Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 1, mei 1989) pag 17-18


DOCUMENTATIE

van de redactie

Klik hier voor de pdf van dit artikell

Onderstaand treft U een uittreksel aan van de door de afdeling documentatie ontvangen ansichtkaarten, foto's en ander materiaal.

 

H K nrs, 541-542-543-544-545
Het vorderen van het pensionaat "Mariënburg" aan de Brinklaan door de bezetters, had tot gevolg dat Soeurs en pensionaires werden ondergebracht in het doorgangshuis aan de Meerweg nr. 40. Op de foto Soeur Magdalena en Soeur Jozefia, door de leerlingen niet in de wandelgangen, maar wel op de cour -speelplaats- Maggie en Zeef genoemd. Op de andere foto pensionaires gekleed in uniform en wit schort.

 

H K nr. 1401 Een ansichtkaart.
Algemeen bejaardencentrum "De Zandzee" aan de Iepenlaan 354. Het terrein waar nu het bejaardencentrum is bestond vroeger uit een grote witzand vlakte. Het witte stuifzand werd hier en daar opgestoven tot kleine heuveltjes die begroeid raakten met struiken (vlierbes), denneboom-pjes en berken. Het geheel was omzoomd door heidevelden. De Plaggenweg mondde uit op die heide waar men voor de schaapskooien plaggen ging steken. Later werden op dit terrein enkele barakken geplaatst om mensen met een besmettelijke ziekte te kunnen isoleren.

 

H K nr. 1404
Was U in de jaren twintig aanwezig op het sluitingsbal van een dansclub in Hotel "De Rozenboomt' aan de Brinklaan? De grote en vooral duidelijke foto toont de dames gekleed in mooie japonnen waarbij de kantjes en ruches niet ontbraken. De heren in hun beste kostuum dragen geen stropdas maar een t'vader-moordenaar" of een strikje.

 

H K nr. 1422
Straatnamenboek van Hilversum. Ofschoon dit boek betrekking heeft op Hilversum is het ook interessant voor onze Historische Kring. Want enkele Bussumse straatnamen die vóór 1902 tot Hilversum  behoorden, worden hierin vermeld.

 

H K nr. 1423
Het huis van kunstschilder P. van Eeden werd in 1988 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Het huisnummer was 71, het lag links van het huis van Wortel. Dit huis is eveneens afgebroken. De erfpacht op deze huizen was ruim honderd jaar oud. De grondrechten waren dan ook aan de gemeente vervallen. Deze huizen stonden de nieuwbouw in de weg. Axel Langemeijer is de maker van dezetekening.

 

H K nr. 1425
Zes foto's. Om enige verpozing te zoeken trokken moeders met kleine kinderen naar de Zandzee. Met meegenomen schepjes en emmertjes groeven de kinderen een kuil om daarna gezamenlijk de meegebrachte pinda's te pellen en op te peuzelen. Na het afgraven van de Zandzee zag men de lieve jeugd, maar ook ouderen pootje baden. Sinds dit stuk ongerept natuur verloren is gegaan spreken veel Bussummers met veel nostalgie over de Zandzee.

 

H K 1470
Mocht men onverhoopt tot sloop overgaan van het Majella Ziekenhuis, dan weet de Historische Kring zich verzekerd van serviesgoed, waaronder borden, kop en schotels, grote en kleine schalen. Het is gedeeltelijk opgeslagen in ons archief bij de gemeente Bussum. Het monogram op het serviesgoed zal ons blijvend herinneren aan het Sint Gerardus Majella Ziekenhuis.

 

HK nrs. 1426-1427-1428-1429-1430
Dat er prijzen werden uitgereikt voor "het veelvuldig bijwonen der H.Mis" en eveneens voor "Trouw Schoolbezoek" was voor een leerlinge in de jaren 1906 -1910 een grote eer. Hermana van  't Klooster werd op die manier de gelukkige winnares van vijf godsdienstige leerboekjes, "uitgereikt op de Mariaschool, die onder leiding stond der Zusters van O.L. Vrouw." De schenkster stemde toe dat de naam van de op 2 maart 1989 overleden dame mocht worden gepubliceerd.

 

Wilt U nog eens terugblikkeri in het nostalgisch verleden, dan bent U van harte welkom. De heer W. van Berkel is graag bereid te helpen.
Hartelijk dank aan alle schenkers.