Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 4/3 (1988) colofon

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 3, december 1988) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Historische Kring Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder.  De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCHIITECTUUR, DORPSKERN, LITERATUUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMENTATIE en VERZET.

Lidmaatschap 
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het "CONTACTBLAD" gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,-

Bestuur 
G.M. Langemeijer   voorzitter Regentesselaan 35 1405 EJ BUSSUM tel. 10114
H. Marres -Schretlen    vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM tel. 37239
Th. A. J. Meyer     penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM tel. 14685
A.C. Leenders-Schreiner Groot Hertoginnelaan 27 1405 EB BUSSUM tel. 36484
W.A.H  Voorneman-Prins   resp. eerste en tweede secretaris  Pr. Willem van Oranjelaan 1 1412 GJ  NAARDEN tel. 40906  
J.W. D. Kuyl Voormeulenweg 451402 TH  BUSSUM tel. 14235
W. van Riemsdijk Karel Doormanlaan 126 1215 NR HILVERSUM tel. 035 -42309

 Redactie Contactblad
E. Witteveen Brediusweg 14a tel. 136 30 (redactie-adres )
F. Bos Stargardlaan 10 tel. 41382 (verslaggeving)
G .de Mol van Otterloo Kam.Onnesweg 72 tel. 30421 (verslaggeving)

Advertenties 
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: Brediusweg 14a Bussum