Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/1 (1989) pag 33-34

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 1, mei 1989) pag 33-34


ACTUALITEITEN

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

BLARICUM
De Historische Kring opent haar nieuwe onderkomen in de oude Brandweerkazerne op 30 april a.s.
Een nieuwe uitgave- van het boekenfonds is "Boerderijen en hun bewoners in het verleden". De publicatie over de "kolonie" is geheel uitverkocht.
Voor "Ontdek je plekje" waarbij de kring was ingeschakeld werden 2500 kaarten verkocht aan bezoekers.

BUSSUM
Vanaf 22 mei a.s.: tentoonstelling over het werk van architect K.P.C.de Bazel.

HILVERSUM
De Dudoktentoonstelling van de Dudokstichting in Madrid trok ruim 140.000 bezoekers. De expositie krijgt een vervolg in 12 universiteitssteden. De tentoonstelling is op Spaanse kosten gefinancierd. Verder is een promotiefilm van Hilversum en Dudok, die werd gesponsord door het bedrijfsleven op de Spaanse televisie uitgezonden. Dit alles trekt buitenlandse bezoekers naar Hilversum.

Exposities in het Goois Museum:
t/m 4 juni: "Daar gingen de schutters". Geschiedenis van de Hilversumse schutterij 1785-1907.
24 mei: Lezing door drs E.J. Pelgrim die de tentoonstelling in het Goois Museum samenstelde.
juni t/t/ aug .: "Onder de rook van Utrecht". Expositie over kleipijpen

De Historische Kring "Albertus Perk" treft voorbereidingen voor de viering van haar 3e lustrum in 1990. Een studiegroep houdt zich bezig met de Hilversumse samenleving anno 1850. Gestreefd wordt naar een tentoonstelling en maquette in het Goois Museum. 

26 april: Lezing door dr. A.A.Manten voorz. Hist.Kring Breukelen over "Boerenbedrijf tussen Vecht en Eem" . Vanaf de Middeleeuwen tot heden.

HUIZEN
De Stichting Huizer Museum verzorgt een zomerexpositie op de deel van de "Boerderij" over het thema "100 jaar Huizen en muziek". De Stichting blijft streven naar een eigen onderkomen t.b.v. de gehele collectie.  In samenwerking met de Historische Kring worden rondleidingen georganiseerd door de Vissersbuurt, en worden optredens van de "klederdrachtwerkgroep" geregeld.

De Historische Kring Huizen bereidt zich voor op haar 10 jarig bestaan. Te verwachten zijn een uitgave van een molenboekje en een studie van Huizen in de Franse tijd. Verder is men bezig met het behoud en de bestemming van de historische kalkovens.

LAREN
De Stichting Laarder Molen streeft ernaar de enige overgebleven korenmolen weer in gebruik te stellen door deze te verhogen. De Stichting ondervindt daarbij echter ernstige bezwaren van de omwonenden.
Het Singer Museum heef ingrijpende restauratieplannen die intwee fasen zullen worden doorgevoerd. Eerst de verbouwing van het theater enhet depot en vervolgens renovatie van het museum. Exposities: een molententoonstelling en een grote afscheids-expositie van voorzitter van den Brink, over "Buitenlandse kunstenaars, die rond 1900 in het Gooi hebben gewerkt" In veel gevallen is nauwelijks bekend wat de kunstenaars hier hebben gemaakt en waar dat werk is gebleven

NAARDEN
20 mei: Jaarlijkse open dag van de Stichting tussen Vecht en Eem. Zie voor het uitgebreide programma overzicht het speciale Naarden nummer van het tijdschrift "Tussen Vecht en Eem". Aan de excursies wordt nog toegevoegd de tentoonstelling in het Vestingmuseum over de "Restauratie van de Vestingwerken"
Het programma kwam tot stand in samenwerking met de Werkgroep Vestingstad, de Archiefdienst en het Vestingmuseum