Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/1 (1989) inhoud

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 1, mei 1989) inhoud


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

INHOUD

  3 - A.Q.De Flines: De Godelinde
  9 - Ina de Beer: Manufacturenhandel "De Faam"
15 - J.M.Ruijzendaal: Een vliegramp in Bussum
17 - Documentatie
19 - Tentoonstelling Waterleiding
21 - Schenking Frederik van Eeden Genootschap
23 - "Gooise legenden"
25 - Marcus van der Heide: De Famili? Kerp
31 - Echtpaar %gemeijer
32 - Een kattebelletje uit 1852
33 - Actualiteiten
35 - Activiteiten

AGENDA VOOR 1989
Woensdag 7 juni
Maandag 11 september
Woensdag 15 november

Verantwoording illustraties:
pag.3: M.J.M.Heyne
pag.21: foto Ben Bal
pag.27: knipsel "Leer knippende zien", pag.19, 1981 2de druk.
illustratie pag.25, 27, 28: collectie Kerp