Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 23, nummer 1 (mei of juni 2007) pag. 41


Koningslaan 12

 Chris Leenders

Klik hier voor de pdf van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

      
 
Koningslaan 12

In 1957 werd door de NTS overgegaan tot de aankoop van een villa aan de Koningslaan. Deze was toen al niet meer als woonhuis in gebruik. Na de oorlog was in de villa een dependance van de Brandsmaschool gevestigd en later had toneelschool “Ons Lekenspel” er haar onderkomen.

De snel groeiende televisiestichting bracht op de Koningslaan haar financieel-economische dienst en haar algemeen secretariaat onder. Later vertrokken deze afdelingen naar Hilversum en werd de villa de dienstwoning voor de toenmalige voorzitter van de NTS, de heer E. Schüttenhelm.

De villa werd in 1959 intensief verbouwd en naar de smaak van die tijd gemoderniseerd. Door die verbouwing is het oorspronkelijke karakter van de villa grotendeels verloren gegaan. Tot aan zijn pensionering heeft de heer Schüttenhelm er gewoond. Daarna werd de villa door wat inmiddels de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) geworden was in gebruik genomen als tekenkamer.

Nadat de villa tijdelijk dienst deed als huisvesting van de regeringscommissaris bij de NOS werd deze in 1985 te koop aangeboden. Uiteindelijk werd het huis in 1986 verkocht en kreeg het weer op uitdrukkelijk verzoek van de NOS een woonbestemming.