Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 1, mei 1989) pag 23


Mevrouw Holthuizen schrijft boek over 'Gooise legenden'

GOOI/EEMBODE 16 febr. '89

Klik hier voor de PDf versie van dit artikel

 

Vermakelijke verhalen over Gooise plaatsen

BUSSUM - Mevrouw drs. G.H.J. Holthuizen-Seegers (47), echtgenote van de burgemeester, heeft een boekje geschreven, waarin zij Gooise legenden heeft gebundeld. De verhalen bestonden reeds,maar zijn gepubliceerd in boeken die niet meer in de handel zijn en ook moeizaam bij bibliotheken verkrijgbaar zijn. Mevrouw Holthuizen heeft de meeste vertellingen herschreven.

"Eigen was het schrijven van het boek toeval", vertelt de historicus. ,,Het boekje 'Gooise legenden' van v.d. Weerd bleek niet meer verkrijgbaar te zijn. Ook in de bibliotheken was het moeizaam  voorhanden. De bibliotheek heeft wel een wand vol Gooise literatuur, maar daar mis je toch het één en ander in. De heer Heupers van het Instituut voor Volkskunde en Dialektiek te Amsterdam heeft een onderzoek gedaan naar de volksverhalen van het Gooi aan de hand van interviews. Maar dat bleken allemaal fragmentjes en woordelijk weergegeven interviews. Ik heb dat gelezen om een beeld van het Gooi te krijgen. Toen kreeg ik op een gegeven moment dat boekje van v.d. Weerd toch in handen en vond dat vrij boeiend. Na contact met uitgeverij Bekking in Amersfoort, zag men er wel wat in om de legenden te verzamelen en te herschrijven."

 

Overlevering

Het verzamelen begon in mei vorig jaar. Mevrouw Holthuizen heeft haar informatie uit bestaande publicaties. "Het boekje is juist zo interessant omdat de verhalen niet meer te verkrijgen zijn. De meeste geschiedenissen zijn voortgekomen uit overlevering. Sommige hebben echter wel een kern van historische waarheid."
Voorbeeld is het verhaal over de verwoesting van Naarden. De Spanjaarden hebben daar inderdaad behoorlijk huisgehouden en gemoord. Maar het verhaal dat een vrouw zich met kind tijdens het gebeuren schuil hield in een kelder en daar toevallig een kip trof die dagelijks door het leggen van een ei de twee in leven hield, is er vermoedelijk bij verzonnen en in de volksmond ontstaan.

 

Moraal

Na het verzamelen, werd de pen ter hand genomen en zijn de verhaaltjes herschreven. "De strekking is hetzelfde gebleven, het geheel is alleen in andere bewoordingen weergegeven en ik heb de moraal iets duidelijker naar voren gebracht", vertelt de schrijfster van 'Gooise legenden'. Alle vertellingen hebben min of meer een moraal, hetzij goed en kwaad of het eren van de ouders.

  

Plezier

Mevrouw Holthuizen heeft met erg veel plezier aan het boek gewerkt. Sommige verhalen hebben haar voorkeur. Zoals dat van de reuzen Ner en Wer die overal waar zij hun voetstappen achter lieten  Gooise plaatsen stichtten. De auteur is ook bijzonder te spreken over de uitvoering van haar pennevruchten. Het boek maakt een verzorgde indruk en de verhalen lezen lekker gemakkelijk weg. "Je moet het niet in één keer uitlezen, maar zo nu en dan eens een verhaal lezen en het dan weer wegleggen. Ook zijn bepaalde verhalen geschikt om aan kinderen voor te lezen."  Het boek kost f 24,90 en is in alle Gooise boekhandels te koop. De illustraties zijn afkomstig uit de omvangrijke collectie historische prenten van het Goois Museum in Hilversum. "Ik heb daar een ochtend doorgebracht en kon alles vinden wat ik nodig had. Ook had ik zelf nog enige prenten."

'Gooise legenden' is niet alleen het eerste boek, maar zeker ook niet het laatste van de Bussumse. Al eerder schreef zij een artikel over de villa 'Amalia' in Bussum en daarvan is een korte versie gepubliceerd in het tijdschrift 'Tussen Vecht en Eem'. Bovendien is de burgemeestersvrouw van plan om zich te gaan wijden aan de historie van de Erfgooiers. Als het aan haar ligt komt dat over anderhalf jaar in boekvorm in de winkels te liggen. "Maar dat vergt meer eigen onderzoek. Het zal meer op historisch verantwoorde wijze, maar wel populair geschreven worden. Een heleboel mensen weten globaal wel iets over de Erfgooiers, maar het fijne weten ze niet. En er zijn in het Gooi toch veel mensen van buiten de regio komen wonen, die wel belangstelling  voor de streek hebben."