Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) colofon


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De Historische Krinq Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en  "geschiedenis" van Bussm in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCHITECTUUR, DORPSKERN, LlTERATUUR, OUDHEIDKAMER, DOCUMENTATIE en VERZET.
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanelden door overmaking van minimaal f 20,- op rekening nummer 55.40.44.544 van de A.B.N. Bank te Bussum t.n.v. Historische Kring Bussum (Girorekening van de bank 184056.), De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de in dat jaar verschenen nunnners van het "Contactblad" gratis. De prijs van losse nunsrrers bedraagt f 3,--

Bestuur       
G.M.  Langemijer  voorzitter                               Regentesselaan 35  1405 EJ Bussum   Tel.  10114 
H. Yíarres-Schretlen  vice-voorzitter                 Vosmaerlaan 5  1401 BZ Bussum Tel.  37239 
Th. A. J. Meyer  penningmeester                        Nachtegaallaan 54  1403 CJ Bussum  Tel.  14685 
A.C. Leenders-Schreiner   secretaris                  Groot Hertoginnelaan 27  1405 EB Bussum  Tel.  36484 
W.A.H. Voorneman-Prins  le en 2e secretaris     Pr. Willen van Oranjelaan 1  1412 GJ Naarden   Tel.  40906 
J.W.D Kuyl   Perscontacten, Contactblad            Voorneulenweg 45  1402 TH Bussum    Tel.  14235 
W. van Riemsdijk                                                 Karel Doormanlaan laan 126  1215 NR Hilversum  Tel. 035-42309

Ledenadministratie   
B. Bal                                                                   Pluimenmeent 2 1218  BJ Hilversum  Tel. 02159 -30829

Redactie Contactblad
F. Bos   Redatieadres, Verslaggeving                                 Stargardlaan 10 1404  BD Bussum  Tel. 41382
G. de Mol van Otter1oo Redactieadres, Verslaggeving      Kam. Onnesweg 72  1402 EK Bussum Tel. 30421

Advertenties
De prijs voor een halve / hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen) Opgave met ontwerp: Voormeulenweg 45  Bussum