Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 8/3 (december 1992) pag 126-127

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 3 (december 1992) pag. 126-127

Pensionaat Mariënburg

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel 
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Onderstaande brief uit 1881 heb ik overgenomen uit een map bij de afdeling documentatie, map H K nummer 2304, waarin kopieën zitten van brieven van ambtenaren en particulieren, die in de periode van 1817-1887 werden verzonden aan de gemeente Bussum. 

      

Den Edelachtbaren Heer Burgemeester der gemeente Bussum.
Bussum, 31 augustus 1881

Edelachtbare Heer,
De ondergetekende Maria Francisca Johanna van Rooy, heeft de eer UEA bij dezen kennis te geven, dat zij voornemens is, binnen deze gemeente eene kostschool voor meisjes te openen, in het nieuwgebouwde instituut Mariënburg. Te dien einde neemt zij de vrijheid, UEA hierbij de vereischte stukken te doen toekomen, zoo van haar zelve, als van Mej. Susanna Francisca Evanemann en Mej. Eliza Hermina Carolina van Rooy, met beleefd verzoek ze, na inzage, te willen terug zenden, en aan haar en aan bovengenoemde juffrouwen de noodige machtiging te willen verleenen tot het geven van onderwijs in de gemeente Bussum.
Hebbende met verschuldigde hoogachting de eer te zijn,

Van Uedelachtbaren Heer
de dw. dienares
M F J van Rooy

      

 

      
 
Foto van de persionaires van Mariënburg
Vooraan zit, op de tweede rij, derde van rechts, Ina de Beer

Na vergeefse pogingen om eens in het bezit te komen van foto's, waarop pensionaires van Mariënburg in uniform staan afgebeeld, probeerde ik het met een oproep via de radio. In het programma "Voor wie niet kijken wil" gaf Letty Kosterman mij deze kans. Donderdagavond 4 juni jongstleden mocht ik mijn verhaal doen en.. . met succes.
Al tijdens de uitzending meldde zich een oud-pensionaire uit Ulft, die exact het uniform omschreef dat in de jaren 1937-1943 werd gedragen.

Binnen een week ontving ik tientallen foto's van andere oud-pensionaires. Aan mijn wens was voldaan, want op één foto, die genomen is in 1937, sta ik als elfjarig meisje met mijn klasgenootjes, keurig in uniform.