Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 24/1 (2008) 3

Bussums Historisch Tijdschrift 24/1 (maart 2008) pag. 3: Voorwoord


Wat vindt u in dit nummer?

Een vervolg op Bussum en de Televisie en de Canon van Naarden/Bussum

Jaap van Hassel, coördinator werkgroep Televisie & Eric de Ruijter, redactie

Klik hier voor de pdf van dit Voorwoord.

Wij hebben veel positieve reacties gekregen op het themanummer “Bussum en de Televisie” in 2007, zelfs vanuit het buitenland. De werkgroep “Bussum en de Televisie” heeft toen niet alles kunnen plaatsen, vandaar dat u in dit nummer nog een aantal artikelen tegenkomt die meer vertellen over de invloed van de TV op het dagelijkse leven in Bussum.

De werkgroep is bovendien bezig met het organiseren van een tentoonstelling over dit thema. Naar verwachting zal die in het najaar plaats vinden. Nadere mededelingen volgen op onze website en in de dag-en weekbladen. De vele interviews met medewerkers uit het Bussumse televisietijdperk zijn vastgelegd op een DVD die tijdens de tentoonstelling zal verschijnen.

De werkgroep heeft van veel mensen foto-, filmmateriaal en documentatie ontvangen. Daarvoor grote dank. Een paar namen moeten genoemd worden van personen die meegewerkt hebben aan het opgraven van deze geschiedenis. Hun naam was in het vorige nummer weggevallen: J. Schimmel, A.R. Woudsma, H. Postma, M. Galjaard en J. Martens.

In dit nummer verder twee vervolgverhalen. Martin Heyne gaat verder met zijn meerdelige Geschiedenis van Bussum (deel 7) en Nel Krijnen-van Gog schetst het tweede deel van de geschiedenis van de Rozenboom.

Een groot deel van het tijdschrift wordt in beslag genomen door de Canon van Naarden/Bussum. Een commissie heeft zich over de eerder gepubliceerde groslijst gebogen en is gekomen tot tien thema’s die een goed inzicht bieden in de Naardense en Bussumse cultuur en geschiedenis.