Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 29/2 (2013) 3

Bussums Historisch Tijdschrift 29/2 (augustus 2013) pag. 3


Wat vindt u in dit nummer?

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het tweede Bussums Historisch Tijdschrift van 2013 is gewijd aan de landelijke Open Monumentendagen, met als thema ‘Macht en Pracht’. Op zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. organiseert de Historische Kring diverse activiteiten rond dit thema. Zo kunt u een kijkje nemen op het terrein van de (voormalige) Kolonel Palmkazerne en zijn er rondleidingen in het gemeentehuis.

Open Monumentendagen 2013:
Macht en Pracht in Bussum
 
   

Op de middenpagina’s van dit tijdschrift vindt u een (uitneembaar) overzicht van de diverse locaties en het programma van activiteiten.

In het eerste artikel beschrijft Alexaner Overdiep de achtergronden van het Bussumse gemeentehuis, waar de macht van ons gemeentebestuur is gezeteld. Het is gebouwd in de jaren '50 van de vorige eeuw door de gerenommeerde architect ir. C. Wegener Sleeswijk. De meningen over (het uiterlijk van) dit gebouw zijn niet onverdeeld positief, maar de ontstaansgeschiedenis van ons gemeentehuis is hoe dan ook interessant om nader te beschrijven.
Een volgend onderwerp vormen de meest significante lokale machthebbers, de burgemeesters van Bussum. Titia van der Zee en Luud Wierenga beschrijven in het artikel ‛Grote Heren van Bussum’ een aantal overleden burgemeesters die Bussum heeft gekend vanaf 1817, het jaar waarin Bussum een zelfstandige gemeente werd.
Jan-Willem Henfling heeft de nog in leven zijnde (oud) burgemeesters geïnterviewd. Deze interviews staan verspreid tussen de overige artikelen.
De macht van leger en politie was in Bussum zichtbaar met de Kolonel Palmkazerne, het politiebureau en de Marechausseekazerne. Jaap van Welsen schetst in het artikel ‛De macht onder dak’ de historie en ont staansgeschiedenis van deze gebouwen en de ontwerper van de Palmkazerne, legerkapitein Boost.
In een volgend artikel wordt door Jaap van Welsen de pracht beschreven van het juweliersvak met een beschrijving van juwelierszaak Geerling, het bekende familiebedrijf dat al 90 jaar in Bussum is gevestigd.
Tot slot is Alexander Overdiep weer aan het woord; hij beschrijft de macht en pracht van kerkorgels. Hij vertelt over het Steinmeyer-orgel dat eind 2012 in de Koepelkerk is geplaatst en gerenoveerd. Het magis trale geluid van dit orgel is te horen tijdens de Open Monumentendagen. En hij geeft een summier college orgeltechniek.

 Wij hopen dat de artikelen u op plezierige wijze ‘Macht en Pracht’ in Bussum beschrijven, en graag zien wij u bij de diverse activiteiten van de Open Monumentendagen 2013.