Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 3 (december 1992) inhoud

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel 
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

 
 
Voorblad: foto van de kruising Ceintuurbaan/Laarderweg vanaf het
in aanbouw zijnde Antoniushove (1967/1968).

INHOUD

pagina
 90  Van de redaktie
 91  Van de voorzitter * A. Gouka
 93  Financieel jaarverslag 1992 * de penningmeester
 93  De plaats Lehn in Duitsland * B.J.W. Bal
 93  Jaarverslag 1992 * de secretaris
 95  Het huis waarin u woont: Singel 4 * F.X.J. Baneke
100 Een verrassende zomeravond * G.M. Langemeijer
102 Een beschrijving van Bussum uit 1845 * I. de Beer
104 Informatie gevraagd over hondenkeuring * G.M. Langemeijer
105 Lezers reageren: de bom die Bussum deed opschrikken mw. S.M. Vos, T. v.d. Tweel, D. Albach, mw. A.J. Stappers
109 K. de Graeve vertelde over de oorlog * K. ten Haken
117 Bouwvereniging St. Joseph 1912-1992 * R.H. v.d. Lustgraaf
124 Lezers reageren: de Huishoudschool, Huizerweg * D. Albach
124 Bussum 100 jaar geleden * W.M. van Berkel
126 Pensionaat Mariënburg * I. de Beer
128 Cursus "Ontdekkingsreis naar het verleden"
129 Een onderzoek naar burgemeesters in de 19e en 20e eeuw
130 Afdeling documentatie * I. de Beer
133 Het Fabius-archief gevonden * J. Hekkenberg
135 Bejaardencentrum Antoniushove 25 jaar * J. Vos
136 De inhoud van het Contactblad in 1992

......................................................................

BIJEENKOMSTEN: zie alle data op bladzijde 94.
Woensdag 13 januari 1993 * nieuwjaarsreceptie
Donderdag 18 februari 1993 ledenbijeenkomst en lezing door de heer W.I.Enge1 over de Gooische Stoomtram. * om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Dr. Abr. Kuyperlaan.

...................................................................

Verantwoording illustraties:
voorblad mevr. L. van Barneveld,
pag. 96 F.X.J. Baneke,
pag. 98 en 119 A.J.A. Jansen,
pag. 104 F.Ë. Nusselder,
pag. 127 mevr. I. de Beer,
pag. 130 H.K.B.

Kopij voor het aprilnummer graag inleveren vóór 15 maart 1993 bij de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum.
Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum !