Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 8/3 (december 1992) pag 90

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 3 (december 1992) pag. 90

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Van de redaktie.

Dit is het 25e Contactblad van de Historische Kring Bussum. Het eerste nummer verscheen in december 1984. Dit 25e nummer is alweer het laatste nummer van 1992. Het jaar, waarin ons Contactblad een nieuw gezicht kreeg. Het jaar van het 175-jarig bestaan van de gemeente Bussum, waarin ons boek "In Bussum kan alles ..." verscheen. Een jaar, waarin ook u een grote rol heeft gespeeld, omdat u als lezer steeds vaker reageert op artikelen in ons blad. Zie bijvoorbeeld hoeveel reakties er zijn gekomen op het verhaal over de bom-inslag, dat in het vorige nummer stond. Blijft u vooral reageren; wij zijn er heel blij mee.

Heeft u nog opmerkingen of suggesties betreffende het vernieuwde Contactblad: schrijft u dit dan aan de redaktie. De oproep om eens iets te schrijven over het huis, waarin u woont, vond gehoor: in dit Contactblad staat een prachtig verhaal, geschreven door de heer F.X.J. Baneke. Dit verhaal is precies wat werd beoogd met de oproep. Bouwvereniging Sint Joseph bestaat 80 jaar en bejaardencentrum Antoniushove 25 jaar; lees hierover in dit Contactblad.

De redaktieleden Els Heitmans, Johan Klijnman en Joke Vos wensen u fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Wij hopen in het nieuwe jaar veel verhalen van u te ontvangen voor de Contactbladen van 1993.