Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 4


Terugblik 

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Historische Kring, werd door de Lustrumcommissie een interessante puzzeltocht georganiseerd. Zelfs voor geboren en getogen Bussumers bleek deze tocht een aantal verrassingen te bevatten. Er waren weliswaar geen prijzen uitgeloofd, maar na afloop werden de deelnemers in de bibliotheek onthaald op een drankje en een hapje. Daar kon men tevens door middel van foto's de antwoorden op de vragen te weten komen.

Dat de belangstelling voor de puzzeltocht niet te groot was kwam niet alleen door het onaangename weer, maar vooral omdat 17 september uitgeroepen was tot Monumentendag.

De sfeer was ongedwongen en met een glas wijn in de hand spraken velen met enige nostalgie over "Ons Bussum van toen en nu".  Burgemeester W. Holthuizen gaf acte de présence alsmede de wethouders Mevrouw M. Koning en de Heer P. Reeskamp.
De lustrumcommissie bestaande uit de dames G. de Puy en C. de Jong en de heren M. Heyne en J. Kuyl werd een bouqet bloemen aangeboden. Ook de heer W.van Berkel  -voorzitter van het eerste uur- ontving bloemen wegens zijn grote inzet voor  de documentatie-afdeling.

De Historische Kring kan met genoegen terugzien op een geslaagde viering van dit eerste lustrum.