Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 23/1 (2007) 46-47

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 23, nummer 1 (mei of juni 2007) pag. 46-47


Nog meer noodoplossingen 

Jaap van Hassel

Klik hier voor de pdf van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Aan het eind van de jaren vijftig leidde de toename van het aantal uitzendingen tot een groeiend ruimtegebrek in de studio’s. De Nederlandse Televisie Stichting zag geen andere oplossing dan het treffen van noodvoorzieningen door de huur van diverse kleinere bedrijfspanden rondom de Irenestudio en de Vitusstudio. Voor de decorbouw kon de het produktiebedrijf hier geen geschikte hal vinden en werd aan de rand van Bussum een loods gehuurd.

       
 
Kerkstraat 18

 

Kerkstraat 18

De voormalige slagerij aan de Kerkstraat werd door de NTS gehuurd in de jaren 1959 en 1960. Het deed dienst als magazijn.

      
De reportagetrein draait de Nieuwstraat in.
Op de hoek de NTS-magazijnruimte
 

 Veldheimerlaan / Nieuwstraat

Op de hoek van de Nieuwstraat en de Veldheimerlaan stond langere tijd een gebouwtje leeg. De NTS kon het  nog wel gebruiken als magazijn.

 

      
 
Kapelstraat 47a

Kapelstraat 47a

De Afdeling Huistechniek van de NTS was een aantal jaren ondergebracht in dit pand aan de Kapelstraat. Deze afdeling legde zich toe op het onderhoud van studioinventaris zoals de licht-installatie.

 

Plaggenweg achter nummer 17

       
Plaggenweg 17
 

Aan de Plaggenweg stond achter nummer 17 een opslagplaats van aannemer Dieters. De loods is bij de oudere Bussummers bekend als “de Favetex”, een kledingdiscount.

De ruimte was hoog genoeg om decorstukken te kunnen vervaardigen. De afstand van de studioruimten noodzaakte wel tot een omslachtig vervoer over straat. In de eerste tijd werd hiervoor een oude legertruck gebruikt. Vaak vond ’s nachts het verwisselen van de stukken tussen de Plaggenweg en de Kerkstraat en Sint Vitusstraat plaats.