Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 4/2 (1988) pag 5

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 5


100 jaar Kook-Huishoudschool

A. Leenders-Schreiner

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Naar aanleiding van de oprichting van de eerste kookschool, honderd jaar geleden in Den Haag, houdt Ans Terschuur een kleine tentoonstelling over het huishouden vroeger.

Het had al heel wat pennen in beweging gebracht voordat de kook- en een paar jaar later de huishoudschool gerealiseerd waren. Het een en ander kan men lezen in het tijdschrift "Eigen Haard" uit die tijd.
In "Eigen Haard" uit 1895 staat vermeld dat de "Nieuwe Huishoudschool" in Amsterdam (de oude was na een paar jaar gesloten omdat het gebouw al snel te klein bleek) drie keukens had, waarover één staat vermeld: "De beneden keuken is zo eenvoudig mogelijk ingericht met het oog op de volkslessen. Hier vindt men inplaats van gas een paar petroleumstellen; hierdoor worden de geemailleerde pannen door stenen vervangen; hier is alles zo ingericht, dat de meisjes niet verwennen door het gebruik van allerlei instrumenten, die ze zich thuis toch niet kunnen aanschaffen.

Op de tentoonstelling van Ans Terschuur ziet men verder een overzicht van keukengerei, kookboeken van vroeger en wat er alzo van een dienstbode werd verwacht in die tijd.
Tevens zijn er kledingstukken en gebruiksvoorwerpen van rond de eeuwwisseling te zien.
De kortdurende tentoonstelling is geopend elke donderdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur, Brinklaan 146B, Bussum  Telefoon: 02159 -11225 
Toegang f 2,50.