Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/1 (1989) colofon

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 1, mei 1988) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Historische Kring Bussum

Doelstellinq
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid  toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCHITECTUUR, DORPSKERN, LITERATUUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMENTATIE en VERZET.

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring door overmaking van minimaal f 20,- op rek. nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het 'CONTACTBLAD' gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f  3,-.

Bestuur
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35 tel. 10114  1405 EJ BUSSUM
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 t.el. 37239  1401 BZ BUSSUM
Th. A. J. Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 tel. 14685  1403 CJ BUSSUM
P.P. Goddijn-Noort secretaris Herenstraat 105 tel. l0871  1406 PC BUSSUM
W.A.H. Voorneman-Prins Pr. Willem van Oranjelaan 1   1412 GJ NAARDEN tel. 40906 tweede secretaris
G.I. de Mol van Otterloo-Ramondt Kam. Onnesweg 72  1402 EK BUSSUM 'contactblad'
W. van Riemsdijk Lijsterlaan 53 tel. 38316  1403 AS BUSSUM

Ledenadministratie 
B. Bal Pluimenmeent 2 1218 BJ HILVERSUM

Redactie Contactblad
F.H. Bos Redactieadres Verslaggeving Stargardlaan 10 tel. 41382  1404 BD BUSSUM
G.I. de Mol van Otterloo-Ramondt Redactieadres Verslaggeving Kam. Onnesweg 72 tel. 30421  1402 EK BUSSUM

Advertenties
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: J.W.D. Kuyl. te. 14235 Voormeulenweg 45  1402 TH BUSSUM