Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 27/2 (augustus 2011) pag. 3: VoorwoordWat vindt u in dit nummer?

 

Van de redactie


Klik hier voor de pdf van dit Voorwoord.

Het thema van de 25e Open Monumentendag is ‘Nieuw gebruik - Oud gebouw’ en gaat over herbestemming. Oude gebouwen verliezen hun functie en weerspiegelen daarmee de ontwikkelingen van de laatste decennia: de ontkerkelijking, het wegtrekken van industriële bedrijvigheid of nieuwe ideeen over gezondheid en onderwijs. Het zou niet goed zijn alles zonder meer te willen behouden, alleen maar omdat het ouder is dan vijftig jaar. Herbestemming is prachtig als het een beeldbepalend gebouw is waarvoor een passende nieuwe functie gevonden kan worden. Daarmee kan de band met het verleden en de diversiteit van het dorpsbeeld behouden blijven.

De herbestemming van de gebouwen ligt vaak in het verlengde van de oude functie of dicht bij de oude maatschappelijke functie. Het bekendste voorbeeld is wellicht verbouw van de St. Vitus- en de Vredeskerk. Hans Jonker laat zien hoe de kerken met passen en meten voor woningbouw geschikt zijn geworden. Op kleinere schaal is dat gelukt bij het kerkje aan de Iepenlaan; de nieuwe bewoners Ellen en Gerard Groten beschrijven hoe ze de ruimte verbouwen tot woonruimte.

Er zijn veel scholen in Bussum in onbruik geraakt. Klaas Oosterom geeft een overzicht van scholen die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Bijzondere aandacht gaat naar de Bijbelschool die omgetoverd werd in kinderdagverblijf Bommelburcht. Ook dicht bij de oorspronkelijke bestemming is de Rozenboom gebleven. Nel Krijnen-Van Gog beschrijft de geschiedenis van herberg tot Grand Café.

Het badhuis aan de Koopweg heeft nog steeds een maatschappelijke functie. In het artikel van Jacques Poissonnier is te lezen hoe de baders met hun handdoek zijn vervangen door bezoekers van het wijkcentrum.

Fort Werk IV ten slotte heeft de grootste verandering van functie ondergaan. Jaap van Welsen toont hoe de militaire functie heeft plaats gemaakt voor een creatief-artistiek gebruik.

Bussum heeft op herbestemmingsgebied meer te bieden dan wat hier beschreven wordt. De watertoren is natuurlijk een geslaagd project. En van Bensdorp en militair terrein Crailo kunnen we hopelijk in de toekomst nog veel moois verwachten.