Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 23, nummer 2 (september 2007) pag. 1


Inhoud

 (van de redactie)

(Van dit artikel is nog geen pdf beschikbaar)
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

 

      
 
Foto: Jos Ketelaar

Foto omslag: boven - Isaac da Costalaan, onder - Bilderdijkplantsoen

INHOUD
Bussums Historisch Tijdschrift
• Wat vindt u in dit nummer? 3
• Het ontstaan van de Godelindebuurt 4
• Het monumentale van de Godelindebuurt (interview) 11
• De bebouwing van het Vondelkwartier 13
• Dr. A.C.J. de Vrankrijker, een Bussums icoon 17
• Het ontstaan van het Brediuskwartier 19
• Belevenissen in het Brediuskwartier 24
• Paul Berger: een tevreden bewoner van het Brediuskwartier 26
• Wie heeft het Brediuskwartier ontworpen? 29
• Monumenten van de 21e eeuw smelten Naarden en Bussum samen 35
• Ruimtelijke kwaliteit in Bussum 37
• Wandelingen door de buurten 39
• Colofon 40

DE VERENIGING
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis
van Bussum en omgeving in het bijzonder. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrum in stand te houden, een tijdschrift
uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaal
verzamelen, bestuderen en publiceren.