Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 38/1 (2022) 11

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 11

Brinklaan, Havengebied

Nol Verhagen

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

  bht38 1h01t 

Het plaatje rechts geeft de situatie weer omstreeks het jaar 1890. De Bussummervaart liep met twee armen door tot aan de Havenstraat, die zo’n beetje de noordelijke begrenzing van de bebouwde kom vormde. De haven was niet veel meer dan een aanlegplaats. Langs het water zien we diverse blekerijen liggen. Links zien we op de hoek van de Brinklaan en de Nieuwe Englaan de molen De Eendracht ingetekend, met de Simon Veerbrug. Het gearceerde deel geeft aan waar na 1898 de nieuwe haven zou komen. Ook enkele nog te ontwikkelen wegen zijn aangegeven. De twee armen van de Bussummervaart omsluiten de Veerkamp – net als de Veerbrug genoemd naar Simon Veer, die in het verleden eigenaar was van het gebied.

Bij de herinrichting van het gebied in 1898 werd het zuidelijke gedeelte van de ‘haven’ gedempt en werd er iets verder naar het noorden een echte haven aangelegd. Het zuidelijke deel van de Veer­kamp werd later het Wilhelminaplantsoen, met de Wilhelminakerk uit 1926.

De afbeelding hieronder, uit 1925, geeft ons een blik op de haven die in 1898 was aangelegd. Op de voorgrond de Mariakerk uit 1921. De molen is verdwenen, maar de Veerbrug ligt er nog. Door de toename van het gemotoriseerde vrachtverkeer nam het belang van de haven af. In 1940 werd ook de nieuwe haven gedempt

bht38 1h02t