Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 22-23


Schenkingen

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

HK no.1021 
Grote foto. Om naar de Sint Theresia bewaarschool en de St. Agnesschool te gaan, moest de schooljeugd uit de omgeving van de Lammert Majoorlaan gebruik maken van de brug over de haven,  de Simon Hendrik Veerbrug;  in de volksmond het voetgangersbruggetje.  In de zomer was dat best leuk, want boven op de brug staande kon je  steentjes in het water gooien die kringetjes vormden.  In de winter gaf de gele ijzeren brug voor de kinderen veel narigheid.  Sneeuwde het dan waren de roestige bouten in de treden niet te zien en bovendien erg glad. Met twee handen moest je dan de leuning van de brug stevig vasthouden om niet het gevaar te lopen ruggelings naar beneden  te glijden met alle pijnlijke gevolgen van dien. 

HK no.1101 
Twee foto's. Villa "Coletta" op de Graaf Florislaan 6 werd in 1898  gebouwd voor bewoner H.G. Holsboer. Hij was eigenaar van een delicatessenzaak in de Kalverstraat, later van Formosa. 

HK no. 1142 
Grote foto. Het schoolreisje van de kinderen van de eerste en tweede  klas van de Koningin Wilhelminaschool in 1919-1920.  Meisjes gekleed in zomerjurkjes met lange mouwen en een hoed, jongens  in hun matrozenpakjes. Dat was zeventig jaar geleden de "outfit" voor een schoolreisje naar...Valkeveen aan de toenmalige Zuiderzee.  De meester droeg een drie-delig pak en panamahoed. Enkele kinderen hadden voor deze stranddag hun kousen en schoenen uitgetrokken. De interessante foto toont niet alleen de kinderen en de meester maar ook....de opgestapelde hoge schoenen. 

HK no. 1157 
Boekje. Hoe in 1930 duizenden mensen op de Brink samenstroomden om hun favoriet Bertus Hamersveld aan te moedigen, is beschreven in het boekje "De Blauwe Prins". 

HK no. 1170 
Het ontwerpplan voor de restauratie en herplaatsing van de Wilhelminafontein. De ingebruikneming geschiedde onder grote belangstelling op 6 september j.l.  Na het openen van de kraan door  burgemeester W. Holthuizen werden goudvissen te water gelaten. Enkele dagen later  ontdekte een wandelaar naast de fontein een snoek met in zijn bek....  een goudvis. 

HK no. 1171 
Twee fcto's. Kees Oosterbaan, Harry Vroom en Otto Langemeyer behoorden tot de kinderen die deelnamen aan de Kindheidprocessie die in 1927  werd gehouden. Op de tweede foto is Joop Langemeyer voor die gelegenheid in kardinaalskleding gehuld. 

HK no. 1174 
Foto en document. Onder het toeziend oog van schaapherder Teunis Boele -bijgenaamd Teus de Bok- graasden zijn schapen op de heide. Teunis was gehuwd met Johanna Splinter. Het document toont de aangifte van het overlijden van hun twee maanden oude dochtertje Alida op 7 september 1873. Het document vermeldt tevens dat de schaapherder niet kon schrijven. Belangrijk zal de schaapherder dit niet gevonden  hebben, zijn schapen konden immers niet lezen.

HK no. 1175
Zijn "Ford'' of Adler" liet men in 1908 onderhouden en repareren.  garage De Fiouw aan de Herenstraat 54b. 

HK no. 1176 
Ansichtkaart. De in 1898 in Noorse stijl uit hout opgetrokken villa "Fürüheim" die was gelegen aan de Koningslaan, hoek 's Gravelandseweg.  Na afbraak van deze prachtige villa verschenen op die plaats  schakelbungalows. 

HK 1021.
Grote foto. Bedrijvigheid bij Bussumse haven.

HK 1101.
Twee foto's. Villa Coletta, Graaf Florislaan 6, gebouwd in 1898 voor H.G. Holsboer, direkteur van een delicatessenzaak, later Café Formosa. In 1970 werd deze villa afgebroken om plaats te maken voor 3 bungalows.

HK 1142.
Foto. Het schoolreisje van de kinderen van de eerste en tweede klas van de Koningin Wilhelminaschool.

HK 1157.
Boekje. Hoe in 1930 duizenden mensen op de Brink bijeenstroomden om hun favoriet Bertus Hamersveld aan te moedigen is beschreven in het boekje "De blauwe Prins".

HK 1170.
Het ontwerpplan voor de restauratie en herplaatsing van de Wilhelminafontein.

HK 1171.
Twee foto's uit 1926. De katholieke scholen van Bussum hielden ieder jaar een optocht door Bussum ten bate van de missie. Van alles was te zien: bruidjes, negerslaven, chinezen, ijsbeer uit het St. Olavshuis, "paters" en "zusters", een "kardinaal". De stoet werd geopend door twee herauten.

HK 1174
Foto en document. Teunis Boel -bijgenaamd Teus de Bok- schaapherder. Zijn schapen graasden op de heide. Hij was gehuwd met Johanna Splinter. Aangifte van het overlijden van zijn twee maanden  oude dochtertje Alida op 7 september 1873.

HK 1175
2 foto's. -Koetsier De Fiouw -Garage De Fiouw -Herenstraat 54B.

HK 1176
Ansichtkaart. De in 1898 in noorse stijl uit hout opgetrokken villa Fürheim, die was gelegen aan de Koningslaan, hoek Nieuwe s' Gravelandseweg. Na afbraak van deze prachtige villa, verschenen op deze plek 3 schakelbungalows.

Nieuwe aanwinsten.
Opnieuw mocht de afdeling Documentatie interessante foto's, ansichtkaarte en voorwerpen in ontvangst nemen.
Ja...zo was het toen, zal uw reactie zijn als de heer W. van Berkel de door u gewenste foto's van villa's, scholen en dergelijke laat zien.
'
Namens de afdeling documentatie willen wij de schenkers danken voor hun bijdragen.