Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 29/2 (augustus 2013) pag. 38-39


4. Burgemeesters aan het woord:
Rinske Kruisinga - eventjes burgemeester (december 2012 tot juli 2013)

Jan-Willem Henfling

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Rinske Kruisinga werd in zeer korte tijd een typische Bussumse. Zij is namelijk forens. Geen gewone, want zij werkt niet aan de Amsterdamse Zuidas, maar op ons stadhuis en zij woont in Nederhorst den Berg. Eind 2012 werd Kruisinga waarnemend burgemeester van Bussum.

 

Wanneer hoorde u voor het eerst van Bussum?

“Dat zal wel geweest zijn in de auto met mijn vader als we over de rijksweg in de richting van Amersfoort reden. Daar heb je nog steeds die witte toren staan met vlak daarna het enige ANWB-bord waar Bussum op staat. En natuurlijk wist ik ook van school waar Bussum ligt, want toen leerden we alle spoorwegstations nog. Een echte aanleiding was er niet om Bussum te gaan kennen. We kregen erg laat TV. Ik was toen een jaar of 15 en heb Bussum nooit in verband gebracht met televisie.”

Wat was uw beeld van Bussum?

“In 1990 kwamen we in de Gooi en Vechtstreek wonen en leerde ik Bussum vooral kennen in verband met de winkels. Mijn beeld was dus dat van winkels, veel groen en de hei. Een hei die niet eens van Bussum is, maar die we wel ervaren als de Bussumse hei. En, o ja, ik kwam vaak bij rozenkweker De Wilde en we bezochten natuurlijk 't Spant. Mijn beeld werd completer in mijn bestuurlijke periode. Ik had de portefeuilles cultuur en zorg en heb dus van alles geopend. Ik was betrokken bij Fort Werk IV en met Arie Gouka heb ik een fietstocht gemaakt langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Mijn beeld is nu wel gevarieerder. Je hebt het karakteristieke en groene Spiegel, het centrum met de winkels, maar ook de wat rommelige Laarderweg. En ik was blij verrast te merken dat hier veel uitgaansleven is en veel vrijwilligerswerk.”

Is er iets als een ‘Bussumse identiteit’?

“Bussum ervaar ik als sober en doelmatig. Het moet goed zijn en er ook goed uitzien. Een dorp zonder hypes en bestuurlijk rustig. Hier zijn geen grote vraagstukken, anders dan de spoordoorsnijding en daar kunnen we zelf maar weinig aan doen. Het is hier aangenaam leven en zo houden we het graag. Dat degelijke zie je ook terug in de politiek. Bijvoorbeeld, de Bussumse VVD’er is eigenlijk een Groen Linkser.”

Waar gaat het naar toe met Bussum?

 “De ruimtelijke ordening blijft zoals het is. Je zult zien dat de eigenheid blijft, ook na de herindeling. Bussum zal ontdekken dat, door de toekenning van rijkstaken, alles op grotere schaal zal moeten. Na de invoering van de wet op de maatschappelijke ondersteuning merkten we dat voor het eerst. Bepaalde taken samendoen met andere gemeenten lijkt een oplossing, maar waar gaat de raad dan nog over? Dat Bussum en Naarden samengaan spreekt voor zich. Maar Naarden wil niet alleen met Bussum en met die realiteit moeten we rekenen. De andere partner bij de fusie vinden we eerst op inhoud: met wie kunnen we goed samenwerken in het sociale domein? De Hilversumse Meent samenvoegen met Bussum en Naarden is geen optie. Grenscorrecties liggen nog scherper dan de herindeling. De G4 hebben we kunnen tegenhouden, maar wat Bussum politiek bereikte in het tegenhouden van dat idee zal geen tweede keer lukken. Er gaat veel veranderen qua bestuurlijke dynamiek, maar de mensen zullen er niet veel van merken.”

Het thema van de open monumentendag is ‘Macht en Pracht’. Hoe verbindt u dat met Bussum?

“Niet. Bij pracht zou ik denken aan het Rijke Roomse Leven. Pracht zie je wel in verschillende villa’s, maar daar staat dan meteen een hoge heg voor. Het gemeentehuis heeft ook al niet veel pracht. En macht? Hier doen we niet aan machtspolitiek.”

 

Kruisinga is Rotterdamse bij geboorte (in 1949) uit een Fries ouderpaar. Ze begon haar carrière in 1969 bij een reclamebureau en werkte vervolgens bij Stork in Utrecht. In 1972 volgde ze haar man naar Bangladesh (volgen … ja dat deden echtgenotes toen nog). Hij leerde mensen op het platteland hoe je het erf benut voor kleinschalige tuinbouw en zij deed vrijwilligerswerk.
Na terugkomst in Nederland werkte Kruisinga achtereenvolgens bij de reclassering, de gezinsvoogdij en de pleegzorg. In 1992 werd ze directeur van de Landelijke Instelling voor Reclassering van het Leger des Heils en vanaf 2001 was ze daarnaast interim directeur van de Ambulante Jeugdhulpverlening van het Leger des Heils. Voor de duidelijkheid: Kruisinga is geen kerkelijk lid van het Leger des Heils. Ze was actief in het CDA en vanaf 1999 Statenlid bij de provincie Noord-Holland, waar ze de zetel bezette van onze Bussumse Ria Smeele, die dat jaar met pensioen ging. Van 2003 tot 2011 was ze lid van de Gedeputeerde Staten met Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille.