Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 37/3 (2021) 3

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 3 (december 2021), pag 3

Bussum en de televisie

De redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Onlangs is uitbundig herdacht dat 70 jaar geleden, op 2 oktober, het eerste officiële Nederlandse televisieprogramma werd uitgezonden. Vanuit een kerkje in Bussum, dat inmiddels alweer 30 jaar geleden werd gesloopt. Niet iedereen had veel fiducie in het nieuwe medium en aanvankelijk liep het ook niet zo’n vaart. Maar toch duurde het niet lang voor ook ons land in de ban raakte van de bewegende beelden in de huiskamer. De babyboomers onder ons herinneren zich vast nog wel hoe we op woensdagmiddag massaal neerstreken bij dat ene vriendje of vriendinnetje in de straat waar – halverwege de jaren vijftig – thuis al een televisietoestel stond.
En dat kwam allemaal uit ons eigen Bussum! Al gauw bezette de televisie ieder vrijkomend pand in het centrum en was het een komen en gaan van de BN’ers van die dagen. Even was Bussum de navel van de wereld, of toch in elk geval van Nederland. En toen de publieke omroep naar Hilversum vertrok, namen de commerciëlen hun plaats (gedeeltelijk) in. Met als gevolg dat zich opnieuw beroemdheden van naam in ons dorp vervoegden, onder wie Paul McCartney, George Harrison, Tina Turner, UB40 en The Cure.

  Ook Bussums Historisch Tijdschrift (BHT) blikt terug op deze gedenkwaardige periode in onze geschiedenis. In de persoon van Chris Leenders hebben we zelfs een echte ooggetuige. Hij zat als vroegwijs ventje al vanaf zijn driewielertje met zijn neus overal bovenop en doet verslag van zijn belevenissen. Een andere ooggetuige is Jan Schippers die, soms als medeplichtige, zijn iets oudere broer Wim T zich zag ontwikkelen tot een spraakmakende, baldadige, creatieve en ontregelende maker van radio- en televisieprogramma’s. 70 jaar Nederlandse televisie is een mooi moment om stil te staan bij zijn gedenkwaardige carrière.
Maar er is meer dan televisie. Iny Hoogendijk kwam vijf Bussumse jongens op het spoor die ruim 200 jaar geleden in het leger van Napoleon hebben gediend en gaat aan de hand van de archieven hun gangen na. En verder werden er onlangs in Bussum dertien nieuwe struikelstenen geplaatst. In deze aflevering van BHT het (beknopte) verhaal achter de namen op die stenen en een kort interview met twee van de initiatiefnemers.

  Als laatste: in de vorige aflevering van BHT stond op blz. 18 dat architect Klaas van den Berg de villa Catalpa aan de Bosboom Toussaintlaan heeft ontworpen. Die villa staat echter aan de Gooilandseweg 1. Aan de Bosboom Toussaintlaan 4 staat wel villa Calta, maar die is ontworpen door architect De Gooier, en heeft eigenlijk niets met het artikel te maken.