Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 16

Brinklaan 87, Het oude raadhuis

Nol Verhagen

    bht38 1m01t
 
 Het Raadhuis in 1947
 

 

   bht38 1m02t
 
 De Nieuwe Brink, 2022

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

Tot 1961 werd het centrum van Bussum gesierd door een neo-renaissancistisch raadhuis, ontworpen door gemeente-architect J.H. Everts en geopend in 1884. Het was het eerste echte raadhuis van Bussum, dat door de aanleg van de spoorlijn aan de vooravond stond van een enorme bevolkingstoename: van 1300 inwoners in 1873 tot bijna 15.000 in 1914.

Wanneer we er nu op de foto naar kijken zien we een pittoresk gebouwtje, maar voor het Bussum van die dagen was het een enorm gebouw, dat aanvankelijk dan ook tevens dienst deed als postkantoor, politiebureau, brandweerkazerne en gevangenis.
Al in 1906 moest het ingrijpend worden verbouwd en werden de nevenfuncties afgestoten.

Bussum bleef maar doorgroeien, tot zo’n 30.000 inwoners in 1945. Begin jaren vijftig werd daarom de bouw van een nieuw gemeentehuis ter hand genomen, dat in 1961 werd geopend.

Het oude raadhuis werd gesloopt, waarna het terrein nog jaren­lang braak bleef liggen. Uitein­delijk werd daar winkelcentrum de Nieuwe Brink gebouwd, een nogal brute ingreep in de oude dorpskern, die nog altijd wordt gezien als een planologische miskleun.