323-1-2 HKB3142 Bussum. Beeld van een dorp. Bussum in de jaren zestig in foto's met de nadruk op het Spiegel en de nieuwbouwwijken in Zuid     Boekhandel LOS BV - Bussum 1999 i
90-284-1841-5 HKB3146 De vlam van het menselijk denken. Nico van Suchtelen (1878-1949). Biografie over Nico van Suchtelen, geschreven door zijn kleindochter Blom E.   Wereldbibliotheek BV - Amsterdam 1999 i
  HKB3151 Onder de avondster. overdenkingen van een negentig jarige. Autobiografie over Céline Bovendeert-Samson, zowel haar leven in Amsterdam en Bussum (er is ook bijgevoegd een krantenfoto van de auteur). Bovendeert-Samson C.   A.G. Schoonbeek - Laren.    
  HKB3153 Uit de schemering naar het licht.. Autobiografie over Céline Bovendeert-Samson, zowel haar leven in Amsterdam en Bussum Bovendeert-Samson C.   A.G. Schoonbeek - Laren. 1981  
  HKB3161 Jeugdkapel. "De Heer is op deze plaats". Herdenkingsuitgave ter gelegenheid van de 125ste geboortedag van de oprichtster van de jeugdkapel Susanna Maria van Woesel Kooy Haafkens H.   Eigen uitgave - Bussum 2000 i
  HKB3165 Boomgaard Bogaard . 1767-2000. De geschiedenis van de familie Boomgaard en Bogaard over een periode van 233 jaar Andriessen van Zuijlen J. Vos- Bogaard J. Eigen uitgave - Bussum 2000 i
90-9013699-1? HKB3166 Het Erfgooiers geslacht Krijnen. Familiegeschiedenis en Genealogie. Familiegeschiedenis en Genealogie van de Erfgooiers familie Krijnen Krijnen B.   BB Krijnen - Eindhoven. 2000 i
90-72184-32-7 HKB3169 Brandweer Bussum 1899-1999. 100 jaar vrijwillige inzet voor de Bussumse gemeenschap. Beschrijving van de vrijwillige brandweer in Bussum in de afgelopen 100 jaar Klijnman J.   Gooibergpers - Bussum 2000 i
90-805620-2-5 HKB3172 Tijdsbeeld toen en nu. 150 jaar laren 1850-2000. Een fotoverslag met begeleidende tekst die de periode Laren van 1850-2000 beslaat Boer A.H.F. de   Stichting historische kring Laren - Laren. 2000 i
  HKB3173 De cultuurhistorie van Gooi en Vechtstreek. Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Holland. De ontwikkelingsgeschiedenis en verstedelijking van Gooi en Vechtstreek Haartsen A. Oever-van Dijk C. ten Provincie Noord-Holland - Haarlem. 2000 i
90-6550-629-2 HKB3174 Op zoek naar huis straat of buurt . Handleiding voor historisch huizenonderzoek. Handleiding voor het onderzoek van eigen huis, straat en/of buurt en de verdere uitwerking daarvan voor de amateur. (herziene editie) Wiel K. van der Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland - Hilversum. 2000 i
90-400-9449-7 HKB3177 Leven in een verzameling. Toegepaste kunst 1890-1940 uit de collectie Meentwijck. De Meentwijck kunstcollectie, tentoongesteld in de Meentwijck villa Singer museum Laren   Waanders b.v. - Zwolle. 2000 i
90-6630-364-6 HKB3183 Architectuur en stedenbouw in Noord-Holland 1850-1940. De ontwikkeling van de architectuur in N-H in 90 jaar tijd Wiel E. van der Drs.   Waanders - Zwolle. 1993 i
90-9004263-6 HKB3185 Van denkers en doeners. Tachtig jaar Bussums Schaakgenootschap 1911-1991. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het tachtig jarig bestaan van de Bussumse schaakclub (1x) Bussums Schaakgenootschap   Baldwin-BSG - Onbekend. 1991 i
90-72184-34-3 HKB3186 Kerkenpad door Bussum. een forensendorp onderweg. Ontstaan , ontwikkeling en de herijking in 1991 van de protestantse gemeente van Bussum Mathies E.   Gooibergpers - Bussum 2001 i
90-800599-5-1 HKB3187 Emslandischen Heimatbundes. Alledaagse Blaricumse taferelen . Een bundeling van opstellen uit dorpsblad Hei & Wei, geschreven in de periode 1972-2000, aangaande de anekdotische geschiedenis van Blaricum Rigter J. Lambzn   Historische Kring Blaricum - Blaricum. 2001 i
90-5875-071-X HKB3195 Bouwstijlen in Nederland 1040-1940. De ontwikkeling van architectuur in een periode van duizend jaar in Nederland. Er zijn twee examplaren aanwezig HKB3195, HKB3367 Blijdenstein R. Stenvert R. SUN - Nijmegen. 2000 i
  HKB3197 Mei. Het volledige gedicht Mei door Gorter (er zit ook een kopie van het schrift van Gorters moeder waarin het gedicht geschreven is.). Gorter H.   Elsevier - Amsterdam 1940  
  HKB3205 100 jaar villa Willemina            
  HKB3207 Noord-Hollandse plaatsnamen. Het ontstaan en verdere ontwikkeling van plaatsnamen in Noord-Holland. Karstens G. Dr.   Jacob ven Campen - Amsterdam 1951  
  HKB3208 Hamerstraat. Geschiedenis van de Hamerstraat, geschreven en samengesteld door twee bewoonsters van de Hamerstraat Vos- Boomgaard J. Andriesen J. Eigen uitgave - Bussum 2001 i
90-5121-849-4 HKB3209 125 jaar thuiszorg. Oude tradities en nieuwe ambities. Het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de thuiszorg in Gooi- en Vechtstreek 1875-2000. Beginnende met het Noord-Hollandse Witte kruis en verdergaand met het Groene Kruis, Wit-Gele kruis, Oranje-Groene kruis Jamin H. Drs. Carbo Chr. Tirion - Baarn. 1999 i
90-5769-008-X HKB3214 Door mensen gemaakt. Cultuurhistorische waarden in Noord-Holland. De cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland beslaand de vlakken van archeologie, geografie en (steden)bouwkunde Provincie Noord-Holland   Provincie Noord-Holland - Haarlem. 2002 i
90-6262-422-7 HKB3215 Boekhandel in beweging. Driekwart eeuw boekenvak met de boekhandelsketens Ella en De Ark . 75 jaar boekhandel in Nederland waar vooral De Ark en Ella centraal staan Melle M. van   Heureka - Weesp. 1999 i
  HKB3216 75 jaar Vrije Evangelische gemeente Bussum. 23 januari 1927- 23 januari 2002. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan van de Vrije Evangelische gemeente Bussum Vrije Evangelische gemeente Bussum   Vrije Evangelische gemeente Bussum - Bussum 2002 i
  HKB3218 De laan waar ik woon. straat observaties van een bewoonster van de Olmenlaan Beer I. de   Eigen uitgave - Bussum 2002 i
90-806366-2-2 HKB3231 Omzien naar water. De ontwikkeling van de hoogheem-raadschappen en waterschappen van af de middeleeuwen Neve R. de Heezik A. van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht - Amsterdam 2002 i
  HKB3234 100 jaar Bussumse Sport vereniging Allen Weerbaar. Jubileum boek. Veroude J.   Gooibergpers - Bussum 2003  
  HKB3236 Licht, lucht en ruimte. Dudok en tijdgenoten tonen woningen van Patio. beknopt overzicht van het leven en werk van Dudok en zijn tijdgenoten Patio   Eigen uitgave - Hilversum. 2003 i
  HKB3238 Water van Niveau. Cultuurhistorische waarden van waarden en watergebonden elementen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Haartsen A. Bekius D. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht - Amsterdam 2003  
  HKB3239 Om de toekomst van Gooi en vechtstreek. Bestuurlijke ontwikkelingen in Gooiland 1404-2004. Doctoraal scriptie over de ontwikkeling van het bestuur van Gooi en vechtstreek Gouka A.   Eigen uitgave - Bussum 1993 i
90-5994-010-5 HKB3240 Naarden-Bussum en de Hilversumse Meent . Gefotografeerd in de vorige eeuw. Naarden-Bussum en de Hilversumse meent, gefotografeerd in de 20ste eeuw Gouka A.   aprilis - Zaltbommel. 2003 i
  HKB3241 Van schuur- naar waterstaatskerk. Katholiek Eemnes na de Reformatie 1580-1845.   Out J.V.M.   Eemnes. 1979  
90-800599-2-7 HKB3253 Kroniek van een Erfgooiersdorp. Blaricum 1905-1912. De geschiedenis van Blaricum 1905-1912 Klein H.   Historische kring Blaricum - Blaricum. 1995 i
90-800599-3-5 HKB3254 Kroniek van een Erfgooiersdorp. Blaricum 1913-1918. De geschiedenis van Blaricum 1913-1918 Klein H.   Historische kring Blaricum - Blaricum. 1998 i
90-800599-6-X HKB3255 Kroniek van een Erfgooiersdorp. Blaricum 1919-1922. De geschiedenis van Blaricum 1919-1922 Klein H.   Historische kring Blaricum - Blaricum. 2002 i
  HKB3256 Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Volksverhalen en anekdotes met het zwaartepunt liggend bij 't Gooi en Eemland Heupers E.   Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde - Amsterdam 1979 i
  HKB3257 Regeeringsjublieum van H.M. de Koningin. Programma der feestelijkheden te Bussum, 29,30 en 31 aug 1923. Feestprogramma bij het regerings-jubileum Wilhelmina.       1923  
  HKB3267 Het uur van de arbeidersjeugd . emancipatie van de kath. werkende jongeren in Nederland. Peet J.   Arbor - Baarn. 1987  
90-6097-394-1 HKB3278 Overleven. Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Gooi, Eemland en vechtstreek. Korte oorlogsbiografieën van mensen woonachtig in het Gooi, Eemland en Vechtstreek. Een van de biografieën van de familie Bensdorp, zie ook HKB2866     Schuyt en Co - Haarlem. 1995 i
  HKB3288 Van dichtbij. gedichtenbundel ter gelegenheid van Ina's 70ste verjaardag. Beer I. de   Eigen uitgave - Bussum 1996  
  HKB3290 Gooise Geslachten. CD rom. doop-,trouw- en begraafboeken van de Gooise geslachten.     NGV, afd. Gooiland - Utrecht. 2004  
90-8053-232-0 HKB3291 Buitengewoon Bussum . Van Boerendorp tot villadorp. De ontwikkeling van Bussum in de periode 1306-1914 Schneiders P.Dr.   Boekhandel LOS BV - Bussum 2005 i
  HKB3292 O, dat wintertje Een luchtig stripboek over een Goois gezin in oorlogstijd. Origineel. Er is een herdruk = HKB3927     Kleur en Beeld Laren-Gooi 1945  
  HKB3294 De achteruitkijkspiegel. Levensverhalen van mensen uit het verpleeghuis. Konrad G.   Vivium Zorggroep - Bussum 2002  
  HKB3295 Lokale geschiedenis tussen lering en vermaak. Bundel opstellen over lokale geschiedenisbeoefening. Michielse H. Paepe E. de Verloren - Hilversum. 2004  
90-400-9214-1 HKB3296 Naarden in de schaduw van Munster. De bevrijding van Naarden door mariniers in 1673. Behandeling van de herovering van Naarden in 1673 op de fransen door de mariniers en daarmee de beëindiging van de Vrede van Munster Mariniersmuseum der Koninklijke Marine Het Nederlands Vestingsmuseum Waanders b.v. - Zwolle. 1998 i
  HKB3298 Apotheek Schermer . 1887-1987. Beknopte geschiedenis van de apotheek Schermer 1887-1987 Boodt B.   Eigen uitgave - Bussum 1987 i
  HKB3332A Kolonel Palmkazerne 50 jaar. 18 okt 1939-18 okt 1989. Geschiedenis en beschrijving van de Kolonel PalmKazerne. De auteur heeft in de Kolonel Palmkazerne gediend. Ook HKB2295(niet gevonden) Cats B.C., Kapitein der Intendance b.d.     1989 i
  HKB3332B Kolonel Palmkazerne 50 jaar. 18 okt 1939-18 okt 1989. Geschiedenis en beschrijving van de Kolonel PalmKazerne. De auteur heeft in de Kolonel Palmkazerne gediend Cats B.C., Kapitein der Intendance b.d.     1989 i
  HKB3334 Hoogeweg. 1905-2005. Gevarieerde geschiedenis van de Hoogeweg       2005 i
  HKB3335 100 jaar kort. De historie van de familie Kort als schoenmaker en schoenhersteller Kort Th.A.M. Senior   Eigen uitgave - Bussum 2005 i
  HKB3336 Burgermeester in het laatste kwart van de twintigste eeuw. De burgermeestertijd van Drs. Willem J.M. Holthuizen in Bussum.(er zijn van deze uitgave meerdere exemplaren aanwezig zie HKB0034) Holthuizen W.J.M. Drs.   Unit communicatie van de Gemeente Bussum - Bussum   i
90-5978-021-3 HKB3337a/b Bussum van boven bekeken. 1924-1977. Luchtfoto's met korte beschrijving/ geschiedenis van de plek in Bussum Heyne M.J.M.   v-w collective - Hoogeveen. 2005 i
90-9020430-?
978-90-9020430-7
HKB3347 Notulen van den raad Bussum. 1 mei 1817 tot 30 juli 1842. De Bussumse gemeenteraad notulen in een periode in de 19e eeuw. Krijnen-van Gog N. Bal B. Pirola - Schoorl. 2006  
  HKB3354 Gebouwd op geloof. Monumenten van religie. Religie In Nederland. Schaik T.H.M. van   Stichting Open Monumenten Dag - Amsterdam 2000  
  HKB3355 Veranderd Straatbeeld. De straat in de 20ste eeuw. Een beeld van de veranderde straat met voorbeelden uit Bussum Riemsdijk W. van   Aprilis - Zaltbommel. 2006  
  HKB3357 Badhuislaan Bussum 100 jaar. Beeld van een straat. De Badhuislaan in een periode van 100 jaar Gemeente Bussum Heyen Makelaars     i
90-6868-435-3 HKB3358 Alles wat je altijd al wilde weten over monumenten en bouwstijlen. Foto en tekstboek die het gehele spectrum van monumenten - boerderijen, bunkers, bruggen etc.- in Nederland beslaat Stokroos M. Derwig J. THOTH - Bussum 2006 i
90-77285-05-9 HKB3363 In het spoor van de Gooische tram . De geschiedenis van de Gooische tram in korte chronologische volgorde, in de periode 1880-1947 Boer G.L. de   van Wijland - Laren. 2004 i
978-90-803846-4-4 HKB3369 De loosdrechtse porselein fabriek boven water. Over gebouwen,porseleinproductie en Ds De Mol, 1774-1784. Een overzicht van porselein dat geproduceerd werd in Loosdrecht in de periode 1774-1784 Historische Kring Bussum   Historische Kring Loosdrecht - Loosdrecht. 2007 i
  HKB3370 Televisie. Begin jaren van een nieuw beroep. verslag van de beginjaren van de TV tot 1970. Akkermans L.   Boom - Amsterdam 2003  
978-90-400-8406-5 HKB3379 Erfgooiers . Ten eeuwigen dage. De geschiedenis van de Erfgooiers vanaf de vijftiende eeuw, achter in het boek bevindt zich een naamslijst van de Erfgooiers per dorp Kos A. Abrahamse K. Waanders - Zwolle. 2007 i
90-805323-3-9 HKB3384 Buitengewoon Bussum . Een villadorp in benarde tijden. De geschiedenis van Bussum in de periode 1914-1945 Schneiders P.Dr.   Boekhandel LOS BV - Bussum 2006 i
90-288-5356-1 HKB3385 In Bussum kan alles. Van dorp tot poort van het Gooi, 1817-1992. Geschiedenis van Bussum uitgegeven door de Historische kring van Bussum. Twee (2) exemplaren aanwezig Historische Kring Bussum   Europese bibliotheek - Zaltbommel. 1992 i
978-90-812835-1-9 HKB3394 De verdwenen streekdrachten van Eem tot Vecht. `Mooi van lijn en kleur`. Het volledige spectrum aan streek-drachten en sieraden voor vrouwen, kinderen en mannen, tussen Vecht en Eem. Het boek bestrijkt een periode tussen circa 1860 en circa 1980 Stichting Tussen Vecht en Eem Van Wijland bv Van Wijland bv - Laren. 2008 i
978-90-72184-59-7 HKB3395 Toonkunstkoor Bussum 125 jaar. Jubileum uitgave wegens het 125 jarige bestaan van het toonkunstkoor in Bussum Heide M. van der   Gooibergpers - Bussum 2008 i
  HKB3397 Veertig jaar katholieke uitgeverij. Overzicht van veertig jaar uitgave beleid van Uitgeverij Brand. Duinkerken A. van   Paul Brand - Bussum 1951  
90-5956-079-5 HKB3408 Het begon met het Naardermeer. 100 jaar natuurmonument. uitgave vanwege het 100 jarige jubileum van het Naardermeer, als rode draad de ervaringen van de auteur Beintema A.   Fontaine - 's-Gravenland. 2005 i
  HKB3409 Gedenkboek Gooische Hockey Club. 1901-1961. Gedenkboek vanwege het zestig jarige bestaan van de Gooische hockey club Gooische Hockey Club   Gooische Hockey Club - t Gooi. 1961 i
  HKB3411 Erfgoed en burgerschap. 50 inspirerende lesideeen. Leswaaier bedoeld als richtlijn voor lessen in geschiedenis en maatschappij, voor primair en voortgezet onderwijs Bureau Erfgoededucatie Noord-Holland Cultureel erfgoed Noord-Holland Bureau Erfgoededucatie Noord-Holland - Noord-Holland. 2008 i
  HKB3412 Erfgoed bij de les. 42 inspirerende lesideeen voor het primair en voortgezet onderwijs. Leswaaier bedoeld als richtlijn voor lessen in geschiedenis en maatschappij, voor primair en voortgezet onderwijs Bureau Erfgoededucatie Noord-Holland Museaal en historisch perspectief Noord-Holland Bureau Erfgoededucatie Noord-Holland - Noord-Holland. 2007 i
  HKB3413 Gashuishoudboek 1942. Huishoudboek uitgegeven door de Bussumse gasfabriek, met tips voor besparing van geld (Is opgeslagen in de kelder) De gemeente gasfabriek Bussum   De gemeente gasfabriek Bussum - Bussum 1942 i
  HKB3415 Ons mooie nederland. Het Gooi. Beschrijving van de Gooise dorpen en landschappen in 1931 Dokkum J.D.C. van   J.M. Meulenhoff - Amsterdam 1931 i
  HKB3416 De Parochiebundel . voor de parochie van de H. Vitus Bussum Een bundel met liturgie van de St. Vitus, met, ingeplakt, drie (3) plaatskaartjes. Nederlandse St-gregoriusvereniging Liturgische Federatie in Nederland N.V. Gooi & sticht - Hilversum. 1962  
  HKB3417 De donkere metten. De goede week. Verzameling van liturgie voor de week van Pasen Tessens B.J.F.M.   J.F.M. Tessens, Bernardus - Hekelgem, Leuven. 1929 i
  HKB3418 Rome-Kruistocht Augustus 1957. Een handleiding voor pelgrims voor de tocht naar Rome van 18 tot 30 augustus 1957 op naam . Huyboom A.J.   A.H. Huyboom - Amsterdam 1957  
  HKB3419 Novene voor kinderen die zich waardig tot hunne plechtige paascommune wenschen voor te bereiden. Een voor kinderen bedoelde liturgie, met bijgevoegd een gezangsblad. Schaik G.J. van Kapelaan   Linders M. - Arnhem. 1914  
  HKB3420 Catechismus van de wereldlijke derde orde van den H. Franciscus. De leerstellingen van de Katholieke kerk. Lamers, M. Frater Ordo Fratrum Minorum (Franciscanse orde)   Secretariaat der derde orde minderbroedersklooster - Weert.    
  HKB3421 Wandeling door het Willem Bilderdijkpark. een wandeling van ca 1 uur. Een gids voor een wandeling door het Willem Bilderdijkpark Plantsoendienst Gemeente Bussum   Plantsoendienst gemeente Bussum - Bussum 1986 i
  HKB3422 Apotheek Schermer . 1887-1987. Beknopte geschiedenis van de apotheek Schermer 1887-1987 Boodt B.   Eigen uitgave - Bussum 1987 i
  HKB3423 90 jaar Bussums bronwater. 1898-1988. Beknopte geschiedenis van de Bussumse watertoren en zijn water Zon A.G.M. van   Eigen uitgave - Bussum 1988 i
  HKB3424 Gedenkboek. 1899-1949. Jubileumuitgave vanwege het 50 jarige bestaan -1899-1949- van de Katholieke arbeidersbeweging afdeling Bussum Katholieke arbeidersbeweging afdeling Bussum   Gouden K.A.B. - Bussum 1949 i
  HKB3425 Gids voor Bussum en omstreken. De beide auteurs waren makelaars, het boekje was dan ook bedoeld als een soort van reclame. (zie ook bladz. 19 en 21 van het boekje) Kilsdonk A.A. Kilsdonk J.P.A. jr. Eigen uitgave - Bussum 1900 i
  HKB3426 100 jaar Gereformeerde kerk van Bussum. 1887-1987. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van de Gereformeerde gemeente Bussum, ook HKB0698 Gereformeerde kerk van Bussum   Gereformeerde kerk van Bussum - Bussum 1987 i
  HKB3426 Gereformeerde Kerk van Bussum 100 jaar gereformeerde kerk in Bussum 1887-1987 met foto's, ook HKB2985 en HKB0698          
  HKB3427 Lourdes bedevaart. Arbeidersjeugd 1954. Verslag van de bedevaart van de K.A.J. en de V.K.A.J. naar Lourdes in 1954. ( er is ook bijgevoegd een brief van de K.A.J.) Fober L. Naastepad Pr. Th. Katholieke Arbeiders jeugd - . 1954 i
  HKB3428 Hoe is Bussum ontstaan?. Zeer beknopte folder van het ontstaan van Bussum Plantsoendienst Gemeente Bussum   Plantsoendienst gemeente Bussum - Bussum 1983 i
978-90-351-3087-6 HKB3429 De gezusters Van Vloten. De vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey. Over de levens van de gezusters Van Vloten en met name hun huwelijken met Frederik van Eeden, Willem Witsen, Albert Verwey. Het zwaartepunt van het boek ligt bij Betsy Van Vloten Uuden C. van Stokvis P. Bert Bakker - Amsterdam 2007 i
90-400-8188-3 HKB3430 K.P.C. De Bazel . 1869-1923 ontwerpen voor het interieur. Behandeling van K.P.C de Bazel zijn interieur ontwerpen met zeer veel foto's en tekeningen (zie ook 1614)     Waanders b.v. - Zwolle. 2006 i
  HKB3432 Zilveren priesterfeest. Jubilieum boekje van het zilveren priesterfeest voor de pastoor van de Heilig Hartkerk (er zijn bijgevoegd een brief en twee zangblaadjes en een uitnodiging voor het feest.)     N.V. Gooi & sticht - Hilversum. 1950 i
  HKB3436 Tussen Vecht en Eem tydschrift voor regionale geschiedenis. Bussum identiteit en geschi8edenis. Tijdschrift voor de geschiedenis van het gooi en omstreken     TVE - Bussum 2008 i
  HKB3437 Nederland's grootste bedrijven vanuit de lucht. Afbeeldingen van nederlandse bedrijven met daarbij een beknopte beschrijving/ geschiedenis. (bijgevoegd ook kopieen van opdrachten van de gemeente Bussum aangaande het boek.) Feith J. Jhr.   A. De La Mar Azn - Amsterdam 1925 i
  HKB3438 inventarissen van de Vergadering en de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland. 1914-1977. inventarisatie van het Erfgooiers archief. Baas T. Diebets P. Streekarchief - Naarden. 2007  
  HKB3440 Restaurant/bistro boekje 't Gooi e.o.. Restaurantgids 't Gooi.     Verkaart BV - Amsterdam 1970  
  HKB3441 Het Naardermeer. De geschiedenis van Natuur-monumenten begint met de aankoop van het Naardermeer.     Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland - s Graveland.    
  HKB3450 Verkeersplan Bussum: Verkeerdplan. Kritieknota op het verkeers-structuurplan Bussum 1970. Smit J. Veth B. de Amsterdam . 1973  
  HKB3451 De Planoloog in het inspraakproces. Een nieuwe taakopvatting voor de planoloog op mikronivo, getoetst aan een praktijksituatie. Smit J. Veth B. de - Amsterdam . 1975  
  HKB3452 Vijftien jaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum 15 projecten, die in de Gemeente Bussum de afgelopen 15 jaar zijn gerealiseerd worden besproken. Campen J. van   Noord-Holland - Bussum 2008  
  HKB3454 Kras=100. Gedenkboek uitgegeven bij het 100 jarig bestaan van Krasnapolsky. De familie heeft korte tijd in Bussum gewoond. Werkman G.   N.V. Grand-Hotel Krasnapolsky - Amsterdam 1966  
  HKB3455 De zaak Beukenoot. boekenweek geschenk. Philips M.   CPNB. 1950  
  HKB3456 De humeuren in de straat der weduwen. S.Greup,historica, was lerares op de Gooise HBS. Greup Roldanus S.   Arbeiderspers - Amsterdam 1955  
  HKB3457 De archieven van Noord-Holland. Overzicht van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Ned. Deel VII. Overzicht van de 4 archieven in Noord-Holland.     Samsom - Alphen a/d Rijn. 1981  
  HKB3458 Wij met ons vijven in Rome.   Cool T.   Van Holkema en Warendorf - Amsterdam 1928  
  HKB3459 Verzen.   Cremers M.   L.J. Veen - Amsterdam 1948  
  HKB3460 Nieuwe Loten.   Cremers M.   De Trajectum Ad Mosam Pers - Maastricht. 1923  
  HKB3461 Het huis waar ik opgroeide. Mecklenburglaan 88.   Beer I. de     2005  
  HKB3462 Uit mijn leven een greep. Verhalen en gedichten door Ina de Beer. Beer I. de     2006  
  HKB3464 Groeten uit Bussum Ansichtkaarten Bussum Naarden 1908/2008.     HannaBoek. 2008  
  HKB3466 Bussum en de televisie. De geschiedenis van de beginjaren van de televisie in Nederland en wat dit betekende voor Bussum Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling Bussum en de Televisie van Historische Kring Bussum       2008  
  HKB3468 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 1,2,3. 3 Jaargangen van het contactblad uit 1985,1986,1987 div. auteurs   HKB - Bussum 1987  
  HKB3469 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 4,5,6. 3 Jaargangen van het contactblad uit 1987,1988,1989 div. auteurs   HKB - Bussum 1989  
  HKB3470 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 6 en 7. 2 Jaargangen van het contactblad uit 1990,1991 div. auteurs   HKB - Bussum 1991  
  HKB3471 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 8,9en 10. 3 Jaargangen van het contactblad uit 1992,1993,1994 div. auteurs   HKB - Bussum 1994  
  HKB3472 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 11,12,13. 3 Jaargangen van het contactblad uit 1995,1996,1997 div. auteurs   HKB - Bussum 1997  
  HKB3473 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 14,15. 2 Jaargangen van het contactblad uit 1998,1999 div. auteurs   HKB - Bussum 1999  
  HKB3474 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 16,17. 2 Jaargangen van het contactblad uit 2000,2001 div. auteurs   HKB - Bussum 2001  
  HKB3475 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 18,19,. 2 Jaargangen van het contactblad uit 2002,2003 div. auteurs   HKB - Bussum 2003  
  HKB3476 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 20,21,22. 3 Jaargangen van het contactblad uit 2004,2005,2006 div. auteurs   HKB - Bussum 2006  
  HKB3477 Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 22,23,24. 3 Jaargangen van het contactblad uit 2006,2007,2008 div. auteurs   HKB - Bussum 2008  
  HKB3477A Contactblad Historische Kring Bussum. Jaargang 25,26,27,28            
  HKB3479 Generatie Einstein. comminuceren met jongeren van de 21ste eeuw. Boschma J. Groen I. Pearson Education - Amsterdam 2006  
  HKB3480 Gemeente Atlas van der Provincie Noord-Holland. afbeeldingen van kaarten van alle plaatsen in Noord-Holland (=herdruk). Kuyper J.   Hugo Suringar - Leeuwarden. 1984  
  HKB3481 Gevelstenen in Bussum Oorspronkelijke uitgave(HKB3481a) staat in opslag, kast2 Langemeijer-Lucassen N.   Eigen beheer, drukkerij Walden - Bussum 2008  
  HKB3482 Scherven, Naarden en Bussum tijdens de bezetting. Wiilem de Zwijger, school, leerlingen en docenten in de oorlogstijd.     Bussum 1990  
  HKB3485 Beelden van de stad Naarden en haar omgeving. Selectie van prenten, kaarten en foto's uit de Prov. Atlas van N-H., bijlage: Reglement Poorters 18 julij 1816. Vereniging Werkgroep Vestingstad   Stadhuiszolder - Naarden. 1987  
  HKB3486 Gooilanders voor de Grote Raad 1470-1572. Processen uit het archief van de Grote Raad van Mechelen met betrekking tot inwoners en instellingen in en om Gooiland. Koster-van Dijk J.M.I. Mr.   Amsterdam 1979  
  HKB3487 Samen verder, Terugblik Chr. Geref. Kerk Bussum Historisch overzicht.     Bussum 2003  
  HKB3488 Met een kus van liefde. Brieven van Isaac Benteijn, landbouwer op Scherpbier, aan zijn zuster Willemina. Het leven van een landbouwer in nederland vlak voor de franse revolutie in de brieven aan zijn zusISSN: 1381-9542 Bauwens A.R. Poissonnier I.H.J. Heemkundige kring West- Zeeuws-vlaanderen - Aardenburg. 2009 i
978-90-8506-640-8 HKB3489 Het wapen onder dak. De brigadekazernes van de koninklijke marechaussee. Behandeling van de rol van de kazernes in de Marechaussee Zee M. van der Rommelse G. Boom - Amsterdam 2009 i
  HKB3497 Lijst boeken gemeente Bussum Gemeente Bibliotheekcollectielijst uitdraai. Historische Kring Bussum   Historische Kring Bussum - Bussum    
  HKB3499 Vijftien jaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum 15 projecten, die in de Gemeente Bussum de afgelopen 15 jaar zijn gerealiseerd worden besproken. Campen J. van   Noord-Holland - . 2008  
  HKB3501 Aan tafel met veertig beroemdheden bij maitre Pierre.   Hille K.   Centripress - Bussum 1979  
  HKB3507 Lourdes, Pelgrimsboekje Nationale Bedevaart.            
  HKB3508 OP de kaart. kaarten en plattegronden. Pasveer A.   Stichting Open Monumenten Dag - Amsterdam 2009  
  HKB3513 Bitter en Zoet. Bensdorp 1. samengebonden tijdschriften personeel Bensdorp.          
  HKB3514 Bitter en Zoet. Bensdorp 2. samengebonden tijdschriften personeel Bensdorp.          
  HKB3515 Bitter en Zoet. Bensdorp 3. samengebonden tijdschriften personeel Bensdorp.          
  HKB3529 Voorbij de Blauwbrug. Familiekroniek van de familie Lakmaker. Lakmaker J.   Wereldbibliotheek - Amsterdam 2008  
  HKB3531 Nederlandse Tuinarchitectuur III. Jongere tuinkunst 1900-1940. berschrijving van tuinen, die de Bazel in Bussum heeft aangelegd. Blok E.   Nederlandse Tuinenstichting - Amsterdam 1992  
  HKB3532 Tussen Vecht en Eem ,tijdschrift voor regionale geschiedenis. Bussum ,Identiteit en Geschiedenis. uitgave nav Open Dag TVE in Bussum op 1 november 2008. div. auteurs   Tussen Vecht en Eem. 2008  
  HKB3533 Ons Kinder Blaadje. bijblad van de proletarische vrouw. kinderverhalen en versjes.     Vooruitgang - Amsterdam 1909  
  HKB3534 Borders . Hoe men ze maakt en onderhoudt. Boek over tuinonderhoud gegeven in 1941 aan Oud Bussummerweg 42 ter gelegenheid voor de best onderhouden tuin van Bussum.(Bijgesloten is ook een brief van de Bussumse gemeenteraad uit 1941) Ruys M.   Kosmos - Amsterdam 1941 i
  HKB3535 Overledenen der gemeente Laren. Beginnende met het jaar 1740. Overzicht van de personen die begraven zijn in Laren sedert 1740, daar horen ook bij de Bussumers die zijn gestorven voordat Bussum zijn eigen kerkhof kreeg Boer G.L. de sr. Beer L.J. de Eigen uitgave - Laren. 1990 i
  HKB3536 Verrassend Bussum en Naarden. Fotoboek over Bussum en Naarden. Bruggelink A.F.   van Wijland BV. 2009  
  HKB3561 De opstandigen. Familieroman van schrijfster, die in Bussum heeft gewoond. Ammers-Kueller J. van   Meulenhoff Nederland BV - Amsterdam 1925  
  HKB3562 De Willibrorduskerk door de eeuwen heen. Speciale uitgave van Werinon geheel gewijd aan de Willibrordus kerk, het oudste monument van Ned. Ten Berg. Baar G. Rutger Fortuin A Hist. Kring Nederhorst den Berg - Nederhorst ten Berg. 2008  
  HKB3564 Generaal de la Reylaan, toen en nu. fotoboek over de Gen. De la Reylaan. Veth B. de   Eigen uitgave - Bussum 2009  
  HKB3568 Emsland Jahrbuch 2010. Jahrbuch des Emslandischen Heimatbundes. Die Geschichte des Auswanderers Anton Dreesmann und seiner Verwandten. Broring H.   Emslander Heimatbunde - Sogel. 2009  
  HKB3570 Werk IV in uitvoering. . 15 kunstwerken zijn als CVK-activiteit aangeboden aan de scholen van Naarden en Bussum     Stichting Artes - Bussum 2009  
  HKB3577 Op Weg. Ter herinnering aan Ge Wuite. Erfgooiers. diverse auteurs   Eigen beheer - Bussum 1986  
  HKB3583A Vijftig Jaar Gooise H.B.S.. Gedenkschrift 50 jarig bestaan Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Eigen beheer - Bussum 1961 i
  HKB3583B Gooise HBS,Goois Lyceum. Gedenkschrift 75 jarig bestaan Zeeuw J.P. de   Eigen beheer - Bussum 1986 i
  HKB3583C Gooische HKB,Goois Lyceum. Rede uitgesproken bij het 75 jarig bestaan. Olberts B.M.   Eigen beheer - Bussum 1986  
978-90-5977-449-0 HKB3584 Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentatiekampen. Kampverslag van Bakels over zijn jaren in Natzweiler, 2x aanwezig. Bakels F.B.   Omniboek - Kampen. 1978  
  HKB3585 Het is 10 mei 1940. naslag over de oorlogsbelevenissen van B.Leijser, die als kind een tijd in Bussum verbleef Leijser B.   Eigen druk. 2007
978-90-815200-1-0 HKB3587 Schooljongen in oorlogstijd. Oorlogsherinneringen van evacuatie naar Bussum Voute D.   Eigen druk - Lochem. 2010  i
978-90-72184-65-8 HKB3588 Met andere ogen. Schrift-geleerd de Bijbel lezen. Herinnering aan het afscheid als predikant in Bussum Bergstrom K. Ds.   Gooibergpers - Bussum 2010  
  HKB3589 Index oude R-K begraafplaats. Index van de oude R-K begraafplaats St. Vitus. Sain H. de   Bussum 2009  
  HKB3610 Het gooi toen en nu, deel 1            
  HKB3614 Het gooi toen en nu, deel 13            
  HKB3615 Het gooi toen en nu, deel 14            
  HKB3616 Het gooi toen en nu, deel 15            
  HKB3617 Het gooi toen en nu, deel 16            
  HKB3618 Het gooi toen en nu, deel 17            
  HKB3619 Het gooi toen en nu, deel 18            
  HKB3620 Het Spiegel            
  HKB3621 Het gooi toen en nu, deel 2            
  HKB3622 Het gooi toen en nu, deel 3            
  HKB3623 Het gooi toen en nu, deel 4            
  HKB3624 Het gooi toen en nu, deel 5            
  HKB3625 Het gooi toen en nu, deel 6            
  HKB3626 Het gooi toen en nu, deel 7            
  HKB3627 Het gooi toen en nu, deel 8            
  HKB3628 Het gooi toen en nu, deel 9            
  HKB3629 Het gooi toen en nu, deel 10            
  HKB3630 Het gooi toen en nu, deel 11            
  HKB3631 Het gooi toen en nu, deel 12            
  HKB3633 Meesterkapper Sebastiaan            
  HKB3634 Erfgoed van de oorlog            
  HKB3690 Gooise Pracht            
  HKB3692 Oases van Rust Geschiedenis van de Hilversumse begraafplaatsen     Hilversumse Hist. Kring Albertus Perk 2010  
  HKB3709 Schatten van schappen            
  HKB3715 Pracht in prefab            
  HKB3716 Geschiedenis van het christelijk Onderwijs in Bussum            
  HKB3717 Borders . Hoe men ze maakt en onderhoudt. Boek over tuinonderhoud gegeven in 1941 aan Heer J.C. van Hensbergen Ruys M.   Kosmos - Amsterdam 1941  
  HKB3726 Van Meenten tot Marken            
  HKB3729 Staat dan in de vrijheid Bevrjdingsdienst in de spieghelkerk, + blad Bussum Onderweg6mei2011       1945  
  HKB3737 Dichters over bloemen            
  HKB3757 The five of us in Rome            
  HKB3762 Zit mijn vader op rij 1   Niehe I.        
  HKB3784 Dagblad de Gooi- en Eemlander            
  HKB3785 Voor mijn vuist weg            
  HKB3788 Nieuw gebruik Oud gebruik            
  HKB3800 Mies, 25 1/2 jaar TV            
  HKB3806 Canon van het Gooi en Vechtstreek De Geschiedenis in 22 verhalen. Elke Noord-Hollandse regio zijn eigen canon met illustraties     HDC Media   i
  HKB3812 1904-1994, 90 jaar historie in vogelvlucht            
  HKB3813 Geschiedenis der st vitus            
  HKB3814 De gooise dorpen            
  HKB3822 Eeuwboek goois lyceum            
  HKB3825 En niet vergeten            
  HKB3827 Herman Gorter            
  HKB3841 Gezien dpoor ogenvan Bussumers            
  HKB3843 De man achter de schermen            
  HKB3844 60 jaar Televisie in Nederland            
  HKB3852 Het joodse bruidje. Sientje Preijs schreef onder het pseudoniem Sani van Bussum boeken over het Joodse leven in Amsterdam. Schrijfster verhuisde daarna naar Bussum Bussum S. van   Querido - Amsterdam 1933  
  HKB3853 Sprookjes van Andersen. Sprookjes vertaald door Martha van Vlooten, vrouw van F. van Eeden. Andersen H.C. vert. Eeden -van Vloten M. van Scheltema en Holkema - Amsterdam    
  HKB3854 Groesbeek zal herrijzen. wederopbouw Groesbeek. Driessen G.G.   Heemkunde Groesbeek - Groesbeek. 2009  
  HKB3855 Groesbeek in het nieuws. bijdrage tot geschiedenis van Groesbeek en het Nederrijk. Driessen G.G.   Heemkunde Groesbeek - Groesbeek. 1998  
  HKB3856 Groesbeek 1945-1950. het dorp der verwoesting herrijst. Driessen G.G.   Heemkunde Groesbeek - Groesbeek. 1982  
  HKB3857 25 jaar HCAW 1957-1982, honkbal/softbal/peanutbal          
  HKB3865 Indonesische nachten Gedichten geschreven tijdens zijn verblijf in een kamp in Sumatra Brandt W.   W. van Hoeve    
  HKB3866 Het land van Terugkomst Een Indonesisch reisjournaal in poëzie met illustraties van H.P.J.Baronesse van Till-Tutein Nolthenius Brandt W.   Hollandia B.V. Baarn   i
  HKB3867 Reizend achter het heimwee Gedichten, 3e druk Brandt W.   Hollandia B.V. Baarn    
  HKB3867A Reizend achter het heimwee Gedichten, gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik Brandt W.   C.P.J.van der Peet    
  HKB3868 Oerwouden en savannen Gedichten Brandt W.   Querido Amsterdam    
  HKB3869 De Wildernis Gedichten Brandt W.   Querido Amsterdam    
  HKB3870 De gele terreur Beschrijving van zijn oorlogservaringen op Sumatra Brandt W.   W. van Hoeve    
  HKB3871 Verzamelde gedichten Verzamelde gedichten Brandt W.   Querido Amsterdam    
  HKB3872 Bij het scheiden van de markt Bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1933 tot heden. Brandt W.   Querido Amsterdam    
  HKB3876 Kobo Jubuleum Magazine, (Kromme Englaan 1a) 100 jaar Joods Bussum     NIG Bussum 34 jaargang, nr. 2    
  HKB3878 De Tempelier Een verhaal uit de Middeleeuwen. Hendrik Tenwoude   L.Opdebeek, Antwerpen    
  HKB3882 Wij zijn er nog Uit brieven van overlevenden Japanse Kampen 1945. Jager, H. de   Wohrmann Print Service, Zutphen 2005  
  HKB3888 Jan Veth, de schilder De schilder Jan Veth 1864-1925. Chroniqueur van een bewogen tijdperk. Met veel illustraties van zijn werk Bijl de Vroe-Verloop, Fusien M. Drs   Rap, Amsterdam   i
  HKB3889 Muziekschool van de Maatschappij tot bevordering der toonkunst, afdeling Bussum Publicatie ter ere van de feestelijke herdenking van het vijf-en-twintig jarig bestaan der Muziekschool          
  HKB3890 Tebaldo Roman over de Zusters van Liefde geschreven door Maria Burg.          
  HKB3892 Bamboe en Bussum Een keuze uit de gedichten van Willem Brandt, pseudoniem van W.S.B. Klooster Brandt W.   Gooibergpers 2011  
  HKB3893 Kleine Rijmverzameling uit den huiselijken kring 24 versjes van Clinge Doorenbos Clinge Doorenbos     1920  
  HKB3901 Kansen voor cultureel erfgoed Dudok Wonen gaat als woning cooperatie zorgvuldig om met cultureel erfgoed.     Dudok Wonen 2012  
  HKB3923 Een duivelsvent Frederik van Eeden in karikatuur, verzameld en toegelicht door Nop Maas     De Beuk, Amsterdam 1991  
  HKB3927 O, dat wintertje Een luchtig stripboek over een Goois gezin in oorlogstijd., herdruk. Origineel = HKB3292     Unieboek BV Bussum 1975  
  HKB3928 Gevraagd en gebleven Gastarbeiders tussen Vecht en Eem 1960-1980     Stichting Tussen Vecht en Eem 2012  
  HKB4013 Wandel- en fietsroute Wandelingen door Bussum. Hoofdstuk uit het boek Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken Rijk, Prof J.A. de        
  HKB4200 Kent U N-Holland ook zo?. Beschrijving van N-Holland naar de moderne tijd Beckum P. van   Ned. Inst. Voor Bedrijfspaedagogie - Zeist.   i
  HKB4201 Drie eeuwen Gastvrijheid. 1687-1987. Ter ere van het 300 jarig bestaan van Jan Tabak Golden Tulip Jan Tabak   Gemini Producties - Weesp. 1987 i
90-71842-03-7 HKB4202 Net zo rijk als de prins. Gesprekken met gepensioneerden van de omroep. Ter ere van het 40 jarig bestaan van het fonds Berg H.v.d. Verdonck J. St. Pensioenfonds Ned. Omroep - Wijk en Aalburg. 1987 i
  HKB4203 De vierkante maan. een persoonlijk oorlogsrelaas. Oorlogservaringen, die zich ook in Bussum afspelen Dogger G.   Elsevier - Amsterdam 1979 i
961-223-118-4 HKB4204 Oorlog in het Gooi. De WO II in het Gooi Fries W.H.M.   Geyt van Producties - Ljublijana. 1995 i
  HKB4205 Verbeelding als wapen. voorloper van Nacht und Nebel. Oorlogsherinneringen, die zich ook in Bussum afspelen. Bakels F.B.   Elsevier - Amsterdam 1979  
  HKB4206 Uitzicht. de lessen van Nacht und Nebel. Oorlogsherinneringen, die zich ook in Bussum afspelen. Bakels F.B.   Elsevier - Amsterdam 1983  
  HKB4207 Dertien dagen in Mei. Oorlogsherinneringen, die zich ook in Bussum afspelen. Bakels F.B.   Elsevier - Amsterdam 1990  
  HKB4208 Bussum en Naarden in oude ansichten. Oude ansichten van Naarden en Bussum Vrankrijker Dr. A.C.J. de Bijlevelt K.C. de Europese bibliotheek - . 1971 i
  HKB4209 Het Gooi. Nederland ons aller tuin . Natuurbeschrijving van 't Gooi met kaart Alta H.   De Torenlaan - Assen. 1952 i
  HKB4210 Spiegel kroniek. 50 jaar tennis "lief en leed". Jubileumuitgave ter ere van het 50 jarig bestaan van de tennisver. Het Spiegel     Bussum 1974 i
  HKB4211 Voetstappen in het stof. Uitgave ter ere van de nieuwe school de Gooilandschool van oud naar nieuw 1878-1991     1991 i
  HKB4213 Gids voor de Gooische Stoomtramlijn. Beschrijving van de route van de tramlijn van A'dam naar Hilversum met kaart. Smid H.Joh.   Heek J. - Hilversum. 1882  
  HKB4214 Om de toekomst van 't Gooi . Verslag van het congres "Om de toekomst van het Gooi".     Ver. Vrienden van het Gooi - Hilversum. 1959  
  HKB4215 Erfgooiers . Beschrijving van de Erfgooiers voor de jeugd Vrankrijker Dr. A.C.J. de   A en O - Amsterdam 1962 i
  HKB4216 De Boekenwereld. De architectuuruitgaven van Gustav Schueler. Beschrijving van G.Schueler, die boeken uitgaf over arch. Van 1912-1923 gevestigd te Bussum Oldewarris H.   Vantilt - Nijmegen. 2009 i
  HKB4217 Verdwaalde woorden. een bloemlezing van Goooise amateur-dichters. Verzameling van amateur dichters.     Stichting Geletterd Bussum - Bussum 1994  
  HKB4218 De hondenvriend. tijdschrift gewijd aan de kynologie. Verhaal over kennel "Huize Bantam"     de Wekker - Apeldoorn. 1927 i
  HKB4219 Historie en Cultuur rond Jan Tabak. tentoonstelling 330 jaar. 300 jaar Jan Tabak 1687-1987     Project Communicatie - Hilversum. 1984 i
978-90-8942-006-0 HKB4220 Te Gooi,te grabbel. Over welvaart,welzijn en welbevinden in het Gooi. Een boek over welzijn in het Gooi en een leidraad voor de toekomst Bade T. Enzerink R. Triple E Productions - Arnhem. 2010 i
90-257-2040-1 HKB4221 M'n bril in de ijskast. Briefwisseling van twee journalisten, die dagelijks ervaren hoe oud-zijn voelt. Biegel A. Swildens H. Gottmer J.H. - Haarlem. 1987  
  HKB4222 De vogel der verbeelding. Novellenbundel van schrijver, die in Bussum heeft gewoond en is begraven. Merlet H. van   Stols A.A.M. - s Gravenhage.    
  HKB4223 Lustrum uitgave van de Remonstrante Gemeente te Naarden en Bussum Lustrum uitgave over de groei van de kerkelijke gemeente Hofdijk C.   Remonstrantse Gemeente - Bussum 1961 i
  HKB4224 De keerkringvogel. Gedichtenbundel van schrijver, die In Bussum heeft gewoond en is begraven. Brandt W.   Hollandia - Baarn. 1980  
  HKB4225 Gids Lourdesbedevaart . Bedevaaertgids voor arbeidersjeugd. Gids ter voorbereiding voor de bedevaart naar Lourdes voor de arbeidersjeugd. Kajotters. Huyboom A.H.     1954  
  HKB4226 Water, geschiedenis en actualiteit 20 artikelen over de geschiedenis van het water in 't Gooi, ook over de blekerijenen, watertorens. Met kaart     Vrienden van het Gooi 2010  
  HKB4405 Het spaanse graan heeft de 100 jaar doorstaan. Boek over de kwekerij Spaans, met de geschiedenis van het bedrijf en de familie en vele foto's. Spaans, Linda     2009  
  HKB4406 Eerbetoon aan veteranen uit Bussum en Naarden Overzicht van de veteranen in Bussum en Naarden opdat zij nooit vergeten worden       2012 i
  HKB4409 Het beste mijner paradijzen Wandelen door het Gooi met van Eeden, Van Deijssel en anderen. Boogaart, Ronny Rooij, Eric de Bas Lubberhuizen 2011  
  HKB4414 Oorlog met de tekenpen Verzet van jongeren in het Gooi 1940-'45 Smit J.   De Bataafsche Leeuw 1987  
  HKB4415 Buitengewoon BUSSUM, herstel, vernieuwing, welvaart Derde deel van Buitengewoon BUSSUM behandelt de periode 1945-heden. Schneiders P.Dr.   Boekhandel LOS BV - Bussum 2009  
  HKB4474 Het Beste Tuinboek van 3 generaties Herwig De historie van de familie Herwig komt ter sprake. Herwig   Terra 2009  
  HKB4475 BeSpieghelingen Gezichten en verhalen uit de Spieghelkerk 2012     Wijkgemeente Bussum-West 2012  
  HKB4486 Bussum in oude ansichten   Vrankrijker Dr. A.C.J. de   Europese bibliotheek - Zaltbommel. 1982  
  HKB4491 100 jaar cafe 't Spieghel Hommage aan een Honderdjarige met foto's, 1986-1995       1995  
  HKB4555 Omroep ABC Boek over de omroep-geschiedenis van Nederland, Bussum komt voor op blz. 19.     Uitgave van het College van Perschefs 1971  
  HKB4557 Televisie van horen, zien en zenden Het eerste Nederlandse all-round televisie boek. Met foto's van de studio in de Ambachtsschool Schroevers M.   Scheltema en Holkema, Amsterdam 1958  
  HKB4558 In alle openheid N.O.S. Gesprekken over tien jaar omroepwet en tien jaar NOS     Uitgave N.O.S.    
  HKB4559 Bij de TV Handboek voor de kijker. Boek over vele facetten van het televisiekijken.     Bruna, Utrecht 1962  
  HKB4560 Televisie Dit boek wil inzicht geven in de mogelijkheden van de beeldradio. Schaafsma, H.   Querido, Amsterdam 1959  
  HKB4564 Bussum 2015 een ontwikkelingsschets Een blik op de toekomst van Bussum ontwikkeld in 1992, met kaart     Gemeente Bussum 1992  
  HKB4564A Bussum 2015 een ontwikkelingsschets het onderwijsproject dat hoort bij HKB4564     Gemeente Bussum 1992  
  HKB4567 Ons kent ons De types van van Kooten en de Bie. Diverse afbeeldingen van opnames gespeeld in Bussum     de Harmonie, Amsterdam 1993  
  HKB4568 Het leven in oud-Hilversum Een schets van Hilversum in vroeger tijd. Bokhorst, G. van   Europese Bibliotheek Zaltbommel 1978  
  HKB4569 Naar Hilversum Toerisme en recreatie in HiIlversum 1970-1940 Historische Kring Hilversum, Albertus Perk     1989  
  HKB4570 Van de koele meren des doods De geschiedenis van een vrouw, hoe zij zocht naar verlossing en hoe zij die vond. Eeden, F. van   Wereldbibliotheek 1900  
  HKB4571 Vogels in het Gooi Beschrijving van een aantal vogels en hun leefgebied.     Uitgave vogelwerkgroep het Gooi 1978  
  HKB4572 Tussen Zandbergen en Valkeveen Negentiende-eeuwse wandelingen over de buitenplaatsen Schaftenaar H.   St. Vijverberg 1997  
  HKB4573 Het land van Gooi en Eem Ontstaan van het Gooi in diverse opstellen Broer, A.L.   Europese Bibliotheek Zaltbommel 1982  
  HKB4574 De dood van een erfgooier Honderd plaatsen van herinnering tussen Vecht en Eem.     Regioboek 2012  
  HKB4576 Natuur van het Gooi Kansen voor duurzaam behoud Colaris, W.J.J.   Backhuys Leiden 1998  
  HKB4577 Hilversumsche Vaandels en Vereenigingen Beschrijving van de vaandels 1880-1950.     Goois Museum, Hilversum 1994  
  HKB4580 Mariaschool Bussum Van school tot woongebouw. Horst G. v.d.     2012  
  HKB4581 Onvergetelijke Bussumers Een boek over die Bussummers die van nationale betekenis zijn geweest. Schneiders P.Dr.   Tadorna Media 2012  
  HKB4585 Groen van Toen Open Monumentendagen 2012 Pasveer, A. Poell, J. Stichting Open Monumenten Dagen 2012  
  HKB4587 Bij ons in het Gooi Fotoboek dat een opmerkelijk beeld geeft van het Gooi in deze tijd. Verhoef B.     2010  
  HKB4589 De West-Nederlandse Veenplassen Historisch en Planologisch verslag. Op blz. 40 staat een verslag van de vuilstort door Bussum in het plassengebied. Trouw J.   Allert De Lange 1948  
  HKB4626 De Waterkindertjes Een sprookje voor een landkind bewerkt naar Charles Kingsley door Martha van Vloten Vloten, M. van   Uitg.Maatschapij voor goede en goedkope literatuur 1924  
  HKB4628 Keuken Geheimen Keukengeheimen verklapt door de Bussumsche Huisvrouwen, uitgegeven ten bate van een kerkbazaar     Van Wetter en Co, Bussum 1928  
  HKB4629 Werk aan de winkel Neringdoenden en ambachtslieden in Loosdrecht 1900-1960          
  HKB4635 De dominee en zijn vrouw Beschrijving van een gezin in Bussum kort voor en tijdens de oorlog waarvan de zoon na zijn oorlogservaringen besluit alsnog theologie te gaan studeren. Bohlmeijer, E.   van Gruting 2004  
  HKB4638 Uit het Land van St.Olav Ingebonden 29e jaargang, tijdschrift gewijd aan het culturele en godsdienstige leven in Noorwegen          
  HKB4639 Uit het Land van St.Olav Ingebonden 23e jaargang, tijdschrift gewijd aan het culturele en godsdienstige leven in Noorwegen          
  HKB4715 De magie van het jaren '30 huis Het jaren '30 huis is populair. Een uitgebreide beschrijving van de huizen met veel voorbeelden uit Bussum Kingma, J   van Tilt 2013  
  HKB4730 100 jaar Gooise Kinderboeken Ter gelegenheid van de tentoonstelling       1997  
  HKB4732 Van dorpsgezicht naar stadslandschap Het centrum van Bussum voor en na de sloop. Oostenbrink, M.   Walden    
  HKB4742 Dagboek van een Naarder 1940-1945 Aantekeningen van Jan Hulscher, conciërge van het Burgerweeshuis te Naarden, Langelaar M.   Stadsarchief Naarden 1995  
  HKB4745 Naar een definitieve oplossing! De geschiedenis van het brieven vervoer in 't Gooi. Petersen, J.G.E.     1993  
  HKB4769 25 jaar Televisie 25 jaar Televisie en voor straks welterusten. Overzicht van 25 jaar TV en de populaire programma's. Gelder H. van   CentriPress b.v, Bussum    
  HKB4784 Jennifer Winkelman Een verhaal door Margriet de Moor Moor M. de     1993  
  HKB4785 Historische atlas van Hilversum Van esdorp tot mediastad, atlas met veel kaarten waarop ook Bussum voorkomt. Kos A.   Boom 2013  
  HKB4900 Wandelingen door Nederland Wandelingen van Jacobus Craandijk, predikant, o.a. 't Gooi     Europese Bibliotheek -Zaltbommel 1968  
  HKB4902 Herman Gorter Schrijversprentenboek, deel 12.     Bezige Bij te Amsterdam 1966  
  HKB4905 Geuzen en Papen Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem Out, J.V.M.   Stichting tussen Vecht en Eem 2013  
  HKB4906 Hoope Bob ten Uitgave van de Historische Kring Blaricum waarin opgenomen een groot aantal etsen van Bob ten Hoope(1920).          
  HKB4909 De drogist Gerard Reeskamp, drogist op de Vlietlaan,is in de WOll actief geweest in het verzet. Liempt A. van   Balans,Amsterdam    
  HKB4910 De Notaris De notaris in woord en beeld. De cultuur historische collectie van de stichting tot bevordering der notariele wetenschap.          
  HKB4912 Leven uit inspiratie Een autobiografie van Mellie Uyldert (1908-2009) Uyldert M        
  HKB4914 Een nuchtere romanticus Leven en werk van Ivans, Jakob van Schevichaven 1866-1935. Leeuw K. de   Aspekt    
  HKB4961 K.P.C. De Bazel Vormgever van een nieuwe wereld, Bax Dr. Marty Th.   Bekking en Blitz    
  HKB4964 Sinjeur Semeyns Historische roman, deel 2 (deel 1 is HKB4970) Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4965 Sproken en vertellingen   Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4966 Uit heden en verleden 6 korte verhalen Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4967 Een haagsche joffer Historische roman Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4968 Generaal Bonaparte Historische roman over Napoleon Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4969 Mary Hollis Historische roman, deel 1 (deel 2 is HKB4971) Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4970 Sinjeur Semeyns Historische romen, deel 1 (deel 2 is HKB4964) Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4971 Mary Hollis Historische roman, deel 2 (deel 1 is HKB4969) Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4972 De eerste dag eens nieuwen levens Enkhuizen in 1572 Schimmel, H.J.   H.A.M.Roelants, Schiedam 1911  
  HKB4973 Studies Verzameling van artikelen, die eerder in de Nieuwe Gids zijn verschenen. Eeden, F. van   W. Versluys 1905  
  HKB4974 Hun laatste rustplaats Kerhofgids van schrijvers, schilders, componisten en andere bekende Nederlanders.     Bosch en Keuning, Baarn 1985  
  HKB4976 Enige grepen uit de geschiedenis der afdeling Gooi en Eemland Causerie van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst gehouden ter ere van het vijftig- jarig bestaan te Hilversum door Dr.J.R.Jansma.       1952  
  HKB4977 De ergooierskwestie Geschiedenis van de erfgooiers tot 1912 en de erfgooierswet.     H.D.Tjeenk Willink, Haarlem 1927  
  HKB4978 Wandelingen door Nederland Wandelingen van Jacobus Craandijk, predikant, o.a. 't Gooi     H.D.Tjeenk Willink, Haarlem 1879  
  HKB4979 Reisgids voor Nederland Rijwieltochten in het Gooi en Utrecht.     ANWB, 's Gravenhage    
  HKB4981 Meer wandelingen door het Goois Natuurreservaat Wandelingen en korte beschrijving van de veel voorkomende dieren en planten.     C.A.J.van Dishoeck, Bussum 1969  
  HKB4982 De heks van Haarlem Toneelstuk, treurspel der Onzeekerheid uit 1914 Eeden, F. van        
  HKB4983 Gids voor 't Gooi en Baarn Met wandelkaarten en plattegronden     J.G.Broese, Utrecht    
  HKB4984 De grenzen van het Gooi Een historisch-geografische verkenning Rodenburg, J.B.   Rozenbeek en Venemas te Hilversum    
  HKB4985 Het krabbetje en de gerechtigheid Oorspronkelijk verschenen in de Nieuwe Gids ter herdenking van het feit dat Frederik van Eeden 25 jaar geleden gestorven is. Eeden, F. van        
  HKB4988 Rapport der provinciale commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noord-Holland Deel 2, voorstellen van de commissie voor de Vechtstreek en het Gooi.       1951  
  HKB4989 Spokerijen in het Gooiland Sagen, legenden en volksverhalen uit het Gooi. Sinninghe J.R.W.     1975  
  HKB4990 Pauls ontwaken Naar aanleiding van het overlijden van Paul, de 24-jarige zoon van Frederik van Eeden en Martha van Vloten.     Servire    
  HKB4991 Gooise legenden Verzameling van 28 sagen en legenden uit het Gooi Holthuizen-Seegers G.H.J. Drs.   Bekking, Amersfoort    
  HKB4998 Grote Historische Atlas       Nieuwland    
  HKB6059 Het Gooi, onbewolkt Uit de wisselwerking tussen de Gooiers en de omringende natuur is in de loop der eeuwen een uniek gebied ontstaan. Paepe, E de   Onbewolkt 2014  
  HKB6060 Lezen voor iedereen Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland Schneiders P.Dr.   Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum 1990  
  HKB6068 Van Andriessen tot Van Zutphen Honderd erflaters tussen Vecht en Eem          
  HKB6081 Toonkunstkoor Bussum 120 jaar            
  HKB6083 De Nederlandsche Stad-en Dorp-beschrijver            
  HKB6089 Driemaal Verzet            
  HKB6100 Notulen van de vergaderingen van de gas Commissie 1896            
  HKB6101 40 jaar van Meurs            
  HKB6103 Mozaïek van de plant            
  HKB6120 Poëziealbum Poëziealbum van Mien Beijer          
  HKB6121 Kruistocht der kinderen            
  HKB6176 Rechtstoestand der erfgooiers            
  HKB6180 Gouden Handen Ambachten in Nederland          
  HKB6181 Op reis            
  HKB6182 111 Plekken in de Gooi-en Vechtstreek, die je gezien moet hebben            
  HKB6183 Kunst en Ambacht            
  HKB6186 Een kabinet van Gooi- en Eemland            
  HKB6189 40 jaar Hocras Jubileumboek          
  HKB7026 Schaep en Burgh            
  HKB7027 De erfgooiers en hun gemeenschappelijk bezit tot 1568            
  HKB7032B Dagboek van mijn vader, Piet Bierman Gebonden versie, opgenomen in boekencollectie HKB, van 1944-1963.       2002  
  HKB7035 Landvoogd Leicester            
  HKB7036 Willem III, Emma en Sophie            
  HKB7037 Nederland, Oranje en de doofpot            
  HKB7102 Grote Historische Provincie Atlas Noord Holland 1849-1859          
  HKB7103 Lichtend Verleden            
  HKB7106A Boek met foto's en beschrijvingen over de Golfkarton fabriek Van Meurs            
  HKB7106B Plakboek met knipsels en foto's van de brand.            
  HKB7107 'n Tijd van leven            
  HKB7114 Het Naardermeer            
  HKB7115 Naarden,een vogelvlucht door tijd en ruimte            
  HKB7126 Mus            
  HKB7142 De Liefde gaat door … Eli Asser en Maitre Pierre, kookboek met poezie Asser E. Maitre Pierre Bruna, Utrecht 1963  
  HKB7143 Maitre Pierre vertelt Belevenissen met zijn meest geliefde gasten     De Sfinx, Amsterdam 1992  
  HKB7144 Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's Graveland            
  HKB7145 Muiderberg anno 1840            
  HKB7146 Oude Naardense Buitenplaatsen            
  HKB7147 Het groene geld onder de Gooise matras            
  HKB7150 De Vechtstreek            
  HKB7151 De Vechtstreek Zoals het was          
  HKB7153 Het geheim van Naarden            
  HKB7162 Zicht op Marienburg Klooster, Pensionaat, Verzorgingshuis, Bussum 1881-2015          
  HKB7163 Bye Bye Bussum Kroniek van 200 jaar gemeente Bussum          
  HKB7165 De Kleine Johannes I - II - III   Eeden F.van     1972  
  HKB7166 De Kleine Johannes   Eeden F.van     1885  
  HKB7167 Herinneringen aan Holland   Milos Seifert     2003  
  HKB7170 Zwarte Moesson Ervaringen uit de Japanse kampen. Brandt W.   Hollandia 1966  
  HKB7171 Tussen steen en bamboe Gedichten Brandt W.   C.P.J.van der Peet 1956  
  HKB7173 De kaars 3 Kerstvertellingen Brandt W.   De Tijdstroom 1946  
  HKB7174 De achterkant van de maan Gedichten Brandt W.   Querido 1959  
  HKB7178 Paswoord Maçonnieke gedichten Brandt W.   Maconnieke St. Ritus en Tempelbouw 1966  
  HKB7180 De bevrijding van Naarden 1813-1814, een hymne door W.Brandt Brandt W.   de Boer, Hilversum    
  HKB7181 Het andere land Poëtisch erfdeel der Nederlanden. Gedichten. Brandt W.   Vlaamse Pockets 1974  
  HKB7182 Binnen Japans prikkeldraad Gedichten Brandt W.   Jacob van Kampen 1956  
  HKB7183 De gedichten van een vrijmetselaar Maçonnieke gedichten Brandt W.   Nijgh en van Ditmar    
  HKB7185 Jodocus: klapwiekend knots Eerder gepubliceerde stukjes Brandt W.        
  HKB7195 Van de Passieloze Leelie Verzen Eeden F.van   W. Versluys Amsterdam 1916  
  HKB7196 Aan mijn engelenbewaarder en andere gedichten Negen gedichten geschreven tussen 1909 en 1922. Eeden F.van   W. Versluys Amsterdam 1922  
  HKB7197 Dromenboek Van 1889 tot 1923 schreef Frederik van Eeden zijn dromen op Eeden F.van   Bert Bakker 1979  
  HKB7200 40-45 40 Gezichten en 45 verhalen. Mensen op leeftijd, die vertellen hoe hoe die jaren hun leven hebben gevormd. Een van de geintervieuwden is H.Bierman, zie blz. 22 Huijsmans, P     2015  
  HKB7227 Het spel der duizenden Anton Sweers, 40 jaar toneelspeler en 25 jaar leider van Ons Leekenspel. Suer H.   PAX, Den Haag 1959  
  HKB7228 De Plankeniers, vijftig jaar open doek Overzicht van alle gespeelde stukken en en organisatie van de vereniging.     Stichting Plankeniers 1996  
  HKB7229a de H.B.S.-tijd van Joop ter Heul   Marxveld Cissy van        
  HKB7229b Joop ter Heul's problemen   Marxveld Cissy van        
  HKB7229c Joop van Dil-ter Heul   Marxveld Cissy van        
  HKB7229d Joop en haar jongen   Marxveld Cissy van        
  HKB7229e De Arcade   Marxveld Cissy van        
  HKB7229f Kwikzilver   Marxveld Cissy van        
  HKB7251 K.R.O. Televisie Boek over de start van de televisie bij de Katholieke Radio Omroep       1955  
  HKB7252 Tien jaar Televisie Nederland Boek, uitgegeven door Philips, over de geschiedenis van de ontwikkeling van de Televisie in Nederland.     Philips, Eindhoven 1958  
  HKB7257 Kleutertje Luister Acht verhalen van het bekende AVRO radio-programma o.l.v. Lily Petersen.     De Gooise Uitgeverij, Bussum 1975  
  HKB7267 Leven en werk van Jan Veth Achter in het boek een catalogus van 956 geschilderde en grafische werken Huizinga, Johan   H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1927  
  HKB7282 Huize Boschrand en andere verhalen uit het Brediuskwartier De villa werd honderd jaar geleden gebouwd Schoot, W. van der Leenders, Chris      
 978-90-806391-0-2 HKB7283 Erfgooiers Koos Breukel maakte fotoportretten van 'Gooise geërfden' Kos, Anton   Goois Natuurreservaat/St. Stad en Lande van Gooiland 2017  
 978-90-6455-820-7 HKB7284 Bensdorp, Bussum, Bovenaan! De geschiedenis van het cacao- en chocoladebedrijf Bensdorp 1840-2002 Bensdorp, Bim  Jonker, Hans      
  HKB7285 Nederlandse grafische kunstenaars Jan Veth was aan het eind van de 19de eeuw een vooraanstaand figuur in de wereld van de beeldende kunst Vries, R.W.P. de   Oceanus, Den Haag 1943  
  HKB7287 Van Kaap Hoorn naar Mount McKinley Unieke Nederlandse expeditie van pool naar pool door 5 jonge Bussummers in 1993          
  HKB7289 Singel 6, Bouvy Een uitgebreide beschrijving van het huis, zijn bewoners, de familie Bouvy en de architect van het huis, Jan Stuyt          
 978-90-79-15640-5 HKB7290 Interieurportretten van villa's en landhuizen 1875-1945, Het Gooi 3 interieurbeschrijvingen van villa's in Bussum, nl. Oud-Holland, Singel 6 en Villa Meentwijck Laan, Barbara   Stokerkade, Amsterdam 2017  
 978-90-4844-163-1 HKB7332 De redactie De gloriejaren van de Gooi- en Eemlander Meiners, Willem   Lecturium 2017  
  HKB7347 De nieuwe Hollandse waterlinie Overzicht van de verdedigings-werken van de Hollandse waterlinie Tempelman, Lex Will, Chris Tempelman IP 2018  
  HKB7355 VOCUS Portfolio Vocus architecten Vocus Architecten     2012  
978-94-00406-62-9 HKB7362 Jan des Bouvrie DOEN! Het verhaal van de man die Nederland leerde wonen Fransen, Ad des Bouvrie, Jan Thomas Rap 2016  
  HKB7383 St.-Vituscollege   1955-2005   Speciale uitgave, ter gelegenheid van het vijftig jaar bestaan van het Sint-Vituscollege.      St. Vituscollege  2006  
  HKB7385  Tennisclub Het Spieghel      GLTC het Spieghel 1924-2009, 85 jaar.       2009  
90-257-2802-2 HKB7388 Verlengd bestaan .  Nieuwe brieven van de auteurs van m'n bril in de ijskast Biegel, Anne;  Swildens, Heleen  Gottmer J.H. - Haarlem 1995  
90-6455-024-7  HKB7389   De gooische moordenaar  Tramgeschiedenis 1880-1958   W.I. Engel  Meyn, R Uitgeverij Pirola, Schoorl   1981  
90 274 9804 0  HKB7421  De Nederlandse landschappen Spectrum atlas over het ontstaan van het landschap      Spectrum, Utrecht  1979  
978 90 488 4178 3 HKB7422 't Hooge Nest Verhaal over onderduikers in de Tweede Wereldoorlog, die in de villa 't Hooge Nest op de Driftweg in Huizen. Iperen, Roxane van   Lebowski, Amsterdam 2018  
90-72770-18-8  HKB7430  Foto-atlas Noord-Holland Cartografische luchtfoto's van Nederland Bussum afb. 302, 303      Robas Producties 1989   
90-71107- 42 6 HKB7429 Industrieel Erfgoed Uitgave Open Monumenten Dag 1996 Overbeek, Marcel   St. Open Monuenten Dag 1996  
90-6481- 806 1  HKB7428  Tijdloze ogenblikken Een biografie van Marianne Philips,   , Mevrouw Goudeket  Breedt Bruyn, Martje   St. Ex libris  1998  
 90.6667.070.3  HKB7432  Het Patisserieboek  80 specialiteiten van het patisserie College  Patisserie College.   Reaal Uitgevers 1990    
90-9015319-5 HKB7435 Grand Hotel Krasnapolsky 135 years of tailor-made hospitality     Golden Tulip 2001  
  HKB7436 Honderd jaar Gooische ! Gooische Hockey Club 1901-2001.       1963  
  HKB7437 De doolhof Roman uit 1940 die rond 1700 speelt en gaat over de zin van het leven Philips, Marianne   Querido  1963  
  HKB7438 Henri van de overkant Een jeugd tussen twee eeuwen. Roman uit 1936 over de jeugd van de schrijfster. Philips, Marianne   Querido 2001