Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 1, mei 1989) pag 19


Tentoonstelling Bussumse Waterleiding Maatschappij

Ina de Beer

Klik hier voor de pdf van dit artikell
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Deze tentoonstelling van de maand februari is een grcot succes geweest. Het aantal bezoekers wordt geschat op een aantal van tegen de duizend.
Een tweetal basisscholen (De Meerpaal te Naarden en de Fatima Josefschool te Bussum) werd rondgeleid met een korte uitleg erbij.
Gaarne willen wij namens D O C U M E N T A T I E hier de velen bedanken die hun steentje hebben bijgedragen  tot het welslagen van de expositie (namen noemen we niet).

Heel bijzonder was het bezoek van een Duitser. Met enkele scholieren om zich heen legde ha aan de hand van gereedschap uit, hoe hij het  in zijn land gebruikte toen hij nog jong was.... .   Op mijn verzoek zette hij zijn reactie op papier.

Hieronder volgt de vertaling. 

Ik was erg verrast om over mijn vroegere vakgebied gereedschappen en werktuigen bij U aan te treffen.
Tegenwoordig kan men niet genoeg waarderen dat er mensen zijn die zich met zaken uit het verleden bezig houden.
Komende generaties zullen zich daardoor een idee kunnen vormen wat er allemaal bij kwam kijken om alle burgers van schoon water te voorzien.
Wij moeten alles doen om een schoon milieu te houden anders komt het nog zo ver dat het water net zo kostbaar wordt als G O U D .

Konrad Rothländer