Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 1 (april 1988) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelstelling:
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid  toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: ARCEIITECTUUR, DORPSKERN, LITERATVUR, OUDHEIDKAMER EN DOCUMENTATIE en VERZET.

Lidmaatschap :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Girorekening van de Bank 184056) ' De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het "CONTACTBLAD" gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,--

Bestuur :
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35 1405 EJ BUSSUM  tel. 10114
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM  tel. 37239
Th. A. J. Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM  tel. 14685
A. C. Ixenders-Schreiner Groot Hertoginnelaan 27 1405 EB BUSSUM  tel. 36484
W.A.H, Voorneman-Prins Pr. Willem van Oranjelaan 1 1412 GJ NAARDEN  tel. 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W D. Kuyl Voormeulenweg 45 1402 TH BUSSUM  tel. 14235
W. van Riemsdijk Karel Doormanlaan 126 1.215 NR HILVERSUM  tel. 035 -42309

Redactie Contactblad
E. Witteveen Brediusweg 14a tel. 13630 (redactie-adres)
F. Bos Stargardlaan 10 tel. 41382 (verslaggeving)
G. de Mol van Otterloo Kam-Onnesweg 72 te1.30421 (verslaggeving)

Advertenties :
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: Brediusweg 14a Bussum

LEDADMNISTRATIE: Hr. B. Bal -Pluymenmeent 2 -1218 BJ Hilversumse Meent Telefoon: 02159 -30829