Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 4/3 (1988) inhoud

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) inhoud


INHOUD

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

2     Van de redactie
3     Lezers reageren
      G. Langemeijer
4     Een belangrijke schenking
      G. Langemeijer
      Terugblik
      I. de Beer
5     De laatste dag van het jaar.
      I. de Beer
9     Villa Delta -Vervolg vorige aflevering.
      G. Langemeijer
12    Uitslag puzzel van mevrouw N. Langemeijer.
13    Anne Biegel.
      Matthijs Klinkert.
17    Straatnamen in de 19e eeuw
      M.J.M. Heyne
22    Schenkingen aan de dokumentatie
      I. de Beer
30    Agenda activiteiten in de regio

Het Jaarverslag over 1988 en de agenda voor de jaarvergadering alsmede het financiële overzicht zijn voor de leden los bijgevoegd in dit nummer van het Contactblad.


Kopij voor het volgende nummer bij de redactie in te leveren vdór 15 maart 1989.