Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 2 (september 1992) pag. 66

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De in Bussum wonende schrijfster Margriet de Moor won op 12 mei 1992 de Ako-literatuurprijs 1992.

Uit De Gooi-en EemLander van woensdag 13 mei 1992.

Jury kiest unaníem voor De Moor

"Roman overtreft de beloftevolle eerdere verhalen"

(Van onze kunstredactie) AMSTERDAM -"Sorry, ik ben aan het eind van mljn latijn. Het eerste dat ik ga doen is even lekker vakantie houden. En dan weer aa,n het werk. Interviews geef ik voorloplg niet meer". Afgemat door het literaire circus rondom haar nominatie nam schrijfster en gedoodverfde winnaar Margriet de Moor gisteravond de AKO-literatuurprijs 1992 voor baar roman 'Eerst grijs dan wit dan blauw' in ontvangst.

       
FOTO GPD Margriet de Moor
 

AKO-jury-voorzitter Wim Duisenberg noemde haar roman in het jury-rapport "hoogst origineel" en een document "waarin de schrijfster laat zien hoe mensen als eenzame planeten in een leeg universum om elkaar heen blijven cirkelen, zonder oolt echt contact te hebben". De jury, die verder bestond uit Elrud Ibsch, Jos Borré, Maarten 't Hart en Gerda Meyerink, kwam unaniem tot deze beslissing.
Margriet de Moor, behoorde met haar collega's Eric de Kuyper ('Grand Hotel Solitude'), Nico Dros ('Noorderburen'), Nelleke Noordervliet ('Het oog van de engel'), Jacq F. Vogelaar ('De dood als meisje van acht') en Joost Zwagerman ('Vals licht'), tot de zes genomineerden. "Juist door alle voorspelingen dat de prijs naar mij zou gaan, dacht ik dat een ander hem zou krijgen."

Margriet de Moor werd in 1989 al voor de AKO Literatuur Prijs genominerd met de verhalenbundel "Op de rug gezien". De roman "Eerst grijs dan wit dan blauw" is een vierluik. In het begin van de roman vermoordt één van de hoofdfiguren, Robert, zijn vrouw Magda, nadat de vrouw drie jaar van hem is weggeweest. Vanuit alle personages van het boek worden de gebeurtenissen beschreven.
In het juryrapport stelt de jury dat de eerste roman van De Moor zelfs de zo "beloftevolle" verhalen die zij eerder publiceerde, overtreft. "Zowel wat het taalgebruik als de opbouw betreft is de roman hoogst origineel te noemen", aldus de jury. Als er al een aanmerking op deze roman gemaakt zou kunnen worden, dan is het dat er voor humor in deze wereld weinig plaats is en dat er daarom soms een geur van hoogdravendheid valt op te snuiven. Maar, aldus de jury, dat wordt volledig goedgemaakt door de zeldzame overtuigingskracht waarmee een levensbeschouwing onder woorden wordt gebracht.

Margriet de Moor (1941) studeerde piano en solo-zang aan het Koninklijk Conservatorium voor muziek in Den Haag. Daarna studeerde ze kunstgeschiedenis, archeologie en middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Pas op latere Ieeftijddebuteerde ze als schrijfster.
De AKO Literatuur Prijs is nu voor de zesde keer uitgereikt. Vorig jaar won F.P. Thomése de prijs met zijn debuut "Zuidland".