Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 3 (december 1992) pag. 129

Wie doet er mee? Onderzoek naar burgemeesters in de 19e en 20e eeuw.

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Op de ledenbijeenkomst van 4 november 1992 vertelde mevr. drs. K.W.J.M. Bossaers, provinciaal consulent geschiedbeoefening, over de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland en over haar werkzaamheden.
De stichting, die tot doel heeft om het onderzoek naar de lokale en regionale geschiedenis in de provincie Noord-Holland te bevorderen, zal in 1993 een projekt starten, waarbij verschillende (amateur-)onderzoekers gegevens over Noordhollandse burgemeesters in de 19e en 20e eeuw zullen verzamelen. Deze gegevens hebben vooral betrekking op de afkomst en de familie van de burgemeester, zijn financiële situatie en zijn funktioneren in het ambt. Aan de hand van een vragenlijst wordt het materiaal verzameld. Het betreft deels genealogisch onderzoek, deels onderzoek in politieke en fiscale bronnen (bijvoorbeeld gemeenteverslagen en belastingkohieren). Ervaring in dergelijk onderzoek is niet direkt noodzakelijk. De onderzoekers worden bij het onderzoek geholpen met een handleiding. Op een introduktiebijeenkomst zal uitleg worden gegeven over het onderzoek. Bij vragen of problemen kan men een beroep doen op het bureau van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland. Het ligt in de bedoeling het verzamelde materiaal te publiceren.

Meedoen?
Heeft u belangstelling om met het projekt mee te doen, meldt u zich dan aan bij het bureau van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, postbus 5212, 2000 GC Haarlem, telefoon 023-318436. Of loop even binnen; het bureau bevindt zich in het gebouw van het Rijksarchief in Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 Haarlem.
De redaktie van dit Contactblad beschikt over vragenlijsten voor het geval leden van onze kring mee willen doen aan het onderzoek of hierover informatie willen.

 

Abonnement op het historusch magazine

Zoals mevr. Bossaers tijdens de ledenbijeenkomst op 4 november vertelde, kan men zich à f 15,-- per jaar abonneren op het Historisch Magazine voor Noord-Holland. Het adres en het telefoonnummer van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland staan hierboven. Het blad verschijnt vier maal per jaar. Elk nummer bevat onder meer een hoofdartikel over een onderdeel van de lokale of regionale geschiedbeoefening, nieuwsrubrieken, de agenda, boekennieuws en een overzicht van de "informatiebank lopend historisch onderzoek".