Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 8/2 (september 1992) pag. 50

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 2 (september 1992) pag. 50

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Van de redaktie.

Voor u ligt het tweede exemplaar nieuwe stijl van ons Contactblad. Gezien uw enthousiaste reacties bent u er ook tevreden over.

Het maken van dit blad is teamwerk. Het begint met het schrijven van de artikelen. Daarna worden de artikelen tekstmatig verwerkt op een computer, waarna de redaktie aan de gang gaat om van alle onderdelen een fraai geheel te maken. Onze nieuwe drukker, Rob Pekelharing aan de Hooftlaan 65 in Bussum, verdient een pluim voor de buitengewoon goede verzorging van het blad. Ook voor uw privé of zakelijk drukwerk kunt u voor dezel£de hoge kwaliteit bij hem terecht. En dan onze adverteerders; zonder deze steun zou ons blad niet zo mooi kunnen worden gemaakt. Denkt u hier eens aan bij uw aankopen of als er bij u thuis verbouwd moet worden.

U vindt in dit Contactblad een aantal herinneringen die betrekking hebben op de relatie tussen Bussum en het werk van de schilder Vincent van Gogh. Ook is nu opgenomen het artikel over "de Bonte Hond", dat in het vorige Contactblad werd aangekondigd. Koos Ruijzendaal onderzoekt een moordaanslag aan de Beerensteinerlaan in 1919. En er is een verslag van een bom-inslag met dodelijke afloop, die in het najaar van 1940 Bussum opschrikte. Twee Bussumse jongens probeerden in de oorlogsjaren uit handen van de Duitsers te blijven. Een schoolfoto uit 1903. In een artikel worden alle burgemeesters en gemeentesecretarissen van Bussum sinds 1817 tot heden opgesomd.

Veel plezier bij het lezen van dit Contactblad. Blijft u ons kopij sturen, want alleen kunnen wij het ook niet.