Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 3 (december 1992) pag. 124-125

Bussum 100 jaar geleden

W.M. van Berkel, afdeling documentatie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In deze rubriek willen wij u op de hoogte gaan houden van wat er 100 jaar geleden over Bussum in de kranten werd geschreven.
In samenwerking met de heer A. Winthorst hebben wij de Bussumsche Courant en de Gooi- en Eemlander uitgeplozen en deels op schrift gesteld. Al deze gegevens liggen bij ons in het archief en is, net als al het andere materiaal, voor ieder toegankelijk op de bekende openingstijden. Wij hopen u door middel van deze rubriek, die regelmatig zal verschijnen, aan te moedigen om vaker de afdeling documentatie te bezoeken.

Uit de Gooi- en Eemlander:

Zaterdag 20 februari 1892 Crescendo
Aanstaande maandag geeft onze jonge Harmonie "CRESCENDO" haar eerste openbare uitvoering in het locaal "Nieuw-Bussum".
Toegangsprijs f. 0,75 voor niet-leden.
Zaterdag 27 februari 1892 Bensdorp en Co.
De eerste electrische verlichting te Bussum in de fabriek van de heeren Bensdorp en Co., is sedert eenige tijd gereed en beantwoordt in alle opzichten aan de gekoesterde verwachting.
Zaterdag 26 maart 1892 Openbare School
Heer Platte als voorzitter der plaatselijke school-commissie verzocht Burgemeester en Wethouders in eene gecombineerde vergadering met het Hoofd der School, maatregelen te willen beramen ten einde te voorzien in het plaatsgebrek dat op de openbare School der Gemeente dreigt.
Zaterdag 11 juni 1892 Boerderijbrand.
Boerderijen van Van den Berg en Post door brand verwoest.
In de nacht van Donderdag op Vrijdag barstte even na middernacht een hevige brand uit in de boerderij van W.van den Berg. Weldra woedde het vuur zoo hevig dat de toegesnelde brandweer niet kon beletten, dat ook de boerderij van de wed. Post vuur vatte. Al spoedig bleek dat de beide boerderijen niet meer te redden waren. Alle omliggende panden hebben meer of mindere brandschade opgelopen.
Zaterdag 18 juni 1892 School met den Bijbel.
Dezer dagen kwam het gebouw gereed, dat zoodra de nodige Fondsen bijeen zullen zijn, dienst zal doen als school met den Bijbel en dat voorlopig verhuurd is aan het bestuur der Protestantsche bewaarschool. Maandagmiddag j.l. werd dit gebouw als Bewaarschool op feestelijke wijze in gebruik genomen en door 70 leerlingen betrokken. Dr. de Bel nam even het woord om er op te wijzen dat het bestuur der Bewaarschool de groote verbetering van localiteit dankt aan het bestuur der Chr. School. Mej. Du Puy de Montbrun, die geroepen is de kinderen te leiden en voor te gaan, wordt geluk gewenscht.
Zaterdag 26 november 1892 Toneel-uitvoering.
Toneelver: "Vooruitgang zij ons doel" en "Onder Ons".
Maandag gaf de Ton.Ver. "Vooruitgang zij ons doel", haar eerste uitvoering.
Donderdag trad de Ton.Ver. "Onder Ons" op. Beschermheer is de heer L.F. Bensdorp.