Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 15


Agenda / activiteiten in de regio

E. Witteveen-Brenninkmeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Blaricum
17 september     Open monumentendag. Het programma bevat wandelingen, bezichtigingen, tentoonstelling en een show van koetsen.
Inlichtingen: H.K. Blaricum - Tel. 02153 -83857

's Graveland  
17 en 18 september      De Vereniging tot Behoud van Natuurnonumenten houdt "open huis" op het landgoed Schaep en Burgh.

Hilversum   Exposities in het GOOIS MUSEUM.
t/m 5 september     Het stenen tijdperk. 
16 septenher t/m 20 november     Op Tafel. tafelgerei en eetgerechten van 1500 -heden.
27 augustus     "Open dag" van het Goois Museum. Er zijn diverse activiteiten: Optocht van de Hilversumse Schutterij. Historische Markt. Presentatie van Gooise Historische verenigingen. Demonstratie van oude ambachten, waaronder: imkerij, pijpen maken, pre-historisch aardewerk, kruiken (kruiken maken) etc. Klederdrachtenshow van Huizen en Naarden. Tot slot: Trekking Loterij.
17 september  Open Monumentendag. Bezichtiging van het raadhuis, Goois Museum, Oud Katholieke Kerk, R.K. St. Vituskerk.
Inlichtingen:
H.K. Hilversum -Tel. 02158 -3530 , Streekarchief, Oude Engweg 23
Publikatie van het streekarchief: Verslag over de jaren 1984 t/m 1987. Archiefcursussen worden weer in het voorjaar 1989 gegeven.

Huizen 
t/m september     Collectie Huizer Museum in De Boerderij met o.a.: een huiskamer van een vissersgezin anno 1900, een fotoexpositie "Huizers in werk en vrije tijd", en een diaserie. Het bakkerijmuseum is gevestigd op 50m. afstand van de Boerderij. Beide  musea zijn geopend: elke di.-do. en zaterdadmiddag van 14.30-16.30 Na 1 oktober is de kollektte te bezichtigen op afspraak. Inlichtingen: Mevrouw Rebel, teL. 02152 -54591
Voortduremd wandelingen door Oud Huizen onder leiding van Mevrouw A. Keuyning -Teeuwissen. Tel. 02152 -54776 op afspraak.
17 september     Viering "Huizerdag" op de landelijke monunentendag. Er zijn rondleidingen door de vissersbuurt, een tentoonstelling van scheepsmodellen (botters) en schilderijen over de visserij. Openstelling Oude Kerk en beklimning van de toren, historische optocht. Inlichtingen: H.K. Huizen -tel. 02152 -54264.

Laren
17 september     Open monumentendag. Er worden wandelingen georganiseerd langs karakteristieke plekjes van het.oude dorp. Inl.: H.K, Laren tel. 02153 -82484.

Naarden
17 september t/m eind oktober     Expositie "Forten rondom Naarden". Organisatie: Werkgroep Vestingstad Naarden, Stichting Menno van Coehoorn en-Stichting Vrienden van de Vesting. Plaats: Vesting Museum Naarden.

Weesp
17 september     Programna Open Monumentendag. Een paardetram rijdt langs historische punten in het stadje. Bezichtiging van het fort en diapresentatie over de geschiedenis van Weesp. Voorts een historische wandeling. Inl. H.K. Weesp - Inlichtingen H.K. Weesp -02940 -11261.