Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 1 (april 2021), pag 47

Bussum in boeken

Klaas oosterom

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel 
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

In deze rubriek bespreekt Klaas Oosterom boeken die bij het thema van dit nummer passen of boeken die met de geschiedenis van Bussum te maken hebben. De boeken zijn in het Documentatiecentrum van de Historische Kring in te zien en soms op internet te koop.

Drie gebonden delen met voorop de wapens van
Naarden, Bussum, Laren, Huizen, Hilversum en
Blaricum rond een zandloper, die de geschiedenis
symboliseert
      
   

Geschiedenis van Gooiland

Dit is het standaardwerk over het Gooi. De historici dr. D.Th. Enklaar en dr. A.C.J. de Vrankrijker schreven het in de jaren dertig van de 20ste eeuw. Er verschenen drie kloeke delen. Het werk werd opgedragen aan Emil Luden, voorzitter van het bestuur van de Erfgooiersvereniging Stad en Lande van Gooiland, ‘als blijk van erkentelijkheid voor de onbekrompen wijze, waarop hij de studie van de geschiedenis van het Gooi en der Erfgooiers bevorderd heeft’.

     
 
De Brinklaan, vanuit de herberg gezien door een reiziger op 31 juli 1784.
Aquarel door S. Goblé (uit: Geschiedenis van Gooiland)

Het eerste deel (door Enklaar) behandelt de landsheerlijke tijd en heet ‘De Middeleeuwen’. 
Deel II is van De Vrankrijker: ‘Nieuwe Geschiedenis’ (tot aan de Franse omwenteling). 
En deel III, ook van De Vrankrijker: ‘Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis’. In de laatste hoofdstukken wordt de oprichting van het Gooireservaat (het latere Goois Natuur Reservaat) behandeld. De illustraties in kleur waren in de oorspronkelijke uitgave ingeplakt.

De boeken werden in 1939, resp. 1940 en 1941 uitgegeven door uitgeverij Parnassus te Amsterdam. In 1972 verscheen een heruitgave, met alle delen in een band. In 1976 schreef De Vrankrijker een aanvulling over de periode 1925-1975, waarin onder meer over het forensisme, de opkomst van radio en televisie, sportbeoefening, het Goois Natuurreservaat, de industrie, de cultuur en de gemeentelijk herindeling aan de orde komen, maar merkwaardig genoeg niet de periode 1940-1945.
In deze heruitgave staan 50 zwart/wit foto’s van de Gooise fotograaf Cok de Graaff.