Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 4/2 (1988) pag 14

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 14


Nieuwe aanwinsten voor de afdeling documentatie

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Ingezetenen van Bussum en zelfs van ver daar buiten zijn graag bereid historisch materiaal uit het heden en verleden af te staan aan de H.K.B. Dat blijkt uit de vele ansichtkaarten van kerken, scholen en winkels, villa's, parken en straten. En ook de interessante foto's die de afdeling documentatie bereikten. Het is onmogelijk al deze schenkingen in dit blad te publiceren. Daarom willen wij volstaan met een korte beschrijving van een aantal hiervan.

HK nr. 942 -foto-
In 1879 stichtte H.F. Grivel villa "Gabriëlle". Ten tijde van A.W. Krasnapolsky veranderde in de periode 1898 -1912 de naam in villa "Anna". Tot 1975 werd deze villa -gelegen aan de Graaf Florislaan 2- bewoond door de familie Moenking. Op dit terrein is thans de Gooiland Mavo gevestigd.
HK nr. 943 -3 foto's -
Naast de voormalige bioscoop "Palet", voorheen Flora Bio, aan de Havenstraat was een snoepwinkel "De witte Olifant". Eigenaar Dolf Böhm en zijn vrouw Jeanne (Jenny) Böhm -Flentrie woonden boven de winkel. Op de foto staan voorts op het balkon -naast neven en nichten- zijn twee zonen Frans en Dolf. Hun nog in leven zijnde echtgenotes wonen respectievelijk in bejaardenhuis "Spieghelzicht" en de "Zandzee", op de hoge leeftijd van 92 en 86 jaar. Later werd "De Witte Olifant" verplaatst naar de Havenstraat, hoek Wilhelmina-plantsoen. Thans is daar een byouxwinkel.
HK nr. 981
Een Bussumse die graag rommelmarkten bezoekt vond in Groningen plakboeken over Bussum. Zij heeft deze geschonken aan de H.K.B.
HK nr. 982 -Snapshots.
Ansichtkaarten doen het altijd, maar een mapje snapshots met tien afbeeldingen van ons dorp in 1900 is toch wel bijzonder. Het mapje bevat o.a. foto's van de Brediusweg, Kerkstraat, Kapelstraat en de haven.
HK nr. 992 -foto -
De Godelinde Stichting werd in 1917 gebouwd door toedoen van K.P.C. de Bazel. De grote en duidelijke foto werd gemaakt tijdens de opening. Het opsporen van de namen van personen is op gang. Daarvoor worden Bussumers op zeer hoge Leeftijd ingeschakeld. Enkele namen zijn tot nu toe achterhaald, w.o. burgemeester De Bordes en diens echtgenote, aannemer Schipper, bouwmaterialen Fa. Feij en de heer Gieb die in textiel handelde. Een 88-jarige Bussumer herkende op de foto de heer G.A.P. de Kort. "Wij noemde^ hem Gappie", lachte hij
HK nr. 994
Foto genomen in 1933 na de brand van de leerfabriek "Koelit" op de Huizerweg.
HK nr. 1014.
Het reilen en zeilen van de P.T.T kunt u lezen in een folder waarin de openingstijden en tarieven in 1920 vemeld zijn.
HK nr. 1018
Een pentekening van villa "De Olmen" werd gemaakt door Axel Langemeijer in 1981.
HK nr. 1025
Foto toont de Baaierokkenbuurt in 1910. Wist u dat de vrouwen de baaienrok maakten van baai, een zware zwarte stof? Deze stof werd niet alleen verkocht bij Grimmelt in de Kapelstraat maar ook bij magazijn "De vlijt". Dit magazijn was gevestigd op de Brinklaan, hoek Havenstraat. (Thans Halfords b.v.)
HK nr. 1087
Water is er altijd geweest, maar water moet ook zuiver zijn. Hierover kan men lezen in het boek "90 jaar Bussums bronwater 1898 -1988".  Dankzij de inzet van ons lid de heer A.Jansen beschikt de documentatie (in bruikleen) over het totale archief van de Bussunsche Waterleiding Mij. vanaf 1896.
HK nr. 1087
Uit Laren ontving de documentatie herinneringsprentjes uit 1943 van het 40-jarig priesterfeest van pastoor G.J. van Schaik, pastoor/oprichter van de kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand  op de Brinklaan.
HK nr. 998
De aanwezigheid van Hema en Albert Heyn en andere winkels op de Veerstraat doen niet vermoeden dat daar in 1905 een sloot liep. Aan het einde van de sloot stond het huis dat werd bewoond door aannemer Nol de Kort. In die jaren sprak men van de Veerlaan.

Een bezoek aan de afdeling Documentatie bezorgt u ongetwijfeld een nostalgisch uurtje. Bovendien weet u zich daarbij gesteund door de heer W. van Berkel.
Rest ons alle schenkers te danken voor hun bijdragen.