Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 1 (april 1992) pag. 3

Gemeente Bussum 175 jaar en de Historische Kring Bussum.

Arie Gouka

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Geachte leden,
Gedurende nu al weer bijna 2 jaar heb ik u regelmatig ge├»nformeerd met betrekking tot de plannen die wij als vereniging hebben ontwikkeld in verband met het feit dat de gemeente Bussum dit jaar 175 jaar een zelfstandige gemeente is. Ondertussen ligt het boek dat wij als vereniging hebben samen- gesteld in de boekhandel voor de prijs van f 29,90. Leden die dit boek hebben besteld via onze vereniging hebben het boek voor f 19,90 kunnen kopen. Zolang de voorraad strekt, kunt u proberen voor deze gereduceerde prijs een exemplaar in uw bezit te krijgen. Dat kan alleen op vrijdagmiddag bij de werkgroep documentatie (bibliotheek, Dr. Abraham Kuyperlaan 5, van 14.00 tot 17.00 uur). Wij hopen natuurlijk dat het boek als een belangrijke aanvulling wordt gezien op de reeds verschenen boeken over ons dorp. Belangrijker echter nog achten wij het dat het boek de interesse voor Bussum stimuleert en de kennis doet toenemen. Dat is immers zo ongeveer de doelstelling van onze vereniging. Daarnaast hopen wij dat het boek een goede opstap vormt voor het op 1 mei 1992 door ons, samen met de gemeente Bussum georganiseerde symposium over de toekomst van Bussum. Het is beslist de moeite waard om hier naar toe te gaan. Ik hoop dan ook dat vele leden een kaart voor het symposium ad f 10,-- kopen. Dit kan zowel bij het gemeentehuis, de V.V.V. en theater 't Spant. Als het goed is heeft u ondertussen uitvoerige informatie over dit symposium bij u in de bus gekregen. Zoniet, dan kunt u een exemplaar van het voorlichtingsblad van de gemeente Bussum alsnog bij het gemeentehuis ophalen.

Het bestuur had nog een andere doelstelling voor ogen toen al deze aktiviteiten werden ondernomen: namelijk ledenwerving. Ook daarmee gaat het de goede kant op. Voor het eerst hebben we de grens van 300 leden kunnen doorbreken en zijn we inmiddels al weer een flink eind op weg naar de 400 leden. Dit aantal hopen we eind 1992/begin 1993 te bereiken. In 1993  bestaat de Historische Kring alweer 10 jaar en ook dat feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarover echter meer nieuws in een volgend nummer. Nu wil ik besluiten met het bedanken van alle leden (en niet-leden) die het mogelijk hebben gemaakt dat we de ambitieuze plannen, zoals hierboven geschetst, hebben kunnen uitvoeren. Plannen die niet ten koste zijn gegaan van het reguliere verenigingswerk zoals de afdeling documentatie (de documentatie groeit in rap tempo aan), het Contactblad (zoals u kunt zien geheel vernieuwd) en de lezingen (in juni alweer de volgende lezing). Het spreekwoord "vele handen maken licht werk" lijkt zo wel bij uitstek van toepassing op onze vereniging. Het is een voorrecht van een dergelijke vereniging voorzitter te mogen zijn.