Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 4/1 (1988) pag 2

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 1 (april 1988) pag 2


Ter informatie

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Ondanks zeer slecht weer bezochten ± 40 leden de Algemene Ledenvergadering op 10 februari j.l. 

De agendapunten leverden weinig problemen  op. Ons "kapitaal" ad2812,- bleek met f 100,- geslonken te zijn, maar het ledental steeg met 18 nieuwe leden tot 208.  De penningmeester kreeg een warm applaus voor zijn goed financieel verslag. Onze secretaresse mevrouw A.Leenders blijft in functie. Een deel van haar werk wordt overgenomen door: Mevrouw M. Rood-Poelman, Plaggenweg 151 -telefoon 37254 - zij gaat de distributie van het Contactblad regelen, terwijl de heer B.Bal, Pluimenmeent 2, 1218 BJ Hilversumse Meent de ledenadministratie op zich neemt. Zijn telefoonnr is 02159 -30829. Wij blijven nog zoeken naar leden die zouden willen helpen met het typen van ons blad, eventueel bij toerbeurt. Dit jaar zouden wij graag ons eerste lustrum willen vieren, Ook hiervoor is een commissie nodig. Mevrouw C. de Jong, Lange Heul 428 - telefoon 31140 -  zal proberen een feestcommissie te vormen. 

Van groot belang blijft uiteraard het histarisch onderzoek door de leden. Het bestuur zal met enkele leden hierover van gedachte wisselen. Er is veel gebeurd in de afgelopen vijf jaar. Met optimisme gaan we dan ook verder.

 

 

Ons lid Dr. A.C.J. de Vrankrijker behoorde tot de drie Bussumse ingezetenen die op de Nieuwjaarsreceptie De Kleine Johannes kregen uitgereikt. Zijn vele en belangwekkende boeken en andere publikaties over de historie van Bussum en Het Gooi zijn alom bekend.
Talrijk zijn ook de commissies en verenigingen waarvan hij deel uitmaakt en die, behalve dat zij zijn gericht op de historie, eveneens beogen datgene te behouden dat het karakter van onze leefomgeving bepaalt. Het is dan ook zeer terecht dat hij werd onderscheiden en wij wensen hem daarmee van harte geluk.