Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 4/3 (1988) pag 3

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) pag 3


LEZERS REAGEREN

"Over Arie de Bruijn"

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In het  Contactblad, jaargang 3 nr.2   stond een artikel getiteld "TIJDSPIEGHEL" ondertekend met A.d.B.  Misschien vroeg u zich af:  "Wie was A.d.B.?"

Achter deze letters verschool zich de heer Arie de Bruijn, geboren 6 januari 1887 te Vlaardingen en sedert 1921 hoofd van de administratie van gemeentewerken te Bussum. Hij overleed te Bussum in 1963. Tussen de twee uiterste jaartallen lag een overvol leven zoals men zelden ziet. Toen de heer De Bruijn in 1951 net pensioen ging haalde dat bericht de nationale pers omdat zijn activiteiten ver over de grenzen van Bussum reikten.

De Bruijn was iemand die veel geschreven heeft op allerlei gebied. Van hem verscheen het boek "De bouwer en de wet", een bron van kennis voor vakmensen. Hij schreef gedichten onder het pseudoniem Jacob Cats achterneef, en zette de vaderlandse geschiedenis op rijm in de trant van "De Schoolmeester".
In de Gooise pers verschenen in de periode 1928-1932 en de periode 1947-1951 regelmatig artikelen van zijn hand over de geschiedenis van Bussum. Hij bezat grote kennis van muziek en literatuur en was zeer actief ap sociaal gebied. Om enkele activiteiten te noenen: Bestuurslid Chr. Ambtenarebond, secretaris-penningmeester van de Noord-Hollandse Brandweer, voorzitter van de vereniging "Onze Woning", voorzitter A.R. Kiesvereniging, lid Bussumse vrijwillige Brandweer.

 De in ons electronica-tijdperk veelgebruikte woorden: "Ik heb geen tijd" , kende hij kennelijk niet. In zijn geschiedkundige bijdragen over Bussum behandelde hij meestal één onderwerp per bijdrage: b.v. De verkiezingen in Bussum - Gas - Bouwen - Wedrennen - Onderwijs - Post - Natuurschoon enz..
Zijn bronnen waren verrmoedelijk Fabius, raadstukken, oude krantenartikel en zeker vele oude Bussumers. Rond 1930 konden die oude Bussumers nog heel wat vertellen over de ontwikkelingsjaren van Bussum. Hij was een zeer secuur man, derhalve betrouwbaar in zijn verhalen. Zeker was niet alles "nieuw" wat hij schreef maar veel was toch aanvullend.

 

'Over Villa Delta'

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De bekende onderzoeker van Naardens historie de heer H. Schaftenaar reageerde op het artikel "Villa Delta".(Contactblad jaargang 4 nr. 2 augustus 1988)
In het Rijksarchief te Haarlem had hij een aantal notariële acten aangetroffen over de jaren 1833 -1834 opgemaakt door notaris De Roeper betreffende de familie Bodeman.
Hij kreeg de indruk dat J.H. Bodeman meer percelen grond bezat dan uit de boedelscheiding van 1842 (zie b.g. Contactblad) zou mogen worden geconcludeerd. Ook adviseerde hij de acten van notaris  Thierens na te gaan.

Voor de kennis van Bussum is het inderdaad van groot belang van deze stukken kennis te nemen. Dit kunnen wij het beste doen in teamverband. De vraag is dan ook: wie wil daarbij helpen. De heer Schaftenaar gaf reeds een aantal aanknopingspunten op. Via een gezamenlijk onderzoek stuiten wij mogelijk op nog andere belangrijke gegevens.