Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 26/1 (januari 2010) pag. 3: Voorwoord


 

Wat vindt u in dit nummer?

 

Van de redactie

 

Klik hier voor de pdf van dit Voorwoord.


Bussum in de jaren ‘60 en ‘70

De jaren zestig en zeventig staan te boek als roerige jaren. Bekend zijn de gebeurtenissen in Amsterdam, de provo’s en kabouters, de protesten tegen de sloop van woningen voor metro en grote verkeerswegen. Ook Bussum kwam in die tijd in beweging, natuurlijk iets later en iets minder. In dit nummer presenteren we iets van die geschiedenis.

U vindt hier niet het complete verhaal van Bussum in de jaren ‘60 en ‘70, belicht van alle kanten. We hebben gekozen voor een aantal thema’s die aanluiten bij de tijdgeest. Het zijn artikelen van direct betrokkenen, geschreven vanuit persoonlijk perspectief.

Het politiek activisme vanaf begin jaren zeventig, de protesten en de actiebladen, wordt beschreven door Leo Platvoet. Eén van de belangrijke protesten was dat tegen het nieuwe centrumplan. Ben de Veth laat zien hoe de bevolking van Bussum in verzet kwam.

De jeugd roerde zich ook, ze zocht naar een gelegenheid om haar eigen muziek te beluisteren en eigen activiteiten te ondernemen. Rob Hendrikse verhaalt hoe Bussum een eigen poppodium kreeg waar bekende bands optraden. Marleen Durville en Mariet Piebes vertellen hoe het jongerenwerk vorm kreeg. Uit het interview van Joris Cammelbeeck met pastoor Lejeune blijkt dat de jongeren ook een stem kregen in de Katholieke kerk.

Niet iedereen was natuurlijk in actie, veel mensen leefden hun leven; een belangrijke zorg was het krijgen van een goede woning. Peter van Dulst en Sophie Keulemans beschrijven hoe de bebouwing van de Eng in deze tijd afgerond werd. Deze mooie plek aan de hei werd niet bestemd voor luxe villa’s maar voor functionele gezinswoningen.